Office

การแก้ไขข้อขัดแย้งใน Upload Center

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าผู้ใช้งานอื่นเปลี่ยนแปลงเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ในขณะที่คุณกำลังทำงานกับเอกสารนั้นอยู่ คุณอาจได้รับแจ้งความล้มเหลวให้ทราบเมื่อพยายามอัปโหลดแฟ้มนั้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ และไม่สามารถผสานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดบนเซิร์ฟเวอร์ให้เข้ากับแฟ้มภายในเครื่องของคุณได้ คุณสามารถดูและเลือกแฟ้มที่คุณต้องการเก็บบันทึกได้ที่หน้าต่าง แก้ไขข้อขัดแย้ง

เมื่อต้องการเปิดหน้าต่าง แก้ไขข้อขัดแย้ง ให้เลือก เลือก จากเมนู แก้ไข ของไฟล์ซึ่งอยู่ใน Microsoft Office Upload Center จากนั้นคุณสามารถเลือกตัวเลือกต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

  • เก็บรุ่นของเซิร์ฟเวอร์    ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับสำเนาของแฟ้ม เมื่อคุณเปิดแฟ้มนั้นในครั้งต่อไป ก็จะเป็นการเปิดแฟ้มรุ่นที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์

  • เก็บรุ่นของฉัน    เขียนทับไฟล์รุ่นที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ด้วยไฟล์ที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง

  • เก็บทั้งสองรุ่น    บันทึกสำเนาที่คุณเปลี่ยนแปลงเพื่อสำรองไว้ แล้วเปิดไฟล์รุ่นที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์

  • ดูสำเนาของฉัน    ให้คุณสามารถดูไฟล์รุ่นของคุณได้ โดยการเปิดไฟล์นั้นแบบ อ่านอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกไฟล์รุ่นที่คุณต้องการเก็บบันทึกได้

  • ดูสำเนาบนเซิร์ฟเวอร์    ให้คุณสามารถดูแฟ้มรุ่นที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ได้ โดยการเปิดแฟ้มนั้นแบบ อ่านอย่างเดียว ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกแฟ้มรุ่นที่คุณต้องการเก็บบันทึกได้

หมายเหตุ:  เมื่อมีการเปิดแฟ้ม Microsoft Office ขึ้นมาเพื่อทำการแก้ไขโดยแฟ้มนั้นไม่สนับสนุนการเปรียบเทียบและผสาน แฟ้มจะถูกล็อกเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้ การทำเช่นนี้จะเป็นการป้องกันการอัปโหลดล้มเหลวได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณขาดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ หรือเปิดแฟ้มนั้นจาก Upload Center ขณะที่ขาดการเชื่อมต่อ การล็อกแฟ้มอาจสูญเสียไปและทำให้ผู้ใช้งานอื่นสามารถเข้ามาแก้ไขแฟ้มนั้น และทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×