การแก้ไขข้อขัดแย้งในการทำข้อมูลให้ตรงกันสำหรับสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเชื่อมต่อไปยังตำแหน่งที่ตั้งของสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันและเงื่อนไขเครือข่ายที่ถูกขัดจังหวะ ทำให้จำเป็นต่อเจ้าของสมุดบันทึกหรือผู้ใช้อื่นที่จะต้องแก้ไขข้อขัดแย้งใดๆ ในการทำข้อมูลให้ตรงกันด้วยตนเอง

ข้อความแสดงรุ่นที่ขัดแย้งกันมักจะปรากฏถ้าคุณและผู้ใช้อื่นพยายามเปลี่ยนแปลงย่อหน้าเดียวกันของบันทึกย่อพร้อมกัน หรือถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงในขณะที่การเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้อื่นกำลังถูกทำข้อมูลให้ตรงกัน คุณยังอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ถ้าคุณและผู้ใช้อื่นเปลี่ยนย่อหน้าเดียวกันในขณะที่ทั้งคุณและผู้ใช้อื่นทำงานแบบออฟไลน์

ในกรณีเช่นนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏบนแถบข้อมูลสีเหลือง คุณจะเห็นไอคอนบนหน้าที่มีข้อขัดแย้งด้วยเช่นกัน

เมื่อต้องการแก้ไขข้อขัดแย้งในสมุดบันทึกที่แชร์ในMicrosoft Office OneNote 2007 ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกแถบข้อมูลสีเหลืองที่ด้านบนหน้าของคุณเพื่อแสดงหน้าที่แสดงรายการการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกัน (ที่เน้นด้วยสีแดง)

  2. ถ้าจำเป็น ให้รวมการเปลี่ยนแปลงไว้ในหน้าหลัก

  3. เมื่อคุณรวมการเปลี่ยนแปลงใดๆ เสร็จ ให้ลบหน้าข้อขัดแย้งด้วยการคลิกขวาที่แท็บหน้า จากนั้นคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อขัดแย้งทันที หน้าที่ทำให้เกิดข้อขัดแย้งที่เฉพาะเจาะจงจะถูกทำข้อมูลให้ตรงกันต่อไปเมื่อใดก็ตามที่คุณหรือผู้ใช้อื่นทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกับสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน หน้าที่แสดงรายการข้อขัดแย้งยังคงอยู่ในส่วนสมุดบันทึกจนกว่าคุณจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการการกระทำใดเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งนั้น หน้าข้อขัดแย้งสำหรับสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันโดยเฉพาะจะมองเห็นได้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละเครื่อง ดังนั้น ใครก็ตามที่ใช้สมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกันในเรื่องนี้สามารถแก้ไขขัดขัดแย้งได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×