การแก้ไขข้อขัดแย้งและข้อผิดพลาดใน SharePoint Workspace

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบางครั้ง รายการในพื้นที่ทำงานของคุณอาจแจ้งว่ามีปัญหาเกิดขึ้น เช่น ข้อขัดแย้งในการแก้ไขหรือข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์ นอกจากนี้ ในบางครั้งคุณอาจเห็นตัวบ่งชี้ข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์ถูกผนวกอยู่กับรายการใน SharePoint Workspace หรือบน SharePoint Workspace ที่แสดงรายการในแถบเปิดใช้ ข้อผิดพลาดเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้

คุณต้องการทำอะไร

การแก้ไขข้อขัดแย้งและข้อผิดพลาดในไลบรารีเอกสารพื้นที่ทำงาน SharePoint

ชนิดของสถานะข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด

มีข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาดสามชนิดที่คุณอาจพบในไลบรารีเอกสาร ซึ่งแต่ละชนิดจะระบุด้วยตัวบ่งชี้ที่แตกต่างกันดังนี้

 • รับการปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน

  ในกรณีนี้ เอกสารที่ถูกระบุไม่มีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันล่าสุด เงื่อนไขนี้อาจเกิดขึ้นกับไฟล์บางชนิดที่ไม่มีการซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติเมื่อถูกปรับปรุงข้อมูล เช่น ไฟล์ Microsoft OneNote

  ไอคอนการซิงโครไนซ์จะผนวกกับเอกสารที่อยู่ในสถานะนี้

  มีเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่อัปเดตแล้วพร้อมให้ดาวน์โหลดสำหรับเอกสารนี้

 • ข้อขัดแย้งในการแก้ไข

  ในกรณีนี้ เอกสารได้รับการแก้ไขบนเซิร์ฟเวอร์และใน SharePoint Workspace แล้ว ไอคอนข้อผิดพลาดข้อขัดแย้งจะวางซ้อนไอคอนชนิดไฟล์เพื่อบ่งชี้ถึงเงื่อนไขนี้

  เอกสารที่มีข้อขัดแย้งในการแก้ไข

 • ข้อผิดพลาด

  ข้อผิดพลาดเกิดจากเซิร์ฟเวอร์ไม่เพียงพอสิทธิ์โดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบเอกสารในไลบรารีเอกสารใน SharePoint workspace คุณต้องมีสิทธิ์เซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่สอดคล้องกันเพื่ออัปโหลดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในระหว่างการซิงโครไนซ์ถัดไป ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นต้องมี เอกสารจะถูกวางในสถานะข้อผิดพลาด

  ในไลบรารีเอกสาร ทั้งรายการและโฟลเดอร์อาจระบุข้อผิดพลาดได้

  รายการเครื่องมือรายการในเงื่อนไขข้อผิดพลาด

สำหรับเงื่อนไขทุกชนิดของข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด ให้ใช้แท็บ แก้ไข ดังที่อธิบายในส่วนต่อไปนี้

การใช้แท็บแก้ไขเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด

แท็บแก้ไข (เครื่องมือข้อผิดพลาด) จะปรากฏใน Ribbon เมื่อใดก็ตามที่เอกสารใดๆ เข้าสู่สถานะข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด

แท็บแก้ไขข้อขัดแย้ง

เมื่อต้องการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด ให้เลือกรายการที่ระบุถึงสถานะข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด แล้วคลิก แก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด SharePoint Workspace มีตัวเลือกที่แตกต่างกันให้เลือก ดังที่อธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับว่ารายการอยู่ในสถานะข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาดหรือไม่ หรือเพียงต้องการดาวน์โหลดเนื้อหาที่ปรับปรุงเท่านั้น

การรับการปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน

ถ้าไอคอนดาวน์โหลดผนวกอยู่กับรายการเอกสาร หมายความว่าเนื้อหาในเอกสารไม่ใช่เนื้อหาที่เป็นปัจจุบันล่าสุด

 1. เลือกรายการเอกสารที่มีไอคอนดาวน์โหลด

 2. คลิกแท็บ แก้ไข

 3. คลิก รับการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน

การแก้ไขข้อขัดแย้งของรายการเอกสาร

 1. เลือกรายการเอกสารที่มีไอคอนข้อขัดแย้ง

 2. คลิกแท็บ แก้ไข แล้วคลิก แก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด

  หน้าต่าง Microsoft Office Upload Center จะเปิดขึ้นและแสดงรายการเอกสารที่ระบุว่ามีข้อขัดแย้ง

 3. คลิก แก้ไข เพื่อดูตัวเลือกสำหรับการแก้ไขข้อขัดแย้ง

  ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดเอกสารเพื่อดู และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกับรุ่นของเซิร์ฟเวอร์ บันทึกสำเนาของเอกสารในเวิร์กสเปซของ SharePoint ภายในเครื่องหรือโฟลเดอร์เครือข่าย หรือเพียงแค่ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันใน SharePoint workspace รุ่นไฟล์

 4. คลิกกล่องปิดในหน้าต่าง Upload Center เมื่อคุณทำการแก้ไขข้อขัดแย้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การแก้ไขข้อผิดพลาดของรายการเอกสาร

 1. เลือกรายการเอกสารที่มีไอคอนข้อผิดพลาด

 2. คลิกแท็บ แก้ไข แล้วคลิก แก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด

  หน้าต่าง Microsoft Office Upload Center จะเปิดขึ้นและแสดงรายการเอกสารที่ระบุว่ามีข้อผิดพลาด

 3. คลิก แก้ไข เพื่อดูตัวเลือกสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาด

  เนื่องจากข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากสิทธิ์การใช้งานที่ไม่เพียงพอ โดยปกติแล้วตัวเลือกสำหรับการแก้ไขข้อผิดพลาดของคุณจะจำกัดอยู่ที่การบันทึกเอกสารลงในดิสก์ ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในเอกสารหรือละทิ้งการสร้างเอกสารทั้งหมด

 4. คลิกกล่องปิดในหน้าต่าง Upload Center เมื่อคุณทำการแก้ไขข้อขัดแย้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การแก้ไขข้อผิดพลาดของโฟลเดอร์

ข้อผิดพลาดที่ถูกระบุไว้บนโฟลเดอร์มักเกิดจากสิทธิ์การใช้งานที่ไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ลงบนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

 1. เลือกรายการโฟลเดอร์ที่มีไอคอนข้อผิดพลาด

 2. คลิกแท็บ แก้ไข แล้วคลิก แก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด

 3. เลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อผิดพลาด

  • คลิก แก้ไขข้อผิดพลาด ถ้าคุณต้องการลองอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ คุณจะต้องเลือกตัวเลือกอื่น

  • คลิก บันทึกเป็น เพื่อบันทึกโฟลเดอร์ลงในดิสก์

  • คลิก ลบ เพื่อลบโฟลเดอร์

การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้

เวิร์กสเปซของ SharePoint โดยอัตโนมัติซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint บ่อยที่สุด อย่างน้อยทุก ๆ 10 นาที โดยขึ้นอยู่กับเครือข่าย อย่างไรก็ตาม เหตุผลด้านความปลอดภัย ถ้า SharePoint Workspace ไม่สามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่ไว้ก่อนหน้านี้ซิงโครไนซ์เวิร์กสเปซ แต่ความพยายามในการซิงโครไนซ์เวิร์กสเปซผ่านเซิร์ฟเวอร์ SharePoint อื่นที่ถูกโฮสต์ไซต์ SharePoint คุณ จะต้องใส่ข้อมูลประจำตัวของคุณในการซิงโครไนซ์จะเกิดขึ้น

เมื่อ SharePoint Workspace ที่จำเป็นเพื่อดูข้อมูลประจำตัวของคุณ คุณเห็นตัวบ่งชี้ต่อไปนี้:

 • การแจ้งเตือนการซิงโครไนซ์จะผนวกเข้ากับรายการและไลบรารีในบานหน้าต่างเนื้อหาของเวิร์กสเปซ ไอคอนที่ยังไม่ได้ซิงโครไนซ์ถูกผนวกอยู่กับรายการใน SharePoint Workspace

 • การแจ้งเตือนการซิงโครไนซ์ที่คล้ายกันจะถูกผนวกเข้ากับชื่อเวิร์กสเปซในแถบเปิดใช้ SharePoint Workspace ถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอนข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์

 • การแจ้งเตือนการซิงโครไนซ์ปรากฏขึ้นในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows

การแจ้งเตือนการซิงโครไนซ์ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ และซิงโครไนซ์เวิร์กสเปซ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกการแจ้งเตือนการซิงโครไนซ์หรือเปิดเวิร์กสเปซขึ้น

 2. บนแท็บเครื่องมือข้อผิดพลาด คลิกแก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด

 3. เมื่อถูกพร้อมท์ ให้ใส่ข้อมูลประจำตัวของเครือข่ายของคุณ และคลิก ตกลง

  ในขั้นนี้ พื้นที่ทำงานควรซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์แล้ว

หมายเหตุ: คำอธิบายของคุณลักษณะนี้นำไปใช้กับรุ่นของ SharePoint Workspace 2010 ที่ติดตั้ง Microsoft Office 2010, Service Pack 1 เราขอแนะนำอัปเดต Office รุ่นนี้ ถ้าคุณไม่มีการอัปเดตให้ Office รุ่นนี้ คุณสามารถลองใช้ซิงโครไนซ์ในพื้นที่ทำงานหรือรายการที่เลือกในพื้นที่ทำงานด้วยตนเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×