การแก้ปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ แบบเฉพาะหน้าใน Outlook.com

บทความนี้มีไว้สำหรับ Outlook.com ถ้าคุณกำลังใช้ Outlook สำหรับ Windows ให้ดู การแก้ปัญหาหรือวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ แบบเฉพาะหน้าใน Outlook for Windows

ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการเข้าถึงOutlook.comคุณสามารถดูสถานะของบริการ Microsoft Office Online ได้ที่พอร์ทัลสถานภาพบริการ

อัปเดตล่าสุด: 21 พฤษภาคม 2018

Outlook.comปัญหาที่ส่งผลต่อข้อความอีเมล สิ่งที่แนบ และฟีเจอร์

อัปเดตล่าสุด: 2 กรกฏาคม 2018

ปัญหา

ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงหน้าบัญชีOutlook.com/OneDrive โดยใช้ Internet Explorer เนื่องจากข้อผิดพลาด "อัปเกรดเบราว์เซอร์ของคุณ"

อัปเกรดข้อความเบราว์เซอร์ของคุณ

ผู้ใช้ Windows 10 จะไม่สามารถดำเนินการอัปเกรดใด ๆ เนื่องจาก Windows 10 มี Internet Explorer รุ่นล่าสุด

สถานะ: แก้ไขปัญหาชั่วคราว

ใช้ Microsoft Edge หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่น

อัปเดตล่าสุด: 15 กุมภาพันธ์ 2018

ปัญหา

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดนี้เมื่อส่งอีเมลโดยใช้บัญชีที่เชื่อมต่อแบบ "ส่งเท่านั้น" ของคุณ

"มีบางอย่างผิดพลาด เรายังไม่สามารถส่งข้อความของคุณได้"

สถานะ: รอดำเนินการ

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทราบแล้วและจะได้รับการแก้ไขในรุ่นในอนาคต

ปัญหา

สถานะของบางบัญชีที่เชื่อมต่อแสดงเป็น “ข้อผิดพลาดการอัปเดตที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ” การส่งอีเมลของบัญชีที่เชื่อมต่ออาจไม่ได้รับผลกระทบ

สถานะ: รอดำเนินการ

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทราบแล้วและจะได้รับการแก้ไขในรุ่นในอนาคต

ปัญหา

อีเมลที่ส่งจากบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณแสดงว่าถูกส่งในนามของบัญชี Microsoft ของคุณ

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทราบแล้วและจะได้รับการแก้ไขในรุ่นในอนาคต ระหว่างนี้คุณสามารถเปลี่ยนที่อยู่ จาก ของคุณให้เป็นที่อยู่เดียวกับนามแฝงบัญชี Microsoft หลักของคุณได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านวิธีการแก้ไข Outlook.com ส่งอีเมล "ในนามของ" ที่อยู่อีเมลของฉัน.

ปัญหา

การล้างรายชื่อที่ติดต่อที่ซ้ำกันหรือคล้ายกันใช้งานไม่ได้

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว

ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ทราบแล้วและจะได้รับการแก้ไขในรุ่นในอนาคต ระหว่างนี้คุณยังคงสามารถล้างรายชื่อที่ติดต่อได้ แต่เราขอแนะนำให้ล้างข้อมูลเป็นชุดครั้งละไม่เกิน 50 ที่ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านวิธีการ ล้างหรือเอาที่ติดต่อที่ซ้ำกันใน Outlook.com ออก

ปัญหา 

ลิงก์ในข้อความอีเมล Outlook.com ใช้งานไม่ได้เมื่อดูในเบราว์เซอร์ Firefox

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว 

Mozilla กำลังแก้ไขปัญหานี้ ของ Firefox ในระหว่างนั้น:

 1. โปรดใช้ Microsoft Edge หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่น

 2. ใช้ Outlook.com รุ่นเบต้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Outlook.com รุ่นเบต้า

 3. ดูอีเมลในบานหน้าต่างการอ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ่านวิธีเปลี่ยนลักษณะของกล่องจดหมาย Outlook.com ของคุณ

ปัญหา

ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเมื่อตอบกลับอีเมลหรือสร้างอีเมลใหม่โดยใช้ Google Chrome ที่มีส่วนขยาย AdBlock 

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว

 1. ใช้ Microsoft Edge หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่น

 2. ยกเว้น Outlook.com จากการตั้งค่า AdBlock ที่มุมขวาบนของ Google Chrome ให้เลือก AdBlock แล้วเลือก ไม่ใช้กับหน้าบนโดเมนนี้ รีเฟรชเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อโหลด Outlook.com อีกครั้ง

ปัญหา

ถ้าการซิงค์อีเมลช้าหรือคุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้ สาเหตุอาจมาจากความล่าช้าในการซิงค์บัญชีที่เชื่อมต่อบางบัญชี เรารับทราบปัญหานี้และจะปล่อยการแก้ไขออกมาในเร็วๆ นี้

หมายเหตุ: 

 • เวลา "อัปเดตล่าสุด" อาจไม่แสดงเวลาล่าสุดที่คุณได้รับอีเมลจากบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ

 • การตัดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณอีกครั้งอาจไม่ช่วยการซิงค์

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว

ใช้แอปจดหมายฟรีสำหรับ Windows 10 ในการส่งและรับอีเมลจากบัญชีที่เชื่อมต่อของคุณ อ่านวิธี ตั้งค่าอีเมลในจดหมายสำหรับ Windows 10 

ปัญหาหลังจากการเชื่อมต่อ Outlook กับ Outlook.com

ปัญหา

หลังจากเชื่อมต่อ Outlook for Windows (Outlook เวอร์ชัน 2016, 2013, 2010) กับบัญชีอีเมล Outlook.com ของคุณ คุณอาจพบกับสิ่งต่อไปนี้:

 • ชื่อบัญชีอีเมลของคุณจะแสดงเป็น outlook_[ตัวอักษรและหมายเลข]@outlook.com ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์และเมื่อเขียนอีเมลโดยใช้ Outlook for Windows

 • ผู้รับจะยังได้รับอีเมลจากผู้ส่งด้วยรูปแบบ outlook_[ตัวอักษรและหมายเลข]@outlook.com

 • เมื่อผู้รับตอบกลับอีเมล อีเมลจะส่งกลับและคุณอาจได้รับข้อความ “ไม่สามารถส่งข้อความเมื่อคุณส่งจดหมายอินเทอร์เน็ตใน Outlook”

ปัญหานี้จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่ใช้ Outlook for Windows เท่านั้น อีเมลที่ส่งทาง Outlook.com บนเว็บจะทำงานอย่างถูกต้อง และอีเมลจะถูกส่งด้วยที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง

สถานะ

ในขณะนี้ไคลเอ็นต์ Outlook ไม่สนับสนุนการใช้นามแฝงหลักของโดเมนที่ไม่ใช่ Microsoft ในระหว่างนี้ หากต้องการรับบัญชีเพื่อใช้งาน Outlook คุณต้องเปลี่ยนนามแฝงหลักเป็นบัญชีโดเมน Microsoft เช่น @outlook.com หรือ @hotmail.com ทีม Outlook กำลังทำให้สามารถใช้งานนามแฝงบางส่วนเพิ่มเติมได้ในอนาคตอันใกล้ เราจะอัปเดตหัวข้อนี้ทันทีที่ฟังก์ชันการทำงานพร้อมใช้งาน

แก้ไขปัญหาชั่วคราว

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ที่มีนามแฝงหลายบัญชี เรากำลังทำการแก้ไข ในระหว่างนี้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรดทำดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่มีนามแฝงอื่น ให้คลิกลิงก์บนหน้าเพื่อสร้างนามแฝง "คลิกเพิ่มอีเมลและนามแฝงใหม่" จากนั้นเลือกตัวเลือก "สร้างที่อยู่อีเมลใหม่และเพิ่มเป็นนามแฝง"

 1. ไปที่ https://account.live.com/names/Manage และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Outlook.com ของคุณ

 2. ตั้งค่าอีเมล Outlook.com ของคุณเป็นนามแฝงหลัก

 3. ใน Outlook for Windows ให้นำบัญชีออก แล้วเพิ่มบัญชีใหม่อีกครั้ง ดูขั้นตอนในบทความนี้: เพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณลงใน Outlook สำหรับ Windows

อัปเดตล่าสุด: 8 กุมภาพันธ์ 2017

ปัญหา

ถ้า Outlook เชื่อมต่อกับบัญชี Outlook.com หลักที่จะเชื่อมต่อกับบัญชีรองที่ไม่ใช่ Microsoft (เช่น Gmail, Yahoo และอื่น ๆ) เมื่อส่งอีเมลใน Outlook คุณจะไม่สามารถเลือกบัญชีรองอื่นๆ เป็นแบบบัญชีผู้ส่ง "จาก" ได้

ถ้าคุณพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบัญชีรองที่เชื่อมต่อในเขตข้อมูล "จาก" ด้วยตนเอง อีเมลจะถูกส่งไป "ในนามของ" บัญชี Outlook.com หลัก

สถานะ: การแก้ไขปัญหาชั่วคราว

Outlook สนับสนุนการส่งจากบัญชีรองที่เชื่อมต่อสำหรับโดเมนที่ Microsoft เป็นเจ้าของ เช่น @outlook.com, @live.com, @hotmail.com แต่ยังนำฟังก์ชันนี้ไปใช้กับโดเมนของบริษัทอื่นไม่ได้

ทีม Outlook รับฟังคำติชมของคุณและพิจารณาเพิ่มฟังก์ชันนี้เพื่อการอัปเดตในอนาคต โปรดลงคะแนนให้การร้องขอและเพิ่มคำติชมบน UserVoice: ตัวเลือกเพื่อทำให้ Microsoft Outlook 2016 ทำงานได้โดยที่เชื่อมต่อกับ Outlook.com อยู่ ในระหว่างนี้ โปรดใช้วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวต่อไปนี้:

วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว

คุณยังสามารถเพิ่มบัญชีรองที่เชื่อมต่อ (Gmail, Yahoo และอื่นๆ) ใน Outlook.com เป็นบัญชีเพิ่มเติมในโพรไฟล์ Outlook

 1. ใน Outlook ให้เลือกแท็บ ไฟล์

  สกรีนช็อตส่วนทางซ้ายของ Ribbon ของ Outlook กับไฟล์ที่เลือก
 2. ภายใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ให้เลือก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

  คำสั่ง เพิ่มบัญชีผู้ใช้ ในมุมมอง Backstage
 3. บนหน้า การตั้งค่าบัญชีแบบอัตโนมัติ ให้ใส่ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน แล้วเลือก ถัดไป

  หมายเหตุ: ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากเลือก ถัดไป ให้ตรวจสอบที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง ถ้าทั้งสองอย่างถูกต้องแล้ว ให้ดู ส่วนถัดไป

 4. เลือก เสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่าอีเมล Outlook

อัปเดตล่าสุด: 2 พฤษภาคม 2017

ขณะนี้ คุณไม่สามารถใช้ Outlook บน Windows เพื่อแก้ไขปฏิทินที่ถูกแชร์ด้วยบัญชี Outlook.com ของคุณ ถึงแม้ว่าคุณได้เชื่อมต่อกับบัญชี Outlook.com ของคุณไปยัง Outlook อีกครั้ง เรากำลังทำงานเพื่อให้สามารถแก้ไขปฏิทินที่แชร์ใน Outlook 2016 สำหรับ Windows

เมื่อต้องการแก้ไขปฏิทินที่แชร์ ให้ออนไลน์ ไปยังปฏิทิน Outlook.com ของคุณเอง เปิดปฏิทินสำหรับ Windows 10 หรือใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ อ่านวิธี เพิ่มบัญชี Outlook.com ของคุณลงในแอปจดหมายอื่น

อัปเดตล่าสุด: 2 พฤษภาคม 2017

ปัญหา

เมื่อคุณพยายามที่จะยอมรับปฏิทิน Outlook.com ที่แชร์โดยใช้บัญชี Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณใน Outlook 2016 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด “มีบางอย่างผิดพลาด” หรือการลงชื่อเข้าใช้ของคุณอาจล้มเหลว

สถานะ: แก้ไขปัญหาชั่วคราว

เมื่อต้องการเข้าถึงปฏิทินที่แชร์ด้วยบัญชี Office 365 สำหรับธุรกิจของคุณ คุณจะต้องยอมรับคำเชิญจาก Outlook บนเว็บ ถ้าคุณได้คลิกปุ่มยอมรับใน Outlook 2016 คุณจะไม่สามารถยอมรับคำเชิญใน Outlook บนเว็บ อีกครั้ง บุคคลที่ส่งคำเชิญให้คุณจะต้องเอาสิทธิ์ของคุณออก จากนั้นส่งคำเชิญใหม่

รหัสข้อผิดพลาด 500 ของ Outlook.com “มีบางอย่างผิดพลาด”

ยังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

มีคำขอฟีเจอร์ใช่หรือไม่

หลอดไฟ - ไอเดีย

เราชอบอ่านคำแนะนำของคุณเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆ และคำติชมเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา! แชร์ความคิดเห็นของคุณบนไซต์ Outlook.com UserVoice เรายินดีรับฟัง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×