การแก้ปัญหาวัตถุรูปวาด

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ลักษณะที่ปรากฏ

เส้นในรูปวาดของฉันเป็นเส้นหยัก

 • เส้นโค้ง และเส้นตรงที่ไม่ใช่แนวตั้งและแนวนอนโดยสมบูรณ์ จะมีองศาของความหยักบนหน้าจอ เมื่อถูกพิมพ์ เส้นโค้งจะปรากฏราบเรียบ

 • เครื่องมือสองบนแถบเครื่องมือวาด (เมนูรูปร่างอัตโนมัติ ย่อยเส้น ), เครื่องมือเส้นโค้ง รูปปุ่ม และในรูปแบบอิสระ มือ รูปปุ่ม จะยังทำให้รูปวาดของคุณมีลักษณะที่เรียบกว่าโดยใช้เขียน รูปปุ่ม ข้อมูลเครื่องมือ

 • ลองเพิ่มอัตราส่วนขึ้น (คำสั่ง ย่อ/ขยาย เมนู มุมมอง) คุณจะวาดรายละเอียดได้ง่ายขึ้นเมื่อขยายเป็น 200 เปอร์เซ็นต์

 • ลองตั้งค่าเมาส์ของคุณให้มีความเร็วต่ำสุดเท่าที่มีใน 'แผงควบคุม' (Control Panel) ของ Windows คุณจะควบคุมได้ดียิ่งขึ้นเมื่อวาดด้วยความเร็วต่ำ

 • คุณสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างอิสระให้ดูเรียบ คลิกรูปร่า คลิกแก้ไขจุด บนเมนูรูปวาด (เครื่องมือการวาด ) เพื่อทำให้จุดยอด ปรากฏ จากนั้น ลากจุดใดก็ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเมื่อต้องการเพิ่มการขยาย (คำสั่งย่อ/ขยาย เมนูมุมมอง ) เป็น 200 เปอร์เซ็นต์

 • คุณสามารถทำให้รูปแบบอิสระเรียบได้ด้วยการเอาจุดยอดแต่ละจุดออก คลิกรูปร่าง แล้วคลิก แก้ไขจุด บนเมนู วาด เพื่อทำให้จุดยอดปรากฏขึ้น ให้ชี้ไปที่จุดยอดที่คุณต้องการลบ แล้วกด CTRL ไว้ในขณะที่คุณคลิกจุดยอด

สีภายในวัตถุที่ไม่สม่ำเสมอ

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการขยาย (คำสั่ง ย่อ/ขยาย เมนู มุมมอง) ถูกตั้งค่าเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ลวดลายการแรเงาอาจปรากฏบิดเบี้ยวในมุมมองที่ลดลงหรือขยายขึ้น

 • ถ้าจอภาพของคุณสามารถแสดงได้ 16 สีเท่านั้น การแรเงาจะไม่ราบเรียบ การแรเงาจะแสดงดีขึ้นบนจอภาพที่แสดง 256 สีหรือมากกว่านั้น

การจัดแนวรูปแบบอิสระที่วาดไว้จะไม่เท่ากัน

แทนที่จะใช้คำสั่ง จัดแนวหรือกระจาย บนเมนู วาด (แถบเครื่องมือ รูปวาด) ให้พยายามจัดแนววัตถุด้วยการย้ายวัตถุ

 • ใช้เครื่องมือ เขยิบ บนเมนู วาด เพื่อย้ายวัตถุที่ละ 1 พิกเซล

 • ถ้าคำสั่ง จัดชิดเส้นตาราง (เมนู วาด เมนูย่อย จัดชิด) ถูกเลือกอยู่ ให้ปิดคำสั่งชั่วคราวด้วยการกด ALT ไว้ในขณะที่คุณลากรูปแบบอิสระ

ข้อความในวัตถุรูปวาดไม่ได้หมุน หรือพลิก

ใน Microsoft Graph จะย้ายข้อความที่แนบมากับรูปร่างอัตโนมัติกับรูปร่าง แต่จะไม่ได้หมุน หรือพลิกนั่นคือตัวอย่าง ปรากฏขึ้นที่มุมใด ๆ หรือหางนั่นคือเมื่อคุณหมุน หรือพลิกรูปร่าง เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งของข้อความภายในรูปร่าง คลิกเส้นขอบของรูปร่าง คลิกรูปร่างอัตโนมัติ บนเมนูรูปแบบ และ แล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บการจัดแนว และระยะขอบ

รูปวาด

วาดอิสระเป็นเรื่องยากการควบคุม

 • ลองเพิ่มอัตราส่วนขึ้น (คำสั่ง ย่อ/ขยาย เมนู มุมมอง) คุณจะวาดรายละเอียดได้ง่ายขึ้นเมื่อขยายเป็น 200 เปอร์เซ็นต์

 • ใช้เครื่องมือรูปแบบอิสระ รูปปุ่ม บนเครื่องมือวาด (เมนูรูปร่างอัตโนมัติ ย่อยเส้น ) แทนเครื่องมือที่เขียน รูปปุ่ม

 • ลองตั้งค่าเมาส์ของคุณให้มีความเร็วต่ำสุดเท่าที่มีใน 'แผงควบคุม' (Control Panel) ของ Windows คุณจะควบคุมได้ดียิ่งขึ้นเมื่อวาดด้วยความเร็วต่ำ

การย้ายและการเลือก

ฉันยกกลุ่มของวัตถุรูปวาด และไม่สามารถจัดกลุ่มใหม่

ถ้าคุณกำลังทำงานกับวัตถุรูปวาดหลายกลุ่ม ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกวัตถุรูปวาดในกลุ่มที่คุณต้องการจัดกลุ่มใหม่ ถ้าคุณปิด Microsoft Graph และต้องการจัดกลุ่มวัตถุใหม่ในภายหลัง ให้เลือกวัตถุด้วยการกด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกวัตถุแต่ละวัตถุ แล้วคลิก กลุ่ม บนเมนู วาด (แถบเครื่องมือ รูปวาด)

เมื่อฉันพยายามย้ายวัตถุรูปวาด นั้นปรับขนาด หรือในทางกลับกัน

 • เมื่อต้องการย้ายรูปร่างอัตโนมัติที่มีข้อความที่แนบมา ลากเนื้อความหรือเส้นขอบของรูป ร่าง แต่ไม่ได้เป็นจุดจับการปรับขนาด หรือจุดจับการปรับขนาด ถ้ารูปร่างอัตโนมัติมีข้อความที่แนบมา หรือมีไม่มีสีเติม (ตัวอย่างเช่น แสดงเฉพาะเค้าร่างของรูปร่าง), ลากเส้นขอบออก ถ้าคุณคลิกเนื้อความของรูปร่างที่มีข้อความที่แนบมา คุณเลือกข้อความ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดรูปร่างอัตโนมัติที่เลือก ให้ลากหนึ่งในที่จับสำหรับปรับขนาดหรือที่จับสำหรับการปรับ ถ้าคุณลากกึ่งกลางหรือเส้นขอบของรูปร่าง คุณจะเลือกข้อความในรูปร่างหรือย้ายรูปร่างแทนที่จะปรับขนาดรูปร่างอัตโนมัติที่เลือก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×