การแก้การสะกดและข้อผิดพลาดในการพิมพ์ในแผ่นข้อมูลขณะที่คุณพิมพ์

คุณลักษณะการแก้ไขอัตโนมัติใน Microsoft Graph สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์ทั่วไปได้ขณะที่คุณทำงานในแผ่นข้อมูล ตัวอย่างเช่น สามารถเปลี่ยน "adn" เป็น "and" และเปลี่ยน "their is" เป็น "there is" คุณสามารถเพิ่มรายการการแก้ไขอัตโนมัติใหม่เพื่อแก้ไขคำที่คุณมักจะพิมพ์ผิดหรือสะกดผิดเพิ่มเติมได้

Microsoft Graph จะใช้รายการการแก้ไขอัตโนมัติร่วมกันกับโปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office อื่น

เมื่อต้องการแก้ไขการพิมพ์ผิดทั่วไปของคุณโดยอัตโนมัติ คุณต้องระบุคำที่พิมพ์ผิดหรือสะกดผิดก่อน การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานเฉพาะในแผ่นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ในแผนภูมิ

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การแก้ไขอัตโนมัติ

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย แทนที่ข้อความขณะพิมพ์ ถูกเลือกอยู่

  3. ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์คำที่คุณมักจะพิมพ์ผิดหรือสะกดผิด ตัวอย่างเช่น usualy

  4. ในกล่อง ด้วย ให้พิมพ์การสะกดที่ถูกต้องของคำ ตัวอย่างเช่น usually

  5. คลิก เพิ่ม

เคล็ดลับ ถ้าคุณบันทึกวลียาวๆ หรือข้อความเป็นรายการการแก้ไขอัตโนมัติ คุณสามารถป้อนข้อความภายหลังได้ด้วยการพิมพ์เฉพาะตัวอักษรไม่กี่ตัว เลือกข้อความที่คุณต้องการนำมาใช้ใหม่ คัดลอกข้อความ แล้วคลิก การแก้ไขอัตโนมัติ บนเมนู เครื่องมือ ในกล่อง แทนที่ ให้พิมพ์ ลำดับของอักขระที่ไม่ซ้ำ ซึ่งก็คือลำดับที่คุณมักจะไม่ค่อยได้พิมพ์ในแผ่นข้อมูล คลิกกล่อง ด้วย กด CTRL+V เพื่อวางข้อความที่คัดลอก แล้วคลิก เพิ่ม ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์ afd เพื่อป้อน "Aperture Film Distributors"

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×