การเอาแหล่งข้อมูลออกจากไลบรารีแหล่งข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ต้องการการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลอีกต่อไปแล้ว คุณสามารถเอาออกจากไลบรารีแหล่งข้อมูลได้ วิธีการที่คุณเอาการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลออกจากไลบรารีแหล่งข้อมูลนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดและตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งข้อมูลนั้นๆ ในไลบรารีแหล่งข้อมูล คำสั่ง เอาออก จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับแหล่งข้อมูลบางชนิด บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการเอาการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลแต่ละชนิดออก

สิ่งสำคัญ: เมื่อคุณเอาการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลออกจากไลบรารีแหล่งข้อมูล คุณกำลังเอาเฉพาะการเชื่อมต่อกับข้อมูลซึ่งพร้อมใช้งานในไลบรารีแหล่งข้อมูลออก ตัวข้อมูลนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม มีบางการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล (โดยเฉพาะไลบรารีและรายการ Microsoft SharePoint และแฟ้ม XML ภายในเครื่อง) ที่ไม่สามารถเอาออกจากไลบรารีแหล่งข้อมูลได้ เมื่อต้องการเอาไลบรารีหรือรายการ SharePoint หรือแฟ้ม XML ภายในเครื่องออก คุณต้องเอาแหล่งข้อมูลเดิมออกจากรายการโฟลเดอร์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเอาสำเนาของการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลแฟ้ม XML ไลบรารี หรือรายการออกได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เอา SharePoint รายการหรือไลบรารี

เอาการเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ลบไฟล์ XML

เอาสคริปต์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

เอาการบริการเว็บ XML

เอาแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยง

เอาไลบรารีหรือรายการ SharePoint ออก

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ทุกๆ ไลบรารีหรือรายการ SharePoint ในไซต์จะมีการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกันในไลบรารีแหล่งข้อมูล ดังนั้นจึงมีสองวิธีในการเอาการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลนี้ออก คือ คุณสามารถลบตัวไลบรารีหรือรายการออก หรือคุณสามารถซ่อนไลบรารีหรือรายการจากเบราว์เซอร์ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลนั้นเป็นเพียงสำเนา คุณสามารถเอาออกได้

เอาไลบรารีหรือรายการออก

สำหรับไลบรารีและรายการ SharePoint คำสั่ง เอาออก จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นมาด้วยการคัดลอกและปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลอื่น

 1. ถ้า ไลบรารีแหล่งข้อมูล ไม่สามารถมองเห็นได้ บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ใน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิกไลบรารีหรือรายการที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ลบไลบรารีหรือรายการ

เมื่อคุณลบไลบรารีหรือรายการ เท่ากับคุณลบเอกสาร สิ่งที่แนบ และฟอร์มที่สนับสนุนทั้งหมดในไลบรารีหรือรายการนั้นด้วย เช่น แฟ้ม AllItems.aspx และ DispForm.aspx เป็นต้น ถ้าคุณต้องการเอาการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลออก แต่เก็บข้อมูลไลบรารีหรือรายการไว้ ให้ข้ามไปยังส่วนต่อไปนี้แล้วศึกษาวิธีการซ่อนไลบรารีหรือรายการจากเบราว์เซอร์

 1. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก รายการโฟลเดอร์

 2. ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่ไลบรารีหรือรายการที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

ซ่อนไลบรารีหรือรายการจากเบราว์เซอร์

คุณสามารถเอาไลบรารีหรือรายการ SharePoint ออกจากไลบรารีแหล่งข้อมูลด้วยการเปลี่ยนคุณสมบัติรายการ อย่างไรก็ตาม ตัวเลือกนี้จะซ่อนไลบรารีหรือรายการจากเบราว์เซอร์ด้วย หมายความว่าผู้เยี่ยมชมไซต์จะไม่สามารถแสดงไลบรารีหรือรายการได้ ให้ใช้วิธีนี้เมื่อคุณไม่ต้องการให้ไลบรารีหรือรายการพร้อมใช้งานเป็นการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล แต่ไม่ต้องการลบตัวไลบรารีหรือรายการออกไปจริงๆ

 1. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก รายการโฟลเดอร์

 2. ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่ไลบรารีหรือรายการที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก คุณสมบัติ บนเมนูทางลัด

 3. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติรายการ ให้คลิกแท็บ การตั้งค่า แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนจากเบราว์เซอร์

  เคล็ดลับ: ถ้าการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลยังคงปรากฏอยู่ในไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิก ฟื้นฟูไลบรารี ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล

ในภาพประกอบต่อไปนี้ รายการข้อความประกาศได้ถูกซ่อนจากเบราว์เซอร์เพื่อไม่ให้พร้อมใช้งานในไลบรารีแหล่งข้อมูล

รายการข้อความประกาศที่ถูกซ่อนจากเบราว์เซอร์จะไม่ปรากฏขึ้นในไลบรารีแหล่งข้อมูล

ด้านบนของหน้า

เอาการเชื่อมต่อฐานข้อมูลออก

 1. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิกการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

เอาแฟ้ม XML ออก

วิธีการที่คุณเอาแฟ้ม XML ออกจากไลบรารีแหล่งข้อมูลจะขึ้นอยู่กับว่าแฟ้ม XML นั้นอยู่บนไซต์ภายนอกหรือในไซต์ภายในเครื่อง ตามค่าเริ่มต้นแล้ว แฟ้ม XML ที่อยู่ในไซต์ภายในเครื่องจะปรากฏขึ้นในรายการโฟลเดอร์เสมอ และมีการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกันเสมอในไลบรารีแหล่งข้อมูล ในกรณีนี้ คุณต้องลบตัวแฟ้ม .xml เพื่อเอาการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลออก

สำหรับแฟ้ม XML คำสั่ง เอาออก จะพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับสิ่งต่อไปนี้

 • แฟ้ม XML ที่อยู่บนไซต์ภายนอก

 • แหล่งข้อมูลที่สร้างขึ้นด้วยการคัดลอกและปรับเปลี่ยนอีกการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลหนึ่ง

เอาแฟ้ม XML ภายในเครื่องออก

เมื่อต้องการเอาการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลแฟ้ม XML ออกจากไลบรารีแหล่งข้อมูล คุณต้องลบแฟ้มเดิมออกจากรายการโฟลเดอร์ ก่อนที่คุณจะลบแฟ้ม คุณอาจต้องการส่งออกแล้วบันทึกลงในอีกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง

ส่งออกแฟ้ม XML ภายในเครื่อง

 1. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก รายการโฟลเดอร์

 2. ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกแฟ้ม .xml ที่คุณต้องการส่งออก

 3. บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ ส่งออก แล้วคลิก แฟ้ม

 4. ในกล่องโต้ตอบ ส่งออกแฟ้มที่เลือกเป็น ให้เรียกดูในอีกตำแหน่งที่ตั้งหนึ่ง แล้วคลิก บันทึก

  หมายเหตุ: เพื่อไม่ให้แฟ้ม .xml ปรากฏขึ้นในรายการโฟลเดอร์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณบันทึกแฟ้มลงในตำแหน่งที่ตั้งภายนอกไซต์ปัจจุบันแล้ว

ลบแฟ้ม XML ภายในเครื่อง

 1. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก รายการโฟลเดอร์

 2. ใน รายการโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่แฟ้ม .xml ที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก ลบ บนเมนูทางลัด

เอาแฟ้ม XML ภายนอกออก

 1. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิกแฟ้ม .xml ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

เอาสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ออก

 1. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิกสคริปต์ที่ทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

เอาโปรแกรมบริการบนเว็บแบบ XML ออก

 1. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิกโปรแกรมบริการบนเว็บแบบ XML ที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

เอาแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงออก

 1. บนเมนู บานหน้าต่างงาน ให้คลิก ไลบรารีแหล่งข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่างงาน ไลบรารีแหล่งข้อมูล ให้คลิกการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×