การเอาแท็กบันทึกย่อออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเอาแท็กออกจากบันทึกย่อเมื่อไม่จำเป็นออก ลบบันทึกย่อที่แท็กจะมีประโยชน์ถ้าคุณมักค้น ด้วยบันทึกย่อที่มีแท็ก และต้องการดูบันทึกย่อที่ มีแท็กที่เป็นปัจจุบันเท่า นั้น

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการเอาแท็กบันทึกย่อออกแท็กเดียว ให้คลิกขวาที่แท็กดังกล่าวบนหน้า แล้วคลิก เอาแท็กออก บนเมนูทางลัด

  • เมื่อต้องการเอาแท็กบันทึกย่อหลาย วางตัวชี้ไว้ที่ใดก็ได้ในข้อความประกอบด้วยแท็กที่คุณต้อง การเอาออกแล้ว กด CTRL + 0 (ศูนย์)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×