ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเอาเส้นใต้ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ลงในงานนำเสนอของคุณ แต่ไม่ต้องการให้ผู้ชมทราบว่ารายการนั้นเป็นไฮเปอร์ลิงก์ (จนกว่าคุณจะพร้อม) คุณสามารถเอาเส้นใต้ที่คนส่วนใหญ่ทราบว่าเป็นไฮเปอร์ลิงก์ออกแต่ยังคงเก็บลิงก์นั้นไว้ได้

การเอาเส้นใต้ออกจากข้อความไฮเปอร์ลิงก์

 1. คลิกขวาที่ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ แล้วคลิก เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง จากนั้นภายใต้ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้คลิก สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 3. ลากเพื่อวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าจนกระทั่งครอบคลุมข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการซ่อน

 4. คลิกขวาที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 5. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ภายใต้ การเติม ให้คลิก ไม่เติม

  2. ภายใต้ เส้น ให้คลิก ไม่มีเส้น

   บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 6. คลิกที่รูปสี่เหลี่ยม (ไม่ใช่ที่ข้อความข้างในรูปร่าง) จากนั้นบนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 7. ในช่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ แล้วคลิก ตกลง

 8. เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมโยงหลายมิติ ที่ด้านล่างของหน้าต่างสไลด์ คลิกมุมมองการนำเสนอสไลด์ ปุ่มมุมมอง การนำเสนอสไลด์

 9. คลิกข้อความ (สี่เหลี่ยม) ที่มีไฮเปอร์ลิงก์

 1. คลิกขวาที่ข้อความไฮเปอร์ลิงก์ แล้วคลิก เอาไฮเปอร์ลิงก์ออก

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง จากนั้นภายใต้ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้คลิก สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 3. ลากเพื่อวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าจนกระทั่งครอบคลุมข้อความไฮเปอร์ลิงก์ที่คุณต้องการซ่อน

 4. คลิกขวารูปสี่เหลี่ยม แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่าง ทำสิ่งต่อไปนี้:

  1. คลิกสีเติม ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิสี ในบานหน้าต่างด้านขวา จากนั้น คลิกสีที่ตรงกับพื้นหลังของงานนำเสนอของคุณ

  2. คลิกสีเส้น ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกไม่มีเส้น ในบานหน้าต่างด้านขวา แล้ว คลิ กปิด

 5. คลิกขวารูปสี่เหลี่ยม คลิกแก้ไขข้อความ แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับไฮเปอร์ลิงก์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นข้อความขณะที่คุณพิมพ์ เลือกข้อความ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสีหรือการจัดรูปแบบของข้อความ เลือกข้อความ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิ กเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

 6. คลิกรูปร่าง (แต่ไม่ใช่ข้อความภายในรูปร่าง), และแทรก แท็บ ในกลุ่มการเชื่อมโยง คลิกไฮเปอร์ลิงก์

 7. ในช่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ แล้วคลิก ตกลง

 8. เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมโยงหลายมิติ ในมุมมองการนำเสนอสไลด์ คลิกสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ประกอบด้วยไฮเปอร์ลิงก์

ถ้าคุณมีคำติชมหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหลายมิติใน PowerPoint โปรดโพสต์เอกสารต่อไปนี้

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีของข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×