การเอาเส้นใต้ออกจากข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ลงในงานนำเสนอของคุณ แต่ไม่ต้องการให้ผู้ชมทราบว่ารายการนั้นเป็นไฮเปอร์ลิงก์ (จนกว่าคุณจะพร้อม) คุณสามารถเอาเส้นใต้ที่คนส่วนใหญ่ทราบว่าเป็นไฮเปอร์ลิงก์ออกแต่ยังคงเก็บลิงก์นั้นไว้ได้

การเอาเส้นใต้ออกจากข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ

 1. คลิกขวาที่ข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ แล้วคลิก เอาการเชื่อมโยงหลายมิติออก

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง จากนั้นภายใต้ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้คลิก สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 3. ลากเพื่อวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าจนกระทั่งครอบคลุมข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติที่คุณต้องการซ่อน

 4. คลิกขวาที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง

 5. ในบานหน้าต่าง จัดรูปแบบรูปร่าง ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ภายใต้ การเติม ให้คลิก ไม่เติม

  2. ภายใต้ เส้น ให้คลิก ไม่มีเส้น

   บานหน้าต่างจัดรูปแบบรูปร่าง

 6. คลิกที่รูปสี่เหลี่ยม (ไม่ใช่ที่ข้อความข้างในรูปร่าง) จากนั้นบนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ลิงก์ ให้คลิก ไฮเปอร์ลิงก์

 7. ในช่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ แล้วคลิก ตกลง

 8. เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมโยงหลายมิติ ที่ด้านล่างของหน้าต่างสไลด์ คลิกมุมมองการแสดงภาพนิ่ง ปุ่มมุมมอง การนำเสนอสไลด์

 9. คลิกข้อความ (สี่เหลี่ยม) ที่มีไฮเปอร์ลิงก์

 1. คลิกขวาที่ข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติ แล้วคลิก เอาการเชื่อมโยงหลายมิติออก

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปร่าง จากนั้นภายใต้ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ให้คลิก สี่เหลี่ยมผืนผ้า

 3. ลากเพื่อวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าจนกระทั่งครอบคลุมข้อความการเชื่อมโยงหลายมิติที่คุณต้องการซ่อน

 4. คลิกขวาที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านั้น แล้วคลิก จัดรูปแบบรูปร่าง ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิก เติม ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก สี ในบานหน้าต่างด้านขวา แล้วคลิกสีที่ตรงกับพื้นหลังของงานนำเสนอ

  2. คลิก สีเส้น ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิก ไม่มีเส้น ในบานหน้าต่างด้านขวา แล้วคลิก ปิด

 5. คลิกขวาที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านั้น คลิก แก้ไขข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้สำหรับการเชื่อมโยงหลายมิติ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นข้อความขณะที่คุณพิมพ์ เลือกข้อความ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสีหรือการจัดรูปแบบของข้อความ เลือกข้อความ แล้ว บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มฟอนต์ คลิ กเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

 6. คลิกที่รูปร่าง (ไม่ใช่ที่ข้อความข้างในรูปร่าง) จากนั้นบนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 7. ในช่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ แล้วคลิก ตกลง

 8. เมื่อต้องการทดสอบการเชื่อมโยงหลายมิติ ในมุมมอง 'การนำเสนอภาพนิ่ง' ให้คลิกสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีการเชื่อมโยงหลายมิตินั้น

ถ้าคุณมีคำติชมหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหลายมิติใน PowerPoint โปรดโพสต์เอกสารต่อไปนี้

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนสีของข้อความไฮเปอร์ลิงก์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×