การเอาเส้นบอกแนวของเส้นตารางออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เส้นบอกแนวของเส้นตารางประกอบด้วย TE000128323 และ TE000128415 คุณสามารถใช้เส้นบอกแนวเหล่านี้เพื่อตั้งค่า เส้น เค้าโครงสำหรับสิ่งพิมพ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดเรียงและจัดแนววัตถุบนหน้าได้ดีขึ้น

  1. บนเมนู จัดเรียง ให้คลิก เส้นบอกแนวเค้าโครง แล้วคลิกแท็บ เส้นบอกแนวของเส้นตาราง

  2. ภายใต้ เส้นบอกแนวคอลัมน์ ในกล่อง คอลัมน์ ให้เปลี่ยนหมายเลขของคอลัมน์เป็น 1

  3. ภายใต้ เส้นบอกแนวแถว ในกล่อง แถว ให้เปลี่ยนหมายเลขของแถวเป็น 1

  4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×