การเอาเซิร์ฟเวอร์ออกจากเซิร์ฟเวอร์ฟาร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

โดยปกติ คุณสามารถเอาเซิร์ฟเวอร์ออกจากเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มได้ด้วยการถอนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนโฮสต์ อย่างไรก็ตาม ถ้าเซิร์ฟเวอร์เป็นส่วนหนึ่งของฟาร์ม แต่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถถอนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์บนโฮสต์ได้ คุณสามารถเอาเซิร์ฟเวอร์ออกจากฟาร์มได้โดยใช้เครื่องมือการดูแลจากศูนย์กลาง

  1. บนแถบนำทางด้านบนสุด ให้คลิก การดำเนินการ

  2. บนเพจ 'การดำเนินการ' ในส่วน โทโพโลยีและบริการ ให้คลิก เซิร์ฟเวอร์ในฟาร์ม

  3. บนเพจ 'เซิร์ฟเวอร์ในฟาร์ม' ในคอลัมน์ เอาเซิร์ฟเวอร์ออก ที่อยู่ในรายชื่อเซิร์ฟเวอร์ในฟาร์ม ให้คลิก เอาเซิร์ฟเวอร์ออก สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเอาออกจากฟาร์ม

  4. ในกล่องข้อความที่ถามว่าคุณต้องการเอาเซิร์ฟเวอร์ออกหรือไม่ ให้คลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×