การเอาออก หรือลบฐานข้อมูลใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณใช้ Business Contact Manager for Outlook ข้อมูลทางธุรกิจของคุณถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล Business Contact Manager ที่คุณกำหนดความสัมพันธ์กับ Outlook ของคุณโปรไฟล์ คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล แต่คุณอาจมีบุคคลอื่นที่พร้อมใช้งานสำหรับคุณ ถ้าคุณหยุดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังโปรไฟล์ของคุณทำงาน อีกครั้งสัมพันธ์ฐานข้อมูล หรือคุณสามารถเชื่อมโยงกับโปรไฟล์อื่น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลไม่สามารถคืนค่า

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเอาฐานข้อมูลเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ คุณไม่สามารถใช้ Business Contact Manager for Outlook

ลบฐานข้อมูลจากโปรไฟล์ของคุณโดยไม่ต้องการลบได้

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เปิด Outlook ด้วยโปรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล Business Contact Manager

  • สร้างโปรไฟล์ใหม่และฐานข้อมูล Business Contact Manager ใหม่ นั้นแล้ว เปิด Outlook ด้วยโปรไฟล์ใหม่

 2. บนเมนู แฟ้ม ให้คลิก การจัดการแฟ้มข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบแฟ้มข้อมูล Outlookคลิกฐานข้อมูลคุณต้องการเอาออกจากโปรไฟล์นี้ แล้ว คลิ กเอาออก

ลบฐานข้อมูล

 1. บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล แล้ว คลิ กจัดการฐานข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบจัดการฐานข้อมูล คลิกแท็บฐานข้อมูลอื่น

 3. คลิกชื่อของฐานข้อมูลที่คุณต้องการลบ แล้ว คลิ กลบฐานข้อมูล

  หมายเหตุ: ถ้ามีฐานข้อมูลเดียวเท่านั้นในรายการ ปุ่มลบฐานข้อมูล จะไม่พร้อมใช้งาน เฉพาะเจ้าของฐานข้อมูล สามารถลบฐานข้อมูลนั้น

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังแชร์ฐานข้อมูลของคุณ และคุณเอาออก ก่อนหน้านี้เปลี่ยนแปลงคุณทำไฟร์วอลล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณและโพรโทคอลที่เครือข่ายของ Microsoft SQL Server Native Client เมื่อคุณเลือกที่จะแชร์ฐานข้อมูลของคุณจะยังคงมีผลใช้ต่อ เมื่อต้องการคืนค่าไฟร์วอลล์ของคุณและโพรโทคอลเครือข่ายของ Microsoft SQL Server Native Client การตั้งค่าของพวกเขาก่อนหน้า คุณต้องการ หยุดการแชร์ฐานข้อมูลแต่ละ แล้ว เอาฐานข้อมูลแอ

 • นี่คือข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งของเครื่องมือพร้อมใช้งานการเก็บฐานข้อมูล Business Contact Manager ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อต้องการไปยังหน้าจอนี้ บนเมนูBusiness Contact Manager ชี้ไปที่เครื่องมือฐานข้อมูล คลิ กจัดการฐานข้อมูล

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×