การเอาหมายเลขหน้าออก

คุณสามารถนำหมายเลขหน้าออก (ลบ) ได้อย่างรวดเร็วในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของเอกสาร แม้ว่าในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่มีเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น โลโก้บริษัทหรือชื่อเอกสาร

คุณต้องการทำอะไร

ถ้าเอกสารของคุณมีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษที่ไม่ได้ใช้หน้าแรกที่ต่างกันหรือหน้าคี่และหน้าคู่ที่ต่างกัน คุณสามารถนำหมายเลขหน้าทั้งหมดออกได้อย่างรวดเร็ว

 • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือก หมายเลขหน้า แล้วเลือก นำหมายเลขหน้าออก

  เลือกแท็บแทรก และในกลุ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือกหมายเลขหน้า แล้วนำหมายเลขหน้าออก

หมายเหตุ: 

 • ถ้าเอกสารของคุณใช้หน้าคี่และหน้าคู่ที่ต่างกัน คุณต้องทำสิ่งนี้สองครั้ง โดยทำครั้งหนึ่งเมื่อเลือกหน้าคี่ และอีกครั้งเมื่อเลือกหน้าคู่

 • ถ้าปุ่ม นำหมายเลขหน้าออก ไม่พร้อมใช้งาน ให้ดับเบิลในหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ เลือกหมายเลขหน้า แล้วกด Delete

ถ้าคุณสร้างหน้าแรกที่ต่างกันในเอกสารของคุณ คุณสามารถนำหมายเลขหน้าบนหน้านั้นออกได้โดยไม่ต้องลบเนื้อหาอื่นๆ เช่น รูปภาพหรือข้อความด้านลิขสิทธิ์

ขั้นตอนที่ 1: เลือกใช้หน้าแรกที่ต่างกัน (ถ้าคุณยังไม่ได้ใช้)

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก หัวกระดาษ > แก้ไขหัวกระดาษ และบนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้เลือก หน้าแรกที่ต่างกัน

  ภายใต้เครื่องมือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ บนแท็บออกแบบ ในกลุ่มตัวเลือก ให้เลือกหรือล้างตัวเลือก

 2. เลือก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อออก

  หมายเหตุ: หน้าแรกต่างกัน สามารถนำไปใช้กับหน้าแรกของส่วนใดก็ได้ในเอกสารของคุณ ไม่ใช่กับหน้าแรกสุดเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: ลบหมายเลขหน้าบนหน้าแรก

 1. บนหน้าแรกของเอกสารของคุณ (หรือส่วน) ให้ดับเบิลคลิกที่ด้านบนของหน้าเพื่อเปิดหัวกระดาษหรือด้านล่างของหน้าเพื่อเปิดท้ายกระดาษ

  คุณควรดูป้ายชื่อที่บอกว่า หัวกระดาษของหน้าแรก -หมายเลขส่วน-

 2. เลือกหมายเลขหน้าเพื่อเน้น แล้วกด Delete หรือคลิกขวาแล้วเลือก ตัด

 3. เลือก ปืดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือกด Esc เพื่อออก

เอกสารจำนวนมากจะถูกแบ่งเป็นส่วน เช่น ส่วนหรือบทในรายงานหรือหนังสือ แต่ละส่วนอาจมีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษต่างกันที่มีหมายเลขหน้าต่างกัน หรือ คุณอาจมีเนื้อหาที่ส่วนท้ายของเอกสารที่คุณไม่ต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฎขึ้น

ถ้าเอกสารของคุณถูกแบ่งเป็นส่วนอยู่แล้ว

 1. บนหน้าแรกของส่วนที่คุณต้องการนำหมายเลขหน้าออก ให้ดับเบิลคลิกที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเปิด

  หมายเหตุ: ส่วนในเอกสารของคุณตะมีหมายเลข เมื่อคุณแก้ไขหัวกระดาษ คุณจะเห็นป้ายชื่อที่บอกว่า หัวกระดาษ -ส่วน x- หรือ ท้ายกระดาษ -หมายเลขส่วน- เช่นเดียวกับข้อมูลที่บอกว่าส่วนนั้นลิงก์ส่วนก่อนหน้าหรือไม่

 2. เลือกหมายเลขหน้าแล้วลบออก หมายเลขหน้าทั้งหมดในส่วนนั้นจะถูกลบออกเช่นกัน

  ถ้าไม่ได้ผล บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม การนำทาง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก ลิงก์กับส่วนก่อนหน้า ไว้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเพียงต้องการนำหมายเลขหน้าแรกในส่วนออก ให้เปิดหัวกระดาษบนหน้าแรกของส่วน แล้วทำตามขั้นตอนใน นำหมายเลขหน้าบนหน้าแรกออก

ถ้าเอกสารของคุณไม่ได้ถูกแบ่งเป็นส่วน

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ส่วนท้ายสุดของหน้าก่อนหน้าที่คุณต้องการเริ่มต้นการนำหมายเลขหน้าออก และบนแท็บ เค้าโครง ให้คลิก ตัวแบ่ง > หน้าถัดไป

  เคล็ดลับ: คุณอาจพบว่าการเห็นป้ายชื่อของตัวแบ่งส่วนมีประโยชน์ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้เลือก แสดง/ซ่อน (¶) เพื่อเปิดการแสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบ เลือกปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดการแสดง

 2. ที่ด้านบนของหน้าถัดไป ให้ดับเบิลคลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเปิด

 3. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ลิงก์กับส่วนก่อนหน้า เพื่อยกเลิกการเลือก ซึ่งจะหยุดการใส่หมายเลขหน้าจากหน้าที่แล้ว

 4. เลือกหมายเลขหน้าแล้วลบออก หมายเลขหน้าทั้งหมดในส่วนนั้นจะถูกลบออกเช่นกัน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเพียงต้องการนำหมายเลขหน้าแรกในส่วนออก ให้เปิดหัวกระดาษบนหน้าแรกของส่วน แล้วทำตามขั้นตอนใน นำหมายเลขบนหน้าแรกออก

คุณต้องการทำอะไร

ใน Word หมายเลขหน้าคือเขตข้อมูลที่ถูกแทรกลงในพื้นที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษของเอกสาร Microsoft Office Word 2007 จะนำออกหรือลบเขตข้อมูลหมายเลขหน้าเมื่อคุณเลือก นำหมายเลขหน้าออก

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม หัวกระดาษและท้ายกระดาษ ให้เลือก หมายเลขหน้า

  รูป Ribbon ของ Word

 2. เลือก นำหมายเลขหน้าออก

  สิ่งสำคัญ: ถ้า นำหมายเลขหน้าออก ไม่ปรากฎขึ้น ให้ลองดับเบิลคลิกในพื้นที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษ เลือกหมายเลขหน้า แล้วกด Delete

ถ้าคุณสร้างหน้าแรกที่ต่างกันในเอกสารของคุณ คุณสามารถนำหมายเลขหน้าบนหน้านั้นออกได้โดยไม่ต้องลบเนื้อหาอื่นๆ เช่น รูปภาพหรือข้อความด้านลิขสิทธิ์

ขั้นตอนที่ 1: เลือกใช้หน้าแรกที่ต่างกัน (ถ้าคุณยังไม่ได้ใช้)

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก หัวกระดาษ > แก้ไขหัวกระดาษ และบนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้เลือก หน้าแรกที่ต่างกัน

 2. เลือก ปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อออก

  หมายเหตุ: หน้าแรกต่างกัน สามารถนำไปใช้กับหน้าแรกของส่วนใดก็ได้ในเอกสารของคุณ ไม่ใช่กับหน้าแรกสุดเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2: ลบหมายเลขหน้าบนหน้าแรก

 1. บนหน้าแรกของเอกสารของคุณ (หรือส่วน) ให้ดับเบิลคลิกที่ด้านบนของหน้าเพื่อเปิดหัวกระดาษหรือด้านล่างของหน้าเพื่อเปิดท้ายกระดาษ

  คุณควรดูป้ายชื่อที่บอกว่า หัวกระดาษของหน้าแรก -หมายเลขส่วน-

 2. เลือกหมายเลขหน้าเพื่อเน้น แล้วกด Delete หรือคลิกขวาแล้วเลือก ตัด

 3. เลือก ปืดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ หรือกด Esc เพื่อออก

เอกสารจำนวนมากจะถูกแบ่งเป็นส่วน เช่น ส่วนหรือบทในรายงานหรือหนังสือ แต่ละส่วนอาจมีหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษต่างกันที่มีหมายเลขหน้าต่างกัน หรือ คุณอาจมีเนื้อหาที่ส่วนท้ายของเอกสารที่คุณไม่ต้องการให้หมายเลขหน้าปรากฎขึ้น

ถ้าเอกสารของคุณถูกแบ่งเป็นส่วนอยู่แล้ว

 1. บนหน้าแรกของส่วนที่คุณต้องการนำหมายเลขหน้าออก ให้ดับเบิลคลิกที่หัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเปิด

  หมายเหตุ: ส่วนในเอกสารของคุณตะมีหมายเลข เมื่อคุณแก้ไขหัวกระดาษ คุณจะเห็นป้ายชื่อที่บอกว่า หัวกระดาษ -ส่วน x- หรือ ท้ายกระดาษ -หมายเลขส่วน- เช่นเดียวกับข้อมูลที่บอกว่าส่วนนั้นลิงก์ส่วนก่อนหน้าหรือไม่

 2. เลือกหมายเลขหน้าแล้วลบออก หมายเลขหน้าทั้งหมดในส่วนนั้นจะถูกลบออกเช่นกัน

  ถ้าไม่ได้ผล บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม การนำทาง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้เลือก ลิงก์กับส่วนก่อนหน้า ไว้

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเพียงต้องการนำหมายเลขหน้าแรกในส่วนออก ให้เปิดหัวกระดาษบนหน้าแรกของส่วน แล้วทำตามขั้นตอนใน นำหมายเลขหน้าบนหน้าแรกออก

ถ้าเอกสารของคุณไม่ได้ถูกแบ่งเป็นส่วน

 1. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่ส่วนท้ายสุดของหน้าก่อนหน้าที่คุณต้องการเริ่มต้นการนำหมายเลขหน้าออก และบนแท็บ เค้าโครง ให้คลิก ตัวแบ่ง > หน้าถัดไป

  เคล็ดลับ: คุณอาจพบว่าการเห็นป้ายชื่อของตัวแบ่งส่วนมีประโยชน์ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้เลือก แสดง/ซ่อน (¶) เพื่อเปิดการแสดงเครื่องหมายการจัดรูปแบบ เลือกปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดการแสดง

 2. ที่ด้านบนของหน้าถัดไป ให้ดับเบิลคลิกหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเพื่อเปิด

 3. บนแท็บ ออกแบบ ให้คลิก ลิงก์กับส่วนก่อนหน้า เพื่อยกเลิกการเลือก ซึ่งจะหยุดการใส่หมายเลขหน้าจากหน้าที่แล้ว

 4. เลือกหมายเลขหน้าแล้วลบออก หมายเลขหน้าทั้งหมดในส่วนนั้นจะถูกลบออกเช่นกัน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณเพียงต้องการนำหมายเลขหน้าแรกในส่วนออก ให้เปิดหัวกระดาษบนหน้าแรกของส่วน แล้วทำตามขั้นตอนใน นำหมายเลขบนหน้าแรกออก

 1. ถ้าคุณยังไม่ได้อยู่ใน มุมมองการแก้ไข ให้คลิก แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word Online

  แก้ไขใน Word Online

 2. คลิก แทรก > หมายเลขหน้า

 3. ที่ด้านล่างของรายการ ให้เลือก เอาหมายเลขหน้าออก

  รูปของ เอาหมายเลขหน้าออก ที่เลือกไว้ในแกลเลอรี หมายเลขหน้า

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับหมายเลขหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×