การเอาส่วนประกอบแม่แบบออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เอาส่วนประกอบแม่จากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

ลบส่วนประกอบแม่แบบจากเทมเพลตฟอร์ม

เอาส่วนประกอบแม่จากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

หลังจากที่คุณติดตั้งแบบส่วนประกอบเทมเพลต ในโหมดออกแบบ จะพร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม สำหรับเทมเพลตฟอร์มใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้น เมื่อต้องการเอาส่วนประกอบแม่จากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คุณต้องถอนการติดตั้ง โดยใช้กล่องโต้ตอบเพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ลบไฟล์ part (.xtp) เทมเพลตจากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เอาออกจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

 1. เปิดใด ๆ เทมเพลตฟอร์ม

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก เพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเองออก

 4. ในกล่องโต้ตอบการเพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเอง เลือกส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเอา แล้ว คลิ กเอาออก

 5. เมื่อได้รับพร้อมท์เพื่อเอาส่วนเทมเพลต คลิกใช่ แล้ว คลิ กตกลง

ด้านบนของหน้า

ลบส่วนประกอบแม่แบบจากเทมเพลตฟอร์ม

 1. เปิดแม่แบบฟอร์มที่ประกอบด้วยส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการลบ

 2. บนเทมเพลตฟอร์ เลือกส่วนเทมเพลต

  หมายเหตุ: เทมเพลส่วนปรากฏขึ้นภายในตัวควบคุมส่วนเสมอ

 3. กด DELETE

  แม่แบบส่วนถูกลบออกจาก view

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบส่วนประกอบแม่แบบจากเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแม่แบบและตัวควบคุมของ ใด ๆ ยังคงปรากฏให้เห็นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คุณต้องการลบเขตข้อมูลเหล่านี้และกลุ่มแยกต่างหาก นอกจากนี้ ส่วนประกอบแม่แบบจะยังคงปรากฏเป็นตัวเลือกในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม นอกเสียจากว่าคุณเอาออกได้ โดยใช้กระบวนงานก่อนหน้านี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×