การเอาส่วนประกอบแม่แบบออก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณต้องการทำสิ่งใด

เอาส่วนประกอบแม่จากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

ลบส่วนประกอบแม่แบบจากเทมเพลตฟอร์ม

เอาส่วนประกอบแม่จากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

หลังจากที่คุณติดตั้งแบบส่วนประกอบเทมเพลต ในโหมดออกแบบ จะพร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม สำหรับเทมเพลตฟอร์มใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้น เมื่อต้องการเอาส่วนประกอบแม่จากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คุณต้องถอนการติดตั้ง โดยใช้กล่องโต้ตอบเพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ลบไฟล์ part (.xtp) เทมเพลตจากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เอาออกจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

 1. เปิดเทมเพลตฟอร์มใด ๆ

 2. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 3. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกเพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเอง

 4. ในกล่องโต้ตอบการเพิ่มหรือเอาตัวควบคุมแบบกำหนดเอง เลือกส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการเอา แล้ว คลิ กเอาออก

 5. เมื่อได้รับพร้อมท์เพื่อเอาส่วนเทมเพลต คลิกใช่ นั้นแล้ว คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

ลบส่วนประกอบแม่แบบจากเทมเพลตฟอร์ม

 1. เปิดแม่แบบฟอร์มที่ประกอบด้วยส่วนประกอบแม่แบบที่คุณต้องการลบ

 2. บนเทมเพลตฟอร์ เลือกส่วนเทมเพลต

  หมายเหตุ: เทมเพลส่วนปรากฏขึ้นภายในตัวควบคุมส่วนเสมอ

 3. กด Delete

  ส่วนประกอบแม่แบบจะถูกลบออกจากมุมมอง

  หมายเหตุ: เมื่อคุณลบส่วนประกอบแม่แบบจากเทมเพลตฟอร์ม เขตข้อมูลและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแม่แบบและตัวควบคุมของ ใด ๆ ยังคงปรากฏให้เห็นในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คุณต้องการลบเขตข้อมูลเหล่านี้และกลุ่มแยกต่างหาก นอกจากนี้ ส่วนประกอบแม่แบบจะยังคงปรากฏเป็นตัวเลือกในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม นอกเสียจากว่าคุณได้เอาออก โดยใช้กระบวนงานก่อนหน้านี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×