การเอาลักษณะออกหรือการลบลักษณะ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วิธีการเอาลักษณะออกนั้นสามารถทำได้หลายวิธี โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของลักษณะที่คุณต้องการเอาออก (ตามคลาส, ตาม ID หรือแบบอินไลน์) และขอบเขตในการเอาลักษณะดังกล่าวออกว่าต้องการทำเฉพาะในส่วนที่เลือกหรือทั้งเว็บเพจ

หมายเหตุ: การเอาลักษณะออกจากเนื้อหาในเว็บเพจจะทำเฉพาะกับการอ้างอิงไปยังลักษณะในเว็บเพจของคุณเท่านั้น โดยจะไม่ลบลักษณะจากสไตล์ชีตภายในหรือภายนอก และคุณยังคงสามารถใช้ลักษณะเดียวกันนี้กับเนื้อหาส่วนอื่น

เนื่องจากลักษณะตามองค์ประกอบจะถูกนำไปใช้กับองค์ประกอบ HTML ที่เกี่ยวข้องกันโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่สามารถเอาลักษณะตามองค์ประกอบออกจากเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งในเว็บเพจได้ บานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ จะแสดงรายการลักษณะตามองค์ประกอบภายใต้หัวเรื่อง ตัวเลือกตามบริบท โดยจะทำเครื่องหมายจุดสีน้ำเงินตรงลักษณะองค์ประกอบที่ถูกนำไปใช้ ถ้าคุณต้องการหยุดใช้ลักษณะตามองค์ประกอบตลอดทั้งเว็บเพจ คุณสามารถลบลักษณะออกจากสไตล์ชีต แต่ถ้าคุณต้องการหยุดใช้ลักษณะตามองค์ประกอบเพียงบางอินสแตนซ์ ไม่ใช่ทั้งหมด คุณสามารถออกแบบลักษณะตามคลาสหรือตาม ID ใหม่แทนที่ลักษณะตามองค์ประกอบได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เอาอินสแตนซ์เดียวของสไตล์จากเว็บเพจ

เอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของสไตล์จากเว็บเพจ

เอาที่ยึดตามประเภททั้งหมดและสไตล์แบบอินไลน์จากส่วนที่เลือก

ลบสไตล์จากสไตล์ชีต

เอาหนึ่งอินสแตนซ์ของลักษณะออกจากเว็บเพจ

หมายเหตุ: กระบวนการนี้ใช้กับลักษณะตามองค์ประกอบไม่ได้

 1. ในมุมมองออกแบบหรือมุมมองโค้ด บนเว็บเพจ ให้เลือกหรือวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ในเนื้อหาที่คุณต้องการลบลักษณะออก

 2. ในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ให้ชี้ไปยังลักษณะที่คุณต้องการเอาออก คลิกที่ลูกศรลง จากนั้นคลิก เอาคลาสออก และ เอา ID ออก หรือ เอาลักษณะแบบอินไลน์ออก

ด้านบนของหน้า

เอาอินสแตนซ์ทั้งหมดของลักษณะออกจากเว็บเพจ

หมายเหตุ: กระบวนการนี้ใช้กับลักษณะแบบอินไลน์หรือลักษณะตามองค์ประกอบไม่ได้

 1. เปิดเว็บเพจในมุมมองออกแบบหรือมุมมองโค้ด

 2. ในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ให้ชี้ไปยังลักษณะที่คุณต้องการเอาออก คลิกลูกศรลง จากนั้นให้คลิก เลือกอินสแตนซ์ทั้งหมด

 3. ในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ให้ชี้ไปยังลักษณะที่คุณต้องการเอาออก คลิกลูกศรลง จากนั้นให้คลิก เอาคลาสออก หรือ เอา ID ออก

ด้านบนของหน้า

เอาลักษณะตามคลาสหรือแบบอินไลน์ทั้งหมดออกจากสิ่งที่เลือก

 1. ในมุมมองออกแบบหรือมุมมองโค้ด บนเว็บเพจ ให้เลือกหรือวางตำแหน่งเคอร์เซอร์ในเนื้อหาที่คุณต้องการลบลักษณะออก

 2. ในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ ให้คลิก ล้างลักษณะ

ด้านบนของหน้า

ลบลักษณะออกจากสไตล์ชีต

สิ่งสำคัญ: การลบลักษณะออกจากสไตล์ชีตภายในหรือภายนอก จะไม่เอาการอ้างอิงไปยังลักษณะออกจากเว็บเพจของคุณ ถ้าคุณต้องการเอาการอ้างอิงดังกล่าวออก เพื่อช่วยให้คุณค้นหาตำแหน่งของการอ้างอิงได้ง่ายขึ้น คุณอาจใช้วิธีการรอลบลักษณะจาก CSS ของคุณจนถึงหลังจากที่คุณได้เอาการอ้างอิงลักษณะออกจากเว็บเพจของคุณ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุเนื้อหาที่มีการกำหนดลักษณะในเว็บเพจของคุณได้ง่ายขึ้น

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบลักษณะออกจากสไตล์ชีตภายนอก ให้เปิดแฟ้ม .css หรือเว็บเพจที่แฟ้ม CSS แนบอยู่

  • เมื่อต้องการลบลักษณะออกจากสไตล์ชีตภายใน ให้เปิดเว็บเพจที่มีลักษณะดังกล่าวอยู่

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลบลักษณะออกจากแฟ้ม .css ที่เปิดอยู่ ให้ไปในบานหน้าต่างงาน จัดการลักษณะ และคลิกขวาที่ลักษณะดังกล่าว จากนั้นคลิก ลบ และคลิก ใช่ ในข้อความการยืนยัน

  • เมื่อต้องการลบลักษณะตามคลาสหรือตาม ID จากเว็บเพจที่เปิดอยู่ ให้เข้าไปในบานหน้าต่างงาน ใช้ลักษณะ และชี้ไปยังลักษณะที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกลูกศรลง ตามด้วย ลบ และคลิก ใช่ ในข้อความการยืนยัน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×