การเอารูปออกจากนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถสร้างแอนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องการใช้รูป และคุณสามารถเอารูปภาพที่มีอยู่จากบัตรข้อมูล คุณยังสามารถเอารูปภาพที่ถูกนำไปใช้ โดยค่าเริ่มต้นในนามบัตรมุมมอง ของแต่ละรายการของที่ติดต่อ Outlook ของคุณ

รูปนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้น
นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงรูปเริ่มต้น ตำแหน่งบนด้านซ้าย
  1. ในที่ติดต่อที่เปิดอยู่ ให้คลิกสองครั้งที่นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ การแก้ไขนามบัตร

  2. ภายใต้ การออกแบบบัตร ในรายการ เค้าโครง ให้คลิก เฉพาะข้อความ

  3. คลิก ตกลง

  4. คลิก บันทึกแล้วปิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รูปภาพบนนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ดูที่การเพิ่มหรือแก้ไขรูปภาพสำหรับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×