การเอารายการออกจากแถบรายการที่ต้องทำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณดำเนินการงานเสร็จสมบูรณ์และไม่จำเป็นต้องติดตามรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะ เช่น ข้อความอีเมล เป็นต้น อีกต่อไป คุณสามารถเอารายการออกจากรายการงาน แถบรายการที่ต้องทำ ได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ทำเครื่องหมายรายการว่าเสร็จสมบูรณ์     วิธีนี้จะเอารายการออกจากรายการงาน แถบรายการที่ต้องทำ แต่เก็บบันทึกรายการนั้นใน รายการงานประจำวัน ของคุณ เครื่องหมายยังคงเป็นสิ่งที่ระบุว่าคุณได้ดำเนินการกระทำกับรายการนั้นแล้ว

 • ล้างค่าสถานะบนรายการ     วิธีนี้จะเอาค่าสถานะออก และเอาข้อจำกัดด้านเวลาก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นออก รายการนั้นจะไม่แสดงขึ้นอีกต่อไปบนรายการงาน แถบรายการที่ต้องทำ และ รายการงานประจำวัน แต่รายการนั้นจะยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดิม การล้างค่าสถานะนั้นจะเอาประวัติทั้งหมดของรายการนั้นที่เคยเป็นรายการที่ต้องทำออก

  หมายเหตุ: 

  • คุณไม่สามารถล้างค่าสถานะบนงานได้ งานต่างๆ จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์หรือถูกลบแล้วเท่านั้น

  • ถ้าคุณเลือกหลายรายการและต้องการล้างค่าสถานะของรายการเหล่านั้น ให้ใช้ตัวเลือกเมนูทางลัด ล้างค่าสถานะ/ลบงาน ซึ่งล้างค่าสถานะบนรายการที่เลือก เช่น ข้อความ เป็นต้น และลบงานที่เลือกออก

 • ลบรายการ     วิธีนี้จะเอารายการออกจาก Microsoft Outlook ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณลบอีเมลออกจาก แถบรายการที่ต้องทำ ของคุณ รายการนั้นจะถูกลบออกจากกล่องจดหมาย Outlook ของคุณด้วย

สิ่งสำคัญ: สองตัวเลือกแรกจะเก็บบันทึกรายการนั้นให้คุณ ในขณะที่ตัวเลือกที่สาม (การลบรายการ) จะเอารายการนั้นๆ ออกจาก Outlook ทั้งหมด

เมื่อต้องการเอารายการออกจาก แถบรายการที่ต้องทำ

 1. บน แถบรายการที่ต้องทำ ให้คลิกขวาที่รายการนั้น

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการว่าเสร็จสมบูรณ์ ให้ชี้ไปที่ ตามงาน บนเมนูทางลัด แล้วคลิก ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

  • เมื่อต้องการล้างค่าสถานะ ให้ชี้ไปที่ ตามงาน บนเมนูทางลัด แล้วคลิก ล้างค่าสถานะ

  • เมื่อต้องการลบรายการ ให้คลิก ลบ บนเมนูทางลัด (คุณต้องไม่ใช้เมนู ตามงาน ในการลบรายการ)

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณแสดงคอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ คุณจะสามารถคลิกขวาที่ค่าสถานะที่อยู่ถัดจากรายการเพื่อเปิดเมนูทางลัดตามงาน ถ้าคุณไม่ใช้ค่าสถานะที่อยู่ถัดจากรายการของคุณ ให้ดูที่ส่วนต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มคอลัมน์ลงในรายการงาน หรือคุณเพียงแค่คลิกซ้ายที่คอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ก็สามารถทำเครื่องหมายรายการว่าเสร็จสมบูรณ์ได้

รายการงาน แถบรายการที่ต้องทำ ของคุณมีลักษณะหน้าตาหรือการทำงานแตกต่างไปหรือไม่

เมื่อคุณมองไม่เห็นตัวเลือกรายการงาน แถบรายการที่ต้องทำ บางตัวเลือกแสดงขึ้นมา หรือมองเห็นลักษณะการทำงานที่แตกต่างไปเมื่อเลือกตัวเลือก แถบรายการที่ต้องทำ อาจถูกเปลี่ยนแปลงไปจากการตั้งค่าเริ่มต้น ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสามารถตั้งค่า แถบรายการที่ต้องทำ ใหม่ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นได้

ตั้งค่า แถบรายการที่ต้องทำ ใหม่ให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

 1. คลิกส่วนหัวของคอลัมน์ของ รายการที่ต้องทำ แล้วคลิก กำหนดเอง

 2. ในกล่องโต้ตอบ กำหนดมุมมองเอง: รายการสิ่งที่ต้องทำ ให้คลิก ตั้งค่ามุมมองปัจจุบันใหม่

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×