การเอารายการออกจากปฏิทินของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ช่วงเวลา ทั้งหมดของรายการปฏิทินที่บันทึกไว้ของคุณอาจเพิ่มขึ้นเป็นเลขขนาดใหญ่ และใช้ช่องว่างในไฟล์ข้อมูลของคุณเป็นจำนวนมาก เมื่อต้องเพิ่ม บางอย่างของพื้นที่นี้คุณสามารถลดจำนวนรายการที่บันทึกไว้ โดยการเก็บถาวร หรือลบออก

กระบวนการเก็บถาวรจะลบรายการออกจากแฟ้มข้อมูลของคุณ ภายหลังจากการทำสำรองรายการดังกล่าวในอีกไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) หนึ่งก่อนแล้ว

 1. บนแท็บไฟล์ คลิกเครื่องมือล้าง แล้ว คลิ กเก็บถาวร

  หมายเหตุ: บางองค์กรปิดความสามารถของผู้ใช้เพื่อสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ที่ใช้สำหรับการเก็บถาวรรายการต่าง ๆ ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่งการเก็บถาวร องค์กรของคุณอาจได้ปิดใช้งานคุณลักษณะนี้

 2. คลิก เก็บถาวรโฟลเดอร์นี้และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด

  ถ้าคุณสร้างปฏิทินเพิ่มเติม การเลือกการตั้งค่านี้จะเก็บถาวรรายการจากปฏิทินเหล่านั้น

 3. ในรายการโฟลเดอร์ ให้คลิก ปฏิทิน

  กล่องโต้ตอบ เก็บถาวร

 4. ในรายการ เก็บถาวรรายการที่เก่ากว่า ให้เลือกวันที่ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเก็บถาวรทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เลือกวันที่ในอนาคต

 5. ถ้าคุณต้องการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมรายการที่ถูกเลือกว่า "ไม่เก็บถาวรอัตโนมัติ" ด้วย

  การเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเก็บถาวรทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น รายการที่คุณทำเครื่องหมายว่าเป็นข้อยกเว้นสำหรับการเก็บถาวรอัตโนมัติ

 6. คุณสามารถยอมรับตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มซึ่งแฟ้มที่เก็บถาวรถูกบันทึกอยู่ หรือคุณอาจเรียกดูที่โฟลเดอร์อื่นและระบุชื่อแฟ้มที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้คุณจดบันทึกตำแหน่งที่ตั้งนี้ เพื่อให้คุณจะสามารถค้นหาแฟ้มที่เก็บถาวรในภายหลังได้อย่างง่ายดาย

 7. คลิก ตกลง

  กระบวนการเก็บถาวรจะเริ่มขึ้น เมื่อคุณกลับสู่มุมมองหลัก Outlook แถบสถานะ Outlook จะระบุว่าการเก็บถาวรกำลังดำเนินการอยู่

  ตัวบ่งชี้สถานะการเก็บถาวร

  เมื่อต้องการยกเลิกการเก็บถาวรในความคืบหน้า คลิ ปุ่มหยุด รายการใด ๆ ที่ถูกเก็บถาวรได้สูงสุดที่ชี้จะยังคงอยู่ในแฟ้มที่เก็บถาวร

กระบวนการลบจะเอารายการทั้งหมดออกจากแฟ้มข้อมูลของคุณ โดยไม่ทำการสำรองข้อมูล

คำเตือน: ขั้นตอนต่อไปนี้จะลบรายการทั้งหมดในปฏิทินของคุณ รวมถึงวันหยุดที่ถูกเพิ่มเข้าในปฏิทินโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแทนที่วันหยุด Outlook เริ่มต้นที่ถูกลบในระหว่างขั้นตอนเหล่านี้ได้ แต่รายการปฏิทินอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกลบออกอย่างถาวร

 1. ในปฏิทิน ให้คลิก มุมมอง

 2. ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก เปลี่ยนมุมมอง แล้วคลิก รายการ

 3. คลิกในรายการข้อมูล แล้วกด Ctrl+A

  รายการทั้งหมดในรายการควรจะถูกเลือกไว้หมดแล้วตอนนี้

 4. กด Delete

กระบวนการเก็บถาวรลบรายการออกจากแฟ้มข้อมูลของคุณหลังจากทำสำรองรายการต่าง ๆ ในไฟล์ข้อมูล Outlook อื่น คุณสามารถกำหนดค่า Outlook เพื่อเรียกใช้การเก็บถาวรอัตโนมัติในช่วงที่ระบุโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเก็บถาวรรายการด้วยตนเอง

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกเก็บถาวร

 2. คลิก เก็บถาวรโฟลเดอร์นี้และโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด

  ถ้าคุณสร้างปฏิทินอื่น ๆ ที่ด้านล่างปฏิทินเริ่มต้น เลือกการตั้งค่านี้จะเก็บถาวรรายการจากปฏิทินเหล่านั้นด้วย

 3. ในรายการโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ปฏิทิน

 4. ในรายการ เก็บถาวรรายการที่เก่ากว่า ให้เลือกวันที่ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการเก็บถาวรทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เลือกวันที่ในอนาคต

 5. ถ้าคุณต้องการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย รวมรายการที่ถูกเลือกว่า "ไม่เก็บถาวรอัตโนมัติ" ด้วย

  เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้จะเก็บถาวรทุกสิ่งทุกอย่าง รวมถึงรายการต่าง ๆ ที่คุณกำหนดให้เป็นข้อยกเว้นเมื่อต้องการเก็บถาวรอัตโนมัติ

 6. คุณสามารถยอมรับตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่จะถูกบันทึกแฟ้มที่เก็บถาวร หรือคุณสามารถเรียกดูไปยังโฟลเดอร์อื่น และระบุชื่อไฟล์ที่คุณเลือก

  หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้ คุณทำบันทึกย่อของตำแหน่งที่ตั้งนี้เพื่อให้คุณสามารถได้อย่างง่ายดายค้นหาแฟ้มที่เก็บถาวรในภายหลัง ถ้าจำเป็น

 7. คลิก ตกลง

  เริ่มกระบวนการเก็บถาวร แถบสถานะ Outlook แสดงเมนูการเก็บถาวร คุณสามารถคลิเก็บถาวร สำหรับตัวเลือกในการยกเลิกการเก็บถาวรในความคืบหน้า รายการใด ๆ ที่ถูกเก็บถาวรได้สูงสุดที่ชี้จะยังคงอยู่ในแฟ้มที่เก็บถาวร

  กล่องโต้ตอบ เก็บถาวร

  1 รายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกและโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมดจะรวมอยู่ในเก็บถาวร

  2. คลิกปฏิทิน สำหรับรายการปฏิทิน

  3 เมื่อต้องการเก็บถาวรรายการทั้งหมด เลือกวันในอนาคต

  4 เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายรวมรายการ "ทำไม่ได้เก็บถาวรอัตโนมัติ" ตรวจสอบ รายการทั้งหมดจะถูกเก็บถาวร โดยไม่มีข้อยกเว้น

  5 ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่เก็บถาวร

กระบวนการลบจะเอารายการทั้งหมดออกจากแฟ้มข้อมูลของคุณ โดยไม่ทำการสำรองข้อมูล

คำเตือน: ขั้นตอนต่อไปนี้จะลบรายการทั้งหมดในปฏิทินของคุณ รวมถึงวันหยุดที่จะถูกเพิ่มลงในปฏิทินโดยอัตโนมัติ คุณสามารถแทนวันหยุดที่ถูกลบในระหว่างขั้นตอนเหล่านี้ แต่จะไม่สามารถกู้คืนรายการอื่น ๆ ของคุณ

 1. ในหน้าต่างบานหน้าต่างนำทาง คลิกปฏิทิน

 2. บนเมนูมุมมอง ชี้ไปยังมุมมองปัจจุบัน แล้ว คลิ กตามประเภท

 3. คลิกประเภท: (ไม่มี) แล้ว กด CTRL + A

  รายการทั้งหมดในรายการควรจะถูกเลือกไว้หมดแล้วตอนนี้

 4. กด Delete

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×