การเอาผู้ใช้และกลุ่มออกจากการเข้าถึงไซต์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการจัดการการเข้าถึงทรัพยากรบนไซต์ของคุณอย่างเหมาะสม ผู้ดูแลไซต์จำเป็นที่จะต้องยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงในทันทีสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้อยู่ในองค์กรอีกต่อไป หรือผู้ใช้ที่มีบทบาทเปลี่ยนไปจนทำให้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระดับสิทธิ์

เมื่อผู้ใช้ถูกเอาออกจากกลุ่มสิทธิ์ของไซต์ ผู้ใช้จะไม่สามารถเรียกดูไซต์ได้อีกต่อไป (เพราะไม่มีสิทธิ์สำหรับไซต์นี้) นอกจากนี้ผู้ใช้จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ จากไซต์อีก อย่างไรก็ตามผู้ใช้จะยังคงอยู่ในตารางข้อมูลผู้ใช้ และการแจ้งเตือนจะยังคงอยู่ โดยผู้ดูแลไซต์ยังคงสามารถเห็นการแจ้งเตือนสำหรับผู้ใช้เหล่านี้บนเพจ 'การแจ้งเตือนผู้ใช้' ได้อยู่

วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการย้ายผู้ใช้ไปยังกลุ่มต่างๆ โดยไม่สูญเสียการแจ้งเตือนที่สร้างขึ้น ดังนั้นผู้ใช้ที่ถูกย้ายออกจากกลุ่มผู้เยี่ยมชมไปยังกลุ่มสมาชิกจะไม่จำเป็นต้องสร้างการแจ้งเตือนอีกครั้งเพียงเพราะว่ามีการเปลี่ยนระดับสิทธิ์ของผู้ใช้

เมื่อต้องการลบผู้ใช้ออกจากตารางข้อมูลผู้ใช้อย่างถาวรและลบการแจ้งเตือนทั้งหมดของผู้ใช้อย่างถาวร คุณจำเป็นต้องลบผู้ใช้ออกจากไซต์คอลเลกชัน

คุณต้องการทำสิ่งใด

เอาผู้ใช้ออกจากกลุ่ม

ลบกลุ่ม

ลบผู้ใช้ออกจากไซต์คอลเลกชัน

ดูการแจ้งเตือนผู้ใช้

เอาผู้ใช้ออกจากกลุ่ม

 1. บนโฮมเพจ ให้คลิกเมนู การกระทำในไซต์ ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก บุคคลและกลุ่ม

 2. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' บน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก กลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: กลุ่มทั้งหมด' ให้คลิกชื่อของกลุ่มที่คุณต้องการเอาผู้ใช้ออก

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับผู้ใช้ที่คุณต้องการเอาออก

 5. บนเมนู การกระทำ ให้คลิก เอาผู้ใช้ออกจากกลุ่ม แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ลบกลุ่ม

 1. บนโฮมเพจ ให้คลิกเมนู การกระทำในไซต์ ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก บุคคลและกลุ่ม

 2. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก กลุ่ม

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: กลุ่มทั้งหมด' ในคอลัมน์ แก้ไข ให้คลิกปุ่ม แก้ไข ที่อยู่ติดกับกลุ่มที่คุณต้องการลบ

 4. บนเพจ 'เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของกลุ่ม' ให้เลื่อนไปที่ด้านล่างของเพจ คลิก ลบ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ลบผู้ใช้ออกจากไซต์คอลเลกชัน

เมื่อต้องการลบผู้ใช้ออกจากตารางข้อมูลผู้ใช้อย่างถาวร และลบการแจ้งเตือนทั้งหมดของผู้ใช้อย่างถาวร ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนโฮมเพจของไซต์คอลเลกชัน ให้คลิกเมนู การกระทำในไซต์ ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก บุคคลและกลุ่ม

 2. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม' ใน 'เปิดใช้ด่วน' ให้คลิก บุคคลทั้งหมด

 3. บนเพจ 'บุคคลและกลุ่ม: บุคคลทั้งหมด' ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับผู้ใช้ที่คุณต้องการลบ

 4. บนเมนู การกระทำ ให้คลิก ลบผู้ใช้ออกจากไซต์คอลเลกชัน แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ดูการแจ้งเตือนผู้ใช้

 1. บนโฮมเพจของพอร์ทัลไซต์ ให้คลิก การกระทำในไซต์ ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 2. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ในส่วน การดูแลไซต์ ให้คลิก การแจ้งเตือนผู้ใช้

 3. บนเมนู แสดงการแจ้งเตือนสำหรับ ให้เลือกชื่อของผู้ใช้ที่มีการแจ้งเตือนที่คุณต้องการดู แล้วคลิก ปรับปรุง

  เมื่อต้องการลบการแจ้งเตือน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกับการแจ้งเตือน แล้วคลิก ลบการแจ้งเตือนที่เลือก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×