การเอาผลรวมย่อยออก

เมื่อคุณเอาผลรวมย่อยออก Microsoft Office Excel จะเอาเค้าร่างและตัวแบ่งหน้าใดๆ ที่คุณแทรกลงในรายการที่อยู่กับผลรวมย่อยออกไปด้วย

  1. คลิกเซลล์ในรายการที่มีผลรวมย่อย

  2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เค้าร่าง ให้คลิก ผลรวมย่อย

    กล่องโต้ตอบ ผลรวมย่อย จะถูกแสดง

  3. คลิก เอาออกทั้งหมด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×