การเอาประเภทสีออกจากข้อความ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเอาประเภทสีออก จากข้อความในตัวรายการข้อความ เช่นกล่องจดหมายเข้า หรือ จากภายในข้อความเปิดอยู่ได้

เอาประเภทสีออกจากข้อความเอาออกจากรายการนั้น เท่านั้น จะไม่ลบประเภทสีจากรายการประเภทหลักสี ในมุมมองบาง คุณสามารถเลือกหลายข้อความในเวลาเดียวกัน และเอาประเภทสีออกจากเหล่านั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

เอาประเภทสีออกจากข้อความในรายการข้อความ

เอาประเภทสีออกจากข้อความเปิด

เอาประเภทสีออกจากข้อความในรายการข้อความ

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เอาประเภทสีทั้งหมดออกจากข้อความ

  • คลิกขวารายการที่คุณต้อง คลิกจัดประเภท บนเมนูทางลัด จากนั้น คลิ กล้างทุกประเภท

 • เอาเฉพาะประเภทสีออกจากข้อความ

  1. คลิกขวารายการ คลิกจัดประเภท บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กทุกประเภท

  2. ล้างกล่องกาเครื่องหมายของประเภทสีที่คุณต้องการเอาออก

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเอาประเภทสีเดียวได้อย่างรวดเร็ว คลิกคอลัมน์ประเภท อยู่ถัดจากข้อความ ถ้ามีกำหนดประเภทสีหนึ่งไปยังข้อความ เท่านั้นประเภทจะถูกเอาออก ถ้าประเภทมากกว่าหนึ่งถูกกำหนดให้กับข้อความ และคุณได้ตั้งค่าเป็นประเภทคลิกด่วน การประเภทคลิกด่วนจะถูกเอาออก

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเลือกหลายข้อความที่อยู่ติดกันในรายการ คลิกข้อความแรก นั้นแล้ว กด shift ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกข้อความสุดท้าย

 • เมื่อต้องการเลือกหลายข้อความที่ไม่อยู่ติดกัน กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณเลือกแต่ละรายการของข้อความ

ด้านบนของหน้า

เอาประเภทสีออกจากข้อความเปิด

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เอาประเภทสีทั้งหมดออกจากข้อความเปิด

  • ในส่วนหัวของข้อความ คลิกขวาที่ประเภทสีใด ๆ แล้ว คลิ กล้างทุกประเภท

 • เอาประเภทสีที่ระบุออกจากข้อความเปิด

  • ในส่วนหัวของข้อความ คลิกขวาประเภทสี แล้ว คลิ กล้างชื่อประเภทสี

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×