การเอาทางลัดไปยังรูปภาพออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การเอาทางลัดไปยังรูปภาพออก จะเป็นการเอาทางลัดออกจากบานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ แต่จะไม่ใช่การลบโฟลเดอร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือออกจากตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย

  1. ในบานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ ให้เลือกทางลัดที่คุณต้องการเอาออก

  2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์จากนั้นให้คลิก เอาทางลัดออก

หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิก ลบ โฟลเดอร์จะถูกส่งไปยัง ถังรีไซเคิล แต่จะไม่ถูกเอาออกจากบานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×