การเอาตัวกรองออกจากตัวควบคุม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

เอาตัวกรองออกจากกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสม

เอาตัวกรองออกจากส่วนการทำซ้ำหรือตารางเสริมแถว

เอาตัวกรองออกจากกล่องรายการ กล่องรายการแบบหล่นลง หรือกล่องคำสั่งผสม

  1. คลิกขวาตัวควบคุมที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน แล้ว คลิ กคุณสมบัติตัวควบคุม บนเมนูทางลัด

  2. คลิกแท็บ ข้อมูล

  3. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจากกล่อง รายการ

  4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกเขตข้อมูลหรือกลุ่มซึ่งมีเขตข้อมูลที่ให้ค่าสำหรับตัวควบคุม แล้วคลิก กรองข้อมูล

  5. ในรายการ ตัวกรองที่มีอยู่ ให้คลิกตัวกรองที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเอาเงื่อนไขออกจากตัวกรองที่มีอยู่ แทนที่จะเอาตัวกรองออก ให้คลิกตัวกรองนั้น คลิก ปรับเปลี่ยน แล้วคลิก ลบ ถัดจากเงื่อนไขที่คุณต้องการเอาออกในกล่องโต้ตอบ ระบุเงื่อนไขตัวกรอง

ด้านบนของหน้า

เอาตัวกรองออกจากส่วนการทำซ้ำหรือตารางเสริมแถว

  1. คลิกขวาที่ป้ายชื่อตารางที่ซ้ำกัน หรือส่วนที่ซ้ำกัน ที่ปรากฏภายใต้ตารางหรือส่วนบนเทมเพลตฟอร์ แล้ว คลิ กคุณสมบัติตัวควบคุม บนเมนูทางลัด

  2. คลิกแท็บ แสดง

  3. คลิก กรองข้อมูล

  4. ในรายการ ตัวกรองที่มีอยู่ ให้คลิกตัวกรองที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเอาเงื่อนไขออกจากตัวกรองที่มีอยู่ แทนที่จะเอาตัวกรองออก ให้คลิกตัวกรองนั้น คลิก ปรับเปลี่ยน แล้วคลิก ลบ ถัดจากเงื่อนไขที่คุณต้องการเอาออกในกล่องโต้ตอบ ระบุเงื่อนไขตัวกรอง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×