การเอาคอลัมน์วันที่ (ได้รับ) ออก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

วันที่ในคอลัมน์ฟังก์ชัน Received แสดงวันและเวลาเมื่อข้อความถูกส่ง และคอลัมน์ปรากฏขึ้นตามค่าเริ่มต้นในกล่องจดหมายเข้าของคุณ คุณสามารถย้ายคอลัมน์นี้ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ (หรือใด ๆ อื่น ๆตาราง มุมมองของรายการข้อความในโฟลเดอร์อื่น), หรือคุณสามารถเอาออกทั้งหมด

เมื่อคุณเอาคอลัมน์ ได้รับ ออกไป คอลัมน์จะถูกเอาออกจากเค้าโครงแบบบรรทัดเดียว ซึ่งเป็นชนิดมุมมองของกล่องจดหมายเข้า สำหรับในเค้าโครงแบบหลายบรรทัด จะไม่มีการแสดงวันที่ในการแสดงรายการข้อความอีกต่อไป

เค้าโครงที่มีหลายบรรทัด และ เส้นเดียวคืออะไร

เค้าโครงแบบบรรทัดเดียวเป็นชนิดมุมมองตารางชนิดหนึ่งของ Outlook ชนิดมุมมองนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณภายในบรรทัดเดียว คุณยังสามารถดูข้อความในกล่องจดหมายเข้าในเค้าโครงแบบหลายบรรทัดได้ด้วย ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความภายในสองบรรทัด

นอกจากนี้ คุณสามารถย้ายคอลัมน์ ได้รับ ไปที่ตำแหน่งขวาสุดของกล่องจดหมายเข้าของคุณได้ ซึ่งในเค้าโครงแบบบรรทัดเดียวจะแสดงคอลัมน์นี้ก็เฉพาะเมื่อคุณขยายกล่องจดหมายเข้าเต็มขนาด ในกรณีนี้ วันที่จะยังคงปรากฏในการแสดงรายการข้อความในเค้าโครงหลายบรรทัด

หมายเหตุ: คุณสามารถสลับจากเค้าโครงแบบหลายบรรทัดเป็นแบบบรรทัดเดียวได้อย่างรวดเร็วด้วยการขยายกล่องจดหมายเข้าให้มีขนาดกว้างขึ้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

เอาคอลัมน์ได้รับ

ย้ายคอลัมน์ฟังก์ชัน Received

เอาคอลัมน์ ได้รับ ออก

  1. บนเมนู มุมมอง ให้ชี้ไปที่ มุมมองปัจจุบัน แล้วคลิก กำหนดมุมมองปัจจุบันเอง

  2. คลิก เขตข้อมูล

  3. ในรายการ แสดงเขตข้อมูลเหล่านี้ตามลำดับ ให้คลิก ได้รับ

  4. คลิก เอาออก

    เคล็ดลับ: ในเค้าโครงแบบบรรทัดเดียวในกล่องจดหมายเข้าของคุณ คุณสามารถเอาคอลัมน์ออกได้อย่างรวดเร็วด้วยการลากส่วนหัวของคอลัมน์ออกจากแถวจนกว่าเครื่องหมาย X จะปรากฏเหนือส่วนหัวของคอลัมน์แล้วจึงปล่อยปุ่มเมาส์

    ส่วนหัวของคอลัมน์ที่เอาออกแล้ว

ด้านบนของหน้า

ย้ายคอลัมน์ ได้รับ

คุณลักษณะนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อคุณใช้เค้าโครงแบบบรรทัดเดียวเท่านั้น

  • ลากส่วนหัวของคอลัมน์ จนกระทั่งอยู่เหนือขอบระหว่างส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง เมื่อปรากฏในเครื่องหมายลูกศรคู่ รูปไอคอน ปล่อยปุ่มเมาส์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×