การเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลออกโดยการตรวจสอบเวิร์กบุ๊ก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณวางแผนที่จะแชร์สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel ขอแนะนำให้รีวิวเวิร์กบุ๊กนั้นเพื่อหาข้อมูลที่ซ่อนอยู่หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเก็บไว้ในเวิร์กบุ๊กหรือในคุณสมบัติเอกสาร (Metadata) เนื่องจากข้อมูลที่ซ่อนอยู่นี้อาจเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรของคุณหรือเกี่ยวกับตัวเวิร์กบุ๊กเองที่คุณอาจไม่ต้องการแชร์โดยสาธารณะ คุณอาจต้องการเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่นี้ออกก่อนที่คุณจะแชร์เวิร์กบุ๊กกับผู้อื่น

ตัวตรวจสอบเอกสารใน Excel สามารถช่วยคุณค้นหาและเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊กของคุณออกได้

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเวิร์กบุ๊กที่คุณได้ส่งไปให้บุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม ถ้าบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นเวิร์กบุ๊กที่แชร์คุณไม่สามารถลบข้อคิดเห็น คำอธิบายประกอบ คุณสมบัติเอกสาร และข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อต้องการเอาข้อมูลนี้ออกจากเวิร์กบุ๊กที่แชร์ สำเนาแรก และปิดฟีเจอร์เวิร์กบุ๊กที่แชร์

ในบทความนี้

ค้นหาและเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลออก

ชนิดของข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ตัวตรวจสอบเอกสารค้นหาและเอาออก

ข้อมูลที่ตัวตรวจสอบเอกสารค้นหาและไม่สามารถเอาออกได้

ค้นหาและเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลออก

คุณสามารถใช้ตัวตรวจสอบเอกสารเพื่อค้นหาและเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊กออกได้ ขอแนะนำให้ใช้ตัวตรวจสอบเอกสารก่อนที่คุณจะแชร์สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเวิร์กบุ๊ก เช่น สำเนาในสิ่งที่แนบมากับอีเมล

 1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการตรวจสอบข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคล

 2. คลิก ไฟล์ > บันทึกเป็น แล้วพิมพ์ชื่ออื่นในกล่อง ชื่อไฟล์ เพื่อบันทึกสำเนาของเวิร์กบุ๊กต้นฉบับของคุณ

  สิ่งสำคัญ: ขอแนะนำให้ใช้ตัวตรวจสอบเอกสารกับสำเนาเวิร์กบุ๊กต้นฉบับของคุณ เนื่องจากไม่มีทางคืนค่าข้อมูลที่ตัวตรวจสอบเอกสารเอาออกแล้ว

 3. ในสำเนาของเวิร์กบุ๊กต้นฉบับของคุณ ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล

 4. คลิกตรวจหาปัญหา แล้ว คลิ กตรวจสอบเอกสาร

 5. ในกล่องตัวตรวจสอบเอกสาร เลือกกล่องของชนิดของเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการจะตรวจสอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวตรวจสอบแต่ละ ดูข้อมูลที่ตัวตรวจสอบเอกสารค้นหา และเอาออก

 6. คลิก ตรวจสอบ

 7. รีวิวผลลัพธ์ของการตรวจสอบในกล่องตัวตรวจสอบเอกสาร

 8. คลิก เอาออกทั้งหมด ถัดจากผลลัพธ์การตรวจสอบสำหรับชนิดของเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ที่คุณต้องการเอาออกจากเอกสารของคุณ

  สิ่งสำคัญ: 

  • ถ้าคุณเอาเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ออกจากเวิร์กบุ๊กของคุณ คุณอาจไม่สามารถคืนค่าเนื้อหานั้นได้ด้วยการคลิก เลิกทำ

  • ถ้าคุณเอาแถว คอลัมน์ หรือเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่ที่มีข้อมูลอยู่ออก คุณอาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการคำนวณหรือสูตรในเวิร์กบุ๊กของคุณ ถ้าคุณไม่ทราบว่าแถว คอลัมน์ หรือเวิร์กชีตที่ซ่อนไว้มีข้อมูลใดอยู่ ให้ปิดตัวตรวจสอบเอกสาร ยกเลิกการซ่อนแถว คอลัมน์ หรือเวิร์กชีต แล้วรีวิวเนื้อหาในนั้น

  • ตัวตรวจสอบสำหรับ ข้อคิดเห็นและคำอธิบายประกอบคุณสมบัติเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคล และ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ จะไม่สามารถใช้ได้ในเวิร์กบุ๊กซึ่งถูกบันทึกเป็นเวิร์กบุ๊กที่แชร์ (รีวิว > แชร์เวิร์กบุ๊ก) ทั้งนี้เนื่องจากเวิร์กบุ๊กที่แชร์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำให้บุคคลอื่นๆ สามารถทำงานร่วมกันบนเวิร์กบุ๊กเดียวกันได้ เมื่อต้องการเอาข้อมูลนี้ออกจากเวิร์กบุ๊กที่แชร์ คุณสามารถคัดลอกเวิร์กบุ๊กแล้วยกเลิกการแชร์ เมื่อต้องการยกเลิกการแชร์เวิร์กบุ๊ก ให้คลิก รีวิว > แชร์เวิร์กบุ๊ก และยกเลิกการเลือกกล่อง อนุญาตให้ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งคนทำการเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกัน

   หมายเหตุ: การยกเลิกการแชร์ไม่มีให้ใช้งานใน Microsoft Excel Starter 2010 เมื่อต้องการยกเลิกการแชร์ คุณต้องใช้ Excel เวอร์ชันสมบูรณ์

  • ถ้าคุณต้องการเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลออกจากสเปรดชีตที่คุณบันทึกในรูปแบบ OpenDocument Spreadsheet (.ods) คุณต้องเรียกใช้ตัวตรวจสอบเอกสารทุกครั้งที่คุณบันทึกสเปรดชีตในรูปแบบนี้

ด้านบนของหน้า

ชนิดของข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคล

ในเวิร์กบุ๊ก Excel อาจมีการบันทึกข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายชนิด ข้อมูลนี้อาจมองไม่เห็นได้ทันทีเมื่อคุณแสดงเวิร์กบุ๊กใน Excel แต่อาจมีบุคคลอื่นสามารถดูหรือเรียกข้อมูลนี้ได้

ข้อมูลที่ซ่อนอยู่อาจรวมข้อมูลที่ Excel เพิ่มลงในเวิร์กบุ๊กเพื่อให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นบนเวิร์กบุ๊กได้ และยังอาจรวมข้อมูลที่คุณกำหนดให้เป็นข้อมูลที่ซ่อนไว้โดยตั้งใจด้วย

ตัวอย่างเช่น รายการบางส่วนที่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลในเวิร์กบุ๊กของคุณมีดังต่อไปนี้

 • ข้อคิดเห็นและคำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก    ถ้าคุณทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กของคุณ เวิร์กบุ๊กของคุณอาจมีข้อมูลอย่างเช่นข้อคิดเห็นหรือคำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก ข้อมูลนี้อาจทำให้ผู้อื่นเห็นชื่อของผู้ที่ทำงานในเวิร์กบุ๊กของคุณ ข้อคิดเห็นจากผู้รีวิว และการเปลี่ยนแปลงในเวิร์กบุ๊กของคุณ

 • คุณสมบัติเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคล     คุณสมบัติเอกสาร เรียกว่าMetadata รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเวิร์กบุ๊กของคุณเช่นผู้เขียน เรื่อง และชื่อเรื่อง คุณสมบัติเอกสารยังมีข้อมูลที่ถูกเก็บรักษา โดยโปรแกรม Office เช่นชื่อของบุคคลที่ล่าสุด บันทึกเวิร์กบุ๊ก วันเมื่อเอกสารถูกสร้างขึ้น โดยอัตโนมัติ และเอกสารตำแหน่งที่ตั้ง (Excel 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์เฉพาะ เอกสารของคุณอาจยังประกอบด้วยชนิดอื่น ๆ เพิ่มเติมของข้อมูลส่วนบุคคล (PII), เช่นส่วนหัวของอีเมล ส่งสำหรับตรวจทานข้อมูล เวียน คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ (ตัวอย่างเช่น เส้นทางเครื่องพิมพ์และรหัสผ่านพิมพ์ secure), และข้อมูลเส้นทางของไฟล์สำหรับการเผยแพร่เว็บเพจ

 • หัวกระดาษและท้ายกระดาษ    เวิร์กบุ๊กสามารถมีข้อมูลในหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้

 • แถวคอลัมน์และเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่    เวิร์กบุ๊กสามารถมีแถว คอลัมน์ และทั้งเวิร์กชีตที่ถูกซ่อนไว้ ถ้าคุณแจกจ่ายสำเนาของเวิร์กบุ๊กที่มีแถว คอลัมน์ หรือเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่ บุคคลอื่นอาจยกเลิกการซ่อนแถว คอลัมน์ หรือเวิร์กชีตเหล่านี้เพื่อดูข้อมูลที่มีอยู่นั้นได้

 • คุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์เอกสาร    เวิร์กบุ๊กที่ได้รับการบันทึกไปยังตำแหน่งที่ตั้งบนเซิร์ฟเวอร์การจัดการเอกสาร เช่น ไซต์เวิร์กสเปซเอกสารหรือไลบรารีที่ยึดตาม Microsoft Windows SharePoint Services เวิร์กบุ๊กอาจมีคุณสมบัติเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์นี้เพิ่มเติม

 • ข้อมูล XML แบบกำหนดเอง    เวิร์กบุ๊กสามารถมีข้อมูล XML แบบกำหนดเองที่ไม่ปรากฏในเอกสารนั้น ตัวตรวจสอบเอกสารสามารถค้นหาและเอาข้อมูล XML นี้ออกได้

 • เนื้อหาที่มองไม่เห็น    เวิร์กบุ๊กสามารถมีวัตถุที่มองไม่เห็นเนื่องจากวัตถุถูกจัดรูปแบบให้ไม่สามารถมองเห็นได้

 • ลิงก์ภายนอก    เวิร์กบุ๊กสามารถมีลิงก์ไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊กอื่นๆ (ลิงก์ภายนอก) แล้วชื่อของเวิร์กชีตที่มีข้อมูลนั้นจะได้รับการบันทึกไว้กับเวิร์กบุ๊ก แต่อาจไม่สามารถมองเห็นได้

 • ไฟล์หรือวัตถุแบบฝังตัว    เวิร์กบุ๊กสามารถมีไฟล์แบบฝังตัว (เช่น เอกสาร Office หรือเอกสารข้อความ) หรือวัตถุแบบฝังตัว (เช่น แผนภูมิและสมการ) ที่อาจมีข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นได้

 • แมโครของโค้ด VBA    เวิร์กบุ๊กสามารถมีแมโคร, มอดูล VBA, ตัวควบคุม Com หรือ ActiveX, ฟอร์มผู้ใช้ หรือฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง (UDF) ที่อาจมีข้อมูลที่ซ่อนอยู่

 • รายการที่อาจมีข้อมูลที่แคช    เวิร์กบุ๊กสามารถมีข้อมูลที่แคชสำหรับ PivotTable, PivotChart, ตัวแบ่งข้อมูล ไทม์ไลน์ และสูตรคิวบ์ ที่อาจไม่สามารถมองเห็นได้

 • แบบสำรวจของ Excel    เวิร์กบุ๊กสามารถมีคำถามในแบบสำรวจของ Excel ที่ซ่อนอยู่ซึ่งถูกใส่ไว้ใน Excel Online และบันทึกไว้กับเวิร์กบุ๊ก แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ในเวิร์กบุ๊ก

 • สถานการณ์สมมติของตัวจัดการสถานการณ์สมมติ    เวิร์กบุ๊กสามารถมีสถานการณ์สมมติที่ถูกกำหนดโดยใช้ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ สถานการณ์สมมติเหล่านี้อาจข้อมูลที่แคชหรือข้อมูลที่ซ่อนอยู่

 • ตัวกรอง    เวิร์กบุ๊กสามารถมีตัวกรองอัตโนมัติหรือตัวกรองตารางที่ใช้งานอยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบันทึกข้อมูลที่แคชหรือข้อมูลที่ซ่อนอยู่ไว้กับเวิร์กบุ๊ก

 • ชื่อที่ถูกซ่อนไว้    เวิร์กบุ๊กสามารถมีชื่อที่ถูกซ่อนไว้ซึ่งอาจเป็นแหล่งข้อมูลที่ซ่อนอยู่

ข้อมูลที่ตัวตรวจสอบเอกสารค้นหาและเอาออก

ใน Excel ตัวตรวจสอบเอกสารจะแสดงรายการที่ตรวจหา ซึ่งช่วยให้คุณสามารถค้นหาและเอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเฉพาะในเวิร์กบุ๊ก Excel ออกได้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงชนิดของข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลที่ตัวตรวจสอบเอกสารสามารถค้นหาและเอาออกจากเวิร์กบุ๊กของคุณได้

หมายเหตุ: 

 • ฟีเจอร์ Excel ที่แสดงรายการในตารางบางฟีเจอร์ไม่ได้รับการสนับสนุนใน Microsoft Excel Starter 2010. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานใน Excel Starter ให้ดูที่ การสนับสนุนฟีเจอร์ใน Excel Starter

 • ถ้าองค์กรของคุณได้เพิ่มมอดูลตัวตรวจสอบแบบกำหนดเองลงในตัวตรวจสอบเอกสาร คุณอาจเห็นชนิดของข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายการเหล่านี้:

ตัวตรวจสอบเอกสารค้นหาและเอาสิ่งต่อไปนี้ออก

ข้อคิดเห็นและคำอธิบายประกอบ

 • ข้อคิดเห็น

 • คำอธิบายประกอบที่เป็นหมึก

หมายเหตุ: ใน Excel Starter 2010 ตัวตรวจสอบเอกสารจะเอาเฉพาะคำอธิบายประกอบออกไปเท่านั้น

คุณสมบัติเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคล

 • คุณสมบัติเอกสาร ซึ่งรวมถึงข้อมูลจากแท็บ สรุป แท็บ สถิติ และแท็บ กำหนดเอง ของกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเอกสาร

 • (Excel 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) ตำแหน่งที่ตั้งเอกสาร เมื่อคลิกเอาออกทั้งหมด ตำแหน่งที่ตั้งของเอกสารที่มีอยู่จะถูกล้างข้อมูลจากไฟล์ ตำแหน่งที่ตั้งที่เอกสารจะไม่สามารถเพิ่มกลับไปยังไฟล์ขณะกำลังบันทึกจนกว่าคุณปิด Excel 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า และเปิดไฟล์อีกครั้ง

 • ส่วนหัวของอีเมล

 • ใบเวียนเอกสาร

 • ข้อมูลที่ส่งเพื่อรีวิว

 • คุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์เอกสาร

 • ข้อมูลนโยบายการจัดการเอกสาร

 • ข้อมูลชนิดเนื้อหา

 • ชื่อผู้ใช้

 • ข้อมูลเส้นทางของเครื่องพิมพ์

 • ข้อคิดเห็นตามสถานการณ์สมมติ

 • เส้นทางของไฟล์สำหรับการเผยแพร่เว็บเพจ

 • ข้อคิดเห็นสำหรับชื่อที่กำหนดและชื่อตาราง

 • การเชื่อมต่อข้อมูลภายนอกที่ไม่ใช้งาน

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

 • ข้อมูลในหัวกระดาษของเวิร์กชีต

 • ข้อมูลในท้ายกระดาษของเวิร์กชีต

แถวและคอลัมน์ที่ซ่อน

 • แถวที่ซ่อน

 • คอลัมน์ที่ซ่อนที่มีข้อมูล

  หมายเหตุ: 

  • ถ้ามีคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ในเวิร์กบุ๊กของคุณซึ่งไม่มีข้อมูลใดๆ และอยู่ระหว่างคอลัมน์ที่มีข้อมูล คอลัมน์เปล่าที่ซ่อนอยู่เหล่านี้จะถูกตรวจพบและเอาออกเช่นกัน

  • ถ้าแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ในเวิร์กบุ๊กของคุณมีข้อมูลอยู่ การเอาแถวหรือคอลัมน์เหล่านี้ออกอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการคำนวณหรือสูตรในเวิร์กบุ๊กของคุณได้ ถ้าคุณไม่ทราบว่ามีข้อมูลใดอยู่ในแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ ให้ปิดตัวตรวจสอบเอกสาร ยกเลิกการซ่อนแถวหรือคอลัมน์ แล้วรีวิวเนื้อหาในนั้น

  • ตัวตรวจสอบเอกสารจะไม่ตรวจหารูปร่าง แผนภูมิ ตัวควบคุม วัตถุและตัวควบคุม Microsoft ActiveX, รูปภาพ หรือกราฟิก SmartArt ที่อาจอยู่ในคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่

  • ซ่อนแถวหรือคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่จะไม่ถูกเอาออกถ้าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของส่วนหัวของตาราง หัวข้อรายการ หรือ Pivottable แถวและคอลัมน์เหล่านี้จะยกเลิกการซ่อน

เวิร์กชีตที่ซ่อน

 • เวิร์กชีตที่ซ่อน

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่ในเวิร์กบุ๊กของคุณมีข้อมูลอยู่ การเอาเวิร์กชีตดังกล่าวออกอาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการคำนวณหรือสูตรในเวิร์กบุ๊กของคุณได้ ถ้าคุณไม่ทราบว่ามีข้อมูลใดอยู่ในเวิร์กชีตที่ซ่อนอยู่ ให้ปิดตัวตรวจสอบเอกสาร ยกเลิกการซ่อนเวิร์กชีต แล้วรีวิวเนื้อหาในนั้น

ข้อมูลแบบ XML แบบกำหนดเอง

 • ข้อมูลแบบ XML แบบกำหนดเองที่อาจเก็บอยู่ภายในเวิร์กบุ๊ก

เนื้อหาที่มองไม่เห็น

 • วัตถุที่มองไม่เห็นเนื่องจากถูกจัดรูปแบบให้มองไม่เห็น

  หมายเหตุ: ตัวตรวจสอบเอกสารจะไม่ตรวจหาวัตถุที่ถูกวัตถุอื่นๆ บังอยู่

ข้อมูลที่ตัวตรวจสอบเอกสารค้นหาและไม่สามารถเอาออกได้

ตัวตรวจสอบเอกสารจะตรวจหารายการต่อไปนี้ที่อาจมีข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในเวิร์กบุ๊กของคุณ ตัวตรวจสอบเอกสารไม่สามารถเอารายการเหล่านี้ออกให้คุณ เนื่องจากอาจทำให้เวิร์กบุ๊กทำงานไม่ถูกต้อง คุณสามารถตรวจสอบแต่ละรายการที่พบและพิจารณาว่าคุณต้องการเอาออกด้วยตนเองหรือแทนที่รายการนั้นด้วยรายการที่ไม่มีข้อมูลที่ซ่อนอยู่ เช่น รูปภาพแบบคงที่

สำหรับรายการเหล่านี้:

ตัวตรวจสอบเอกสารจะค้นหาสิ่งต่อไปนี้

ลิงก์ภายนอก

ลิงก์ไปยังข้อมูลในเวิร์กบุ๊กอื่นๆ ชื่อของเวิร์กชีตที่มีข้อมูลจะถูกบันทึกไว้กับเวิร์กบุ๊กของคุณ แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ในเวิร์กบุ๊ก ลิงก์ภายนอกจะรวมการอ้างอิงภายนอกที่ใช้ในสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

 • เซลล์เวิร์กชีต

 • ชื่อ

 • วัตถุ เช่น กล่องข้อความหรือรูปร่าง

 • ชื่อแผนภูมิ

 • ชุดข้อมูลแผนภูมิ

ไฟล์หรือวัตถุแบบฝังตัว

ไฟล์แบบฝังตัว (เช่น เอกสาร Office หรือเอกสารข้อความ) หรือวัตถุแบบฝังตัว (เช่น แผนภูมิและสมการ) ที่อาจมีข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในเวิร์กบุ๊กของคุณ ตัวอย่างของวัตถุบางชนิดมีดังต่อไปนี้

 • วัตถุรูปภาพ Bitmap

 • วัตถุ Microsoft Equation 3.0

 • วัตถุแผนภูมิ Microsoft Graph

 • วัตถุงานนำเสนอ Microsoft PowerPoint

 • วัตถุรูปวาด Microsoft Visio

 • วัตถุเอกสาร Microsoft Word

 • วัตถุข้อความ OpenDocument

แมโครของโค้ด VBA

แมโครหรือรายการ VBA ที่อาจมีข้อมูลที่ซ่อนไว้ในเวิร์กบุ๊กของคุณ ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้

 • แมโคร รวมถึงแผ่นงานแมโคร Excel 4.0 (XLM)

 • มอดูล VBA

 • ตัวควบคุม COM หรือ ActiveX

 • ฟอร์มผู้ใช้ รวมถึงฟอร์ม Excel 5.0

 • ฟังก์ชันที่ผู้ใช้กำหนดเอง (UDF)

ฟีเจอร์ BI ที่มีข้อมูลที่แคช

ฟีเจอร์ BI ที่อาจมีข้อมูลที่แคชซึ่งได้รับการบันทึกไว้กับเวิร์กบุ๊ก อาจมีข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ตัวตรวจสอบเอกสารจะตรวจสอบรายการต่อไปนี้ซึ่งอาจมี PivotCache, SlicerCache หรือแคชของสูตรคิวบ์:

 • PivotTable และ PivotChart

 • ตัวแบ่งส่วนข้อมูลและไทม์ไลน์

 • สูตรคิวบ์

แบบสำรวจของ Excel

คำถามในแบบสำรวจของ Excel ที่ถูกสร้างใน Excel Online และบันทึกไว้กับเวิร์กบุ๊กโดยไม่สามารถมองเห็นได้ในเวิร์กบุ๊ก

สถานการณ์สมมติของตัวจัดการสถานการณ์สมมติ

สถานการณ์สมมติที่ถูกกำหนดด้วยตัวจัดการสถานการณ์สมมติ และอาจทำให้ข้อมูลที่แคชหรือข้อมูลที่ซ่อนอยู่ถูกบันทึกไว้กับเวิร์กบุ๊ก

ตัวกรอง

ตัวกรองที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดข้อมูลที่แคชหรือข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในเวิร์กบุ๊กของคุณ ตัวตรวจสอบเอกสารจะตรวจสอบตัวกรองอัตโนมัติและตัวกรองตารางที่นำไปใช้กับข้อมูลของคุณ

ชื่อที่ซ่อนอยู่

ชื่อที่ซ่อนอยู่ที่อาจเก็บข้อมูลที่ซ่อนไว้ในเวิร์กบุ๊ก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×