การเอาการเชื่อมโยงไปยังรายการประวัติการติดต่อสื่อสารออกจากระเบียนของ Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเอาการเชื่อมโยงไปยังรายการประวัติสื่อสารจากแบบระเบียน หรือ จากโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตามBusiness Contact Manager for Outlook ถือว่าการลบการเชื่อมโยงไปยังรายการที่ต่างกัน

เมื่อต้องการเอาการประชุม แฟ้ม ข้อความอีเมล หรืองาน (Task) ออกจากระเบียน ให้ลบการเชื่อมโยงกับระเบียนนั้นออกจากรายการ ทั้งนี้การประชุม แฟ้ม ข้อความอีเมล หรืองานต้นฉบับจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และคุณสร้างการเชื่อมโยงอื่นกับรายการดังกล่าวได้ในภายหลัง

แต่ถ้าคุณเอาการเชื่อมโยงกับ บันทึกย่อธุรกิจโอกาสทางการขาย หรือ บันทึกการโทร ออกจากระเบียน และรายการเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับระเบียนอื่น Business Note, Opportunity หรือ Phone Log จริงจะถูกลบ และคุณไม่สามารถเชื่อมโยงกับรายการเหล่านั้นได้อีก

เมื่อคุณลบการเชื่อมโยงไปยังรายการประวัติสื่อสาร ลิงก์จะถูกย้ายไปที่โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ในBusiness Contact Manager for Outlook ซึ่งนั่นสามารถดึงข้อมูล เนื่องจากโฟลเดอร์นี้จะล้างข้อมูลโดยอัตโนมัติ เราขอแนะนำว่า คุณเป็นระยะ ๆ ล้างเพื่อประหยัดเนื้อที่ในกล่องจดหมายของคุณ

หมายเหตุ: เฉพาะเจ้าของฐานข้อมูลเท่านั้นที่สามารถล้างโฟลเดอร์ Deleted Items และลบรายการอย่างถาวร

เอาการเชื่อมโยงไปยังรายการประวัติสื่อสารจากระเบียน

  1. บนเมนูBusiness Contact Manager คลิกบัญชีผู้ใช้ติดต่อทางธุรกิจโอกาส หรือโครงการทางธุรกิจ

  2. เปิดระเบียนที่คุณต้องการเอาการเชื่อมโยงไปยังรายการประวัติการติดต่อสื่อสารออก

  3. บน Ribbon ในกลุ่ม แสดง ให้คลิก ประวัติ

  4. เลือกรายการ แล้วคลิก Remove

เอาการเชื่อมโยงไปยังรายการประวัติสื่อสารจากโฟลเดอร์บันทึกการติดต่อสื่อสาร

รายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงกับระเบียนมากกว่าหนึ่งระเบียนจะปรากฏในโฟลเดอร์ Communication History มากกว่าหนึ่งรายการ เมื่อคุณเอารายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่มีหลายรายการออกรายการหนึ่ง รายการที่เหลือจะยังปรากฏในโฟลเดอร์ Communication History และชื่อระเบียนที่มีการเชื่อมโยงกับรายการจะแสดงในคอลัมน์ Linked To ของโฟลเดอร์ Communication History

  1. บนเมนู Business Contact Manager ให้คลิก Communication History

  2. คลิกขวาที่รายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่คุณต้องการลบ แล้วคลิก Delete

ตารางต่อไปนี้แสดงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณลบรายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่เชื่อมโยงกับระเบียน แล้วไม่เอาการเชื่อมโยงนั้นออก

รายการประวัติการติดต่อสื่อสารที่ถูกลบ

ระเบียนเชื่อมโยงกับ:

Business note

ไม่สามารถลบ Business Note ได้ถ้ายังมีการเชื่อมโยงอยู่

Phone log

ไม่สามารถลบ Phone log ได้ถ้ายังมีการเชื่อมโยงอยู่

Opportunity

การเชื่อมโยงกับ Opportunity จะถูกลบไปด้วย

Business Project

การเชื่อมโยงกับ Business Project จะถูกลบไปด้วย

งาน (Task)

ฟอร์มกิจกรรมทางธุรกิจที่มีข้อมูลเรื่องของงาน วันที่เริ่ม วันครบกำหนด เปอร์เซ็นต์เสร็จสมบูรณ์ สถานะ และลำดับความสำคัญ

ข้อความอีเมล (E-mail message)

ฟอร์มกิจกรรมทางธุรกิจที่มีข้อมูล 4 กิโลไบต์ (KB) แรกของข้อความ รวมทั้งข้อมูล ถึงจาก และ เรื่อง

การนัดหมาย (Appointment)

ฟอร์มกิจกรรมทางธุรกิจที่มีข้อมูลเรื่อง เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด และสถานที่

แฟ้ม (File)

ฟอร์มกิจกรรมทางธุรกิจที่มีข้อมูลชื่อเรื่องและชื่อแฟ้ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×