การเอาการจัดรูปแบบออกจากวันที่ เวลา หรือตัวเลข

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: คุณสามารถเอาการจัดรูปแบบออกจากวันที่ เวลา และตัวเลขได้เฉพาะสำหรับตัวใช้เลือกวันที่ กล่องข้อความ และกล่องนิพจน์ที่มีชนิดข้อมูลวันที่ เวลา วันที่และเวลา จำนวนเต็ม หรือทศนิยมเท่านั้น

  1. คลิกสองครั้งที่ตัวใช้เลือกวันที่ กล่องข้อความ หรือกล่องนิพจน์ที่มีการจัดรูปแบบที่คุณต้องการเอาออก

  2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุม เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

    • ถ้าคุณกำลังทำงานกับกล่องข้อความหรือตัวใช้เลือกวันที่ ให้คลิกแท็บ ข้อมูล

    • ถ้าคุณกำลังทำงานกับกล่องนิพจน์ ให้คลิกแท็บ ทั่วไป

  3. คลิก รูปแบบ

  4. ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบ ให้คลิก ไม่มี (แสดงค่า XML)

หมายเหตุ: เมื่อคุณเอาการจัดรูปแบบออกจากวันที่ เวลา หรือตัวเลข ค่าที่แสดงสำหรับวันที่ เวลา หรือตัวเลขจะตรงกับค่าที่บันทึกในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×