การเหลื่อมกันหรือช่องว่างของตัวแสดงข้อมูลในแผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์

คุณต้องเลือกเพียงชุดข้อมูลเดี่ยวเพื่อเปลี่ยนการเหลื่อมกันหรือช่องว่างของชุดข้อมูลทั้งหมดของแผนภูมิชนิดเดียวกัน

  1. คลิกชุดข้อมูลในแผนภูมิที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก ชุดข้อมูลที่เลือก แล้วคลิกแท็บ ตัวเลือก

  3. เมื่อต้องการเปลี่ยนการเหลื่อมกันของตัวแสดงข้อมูลในแต่ละประเภท ให้ป้อนค่าระหว่าง -100 ถึง 100 ในกล่อง เหลื่อมกัน ค่ายิ่งสูง การเหลื่อมกันภายในประเภทยิ่งมากขึ้น

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างประเภทของตัวแสดงข้อมูล ให้ป้อนค่าระหว่าง 0 (ศูนย์) ถึง 500 ในกล่อง ระยะช่องว่าง ค่ายิ่งสูงขึ้น ระยะห่างระหว่างแต่ละประเภทยิ่งมากขึ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×