การเสร็จสิ้นและการผสาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถพิมพ์เอกสารที่ผสานหรือปรับเปลี่ยนแต่ละเอกสารได้ และคุณยังสามารถพิมพ์หรือเปลี่ยนแปลงเอกสารทั้งหมดหรือเพียงเซตย่อยของเอกสาร

คุณต้องการทำสิ่งใด

การเปลี่ยนแปลงแต่ละสำเนาของเอกสาร

พิมพ์เอกสารที่ผสาน

บันทึกเอกสารหลัก

เปลี่ยนแต่ละสำเนาของเอกสาร

  1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม เสร็จสิ้น ให้คลิก เสร็จสิ้นและผสาน แล้วคลิก แก้ไขแต่ละเอกสาร

    Word Ribbon Image

  2. ให้เลือกว่าคุณต้องการจะแก้ไขเอกสารทั้งชุด แก้ไขเฉพาะสำเนาที่เห็นอยู่ในขณะนี้ หรือแก้ไขเซตย่อยของชุดที่คุณระบุโดยใช้หมายเลขระเบียน โดย Word จะบันทึกสำเนาที่คุณต้องการแก้ไขไว้ในแฟ้มเดียว โดยมีตัวแบ่งหน้าระหว่างสำเนาแต่ละอันของเอกสาร

ด้านบนของหน้า

พิมพ์เอกสารที่ผสาน

  1. บนแท็บ การส่งจดหมาย ในกลุ่ม เสร็จสิ้น ให้คลิก เสร็จสิ้นและผสาน แล้วคลิก พิมพ์เอกสาร

    Word Ribbon Image

  2. ให้เลือกว่าคุณต้องการพิมพ์เอกสารทั้งชุด พิมพ์เฉพาะสำเนาที่เห็นอยู่ในขณะนี้ หรือพิมพ์เซตย่อยของชุดที่คุณระบุโดยใช้หมายเลขระเบียน

ด้านบนของหน้า

บันทึกเอกสารหลัก

โปรดทราบว่าเอกสารที่ผสานที่คุณบันทึกจะแยกจากเอกสารหลัก คุณควรบันทึกเอกสารหลักด้วยถ้าคุณมีแผนที่จะใช้ในจดหมายเวียนฉบับอื่น

เมื่อคุณบันทึกเอกสารหลัก คุณยังบันทึกการเชื่อมต่อเอกสารหลักนั้นกับแฟ้มข้อมูล ครั้งต่อไปเมื่อคุณเปิดเอกสารหลัก คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้เลือกว่าคุณต้องการให้ข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลได้รับการผสานไปในเอกสารหลักอีกครั้งหรือไม่

  • ถ้าคุณคลิก ใช่ เอกสารจะเปิดด้วยข้อมูลจากระเบียนแรกที่ผสาน

  • ถ้าคุณคลิก ไม่ การเชื่อมต่อระหว่างเอกสารหลักกับแฟ้มข้อมูลนั้นจะถูกยกเลิก เอกสารหลักจะกลายเป็นเอกสาร Word มาตรฐาน และเขตข้อมูลจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันจากระเบียนแรก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×