การเล่นการบันทึกเสียงหรือวิดีโอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บนหน้าที่ประกอบด้วยบันทึกที่คุณต้องการเล่นวิดีโอหรือเสียง ทำต่อไปนี้:

  1. คลิกไอคอนที่อยู่ถัดจากบันทึกย่อเพื่อดู หรือส่วนของการบันทึกที่เกี่ยวข้องกับบันทึกย่อเหล่านั้นได้ยิน

  2. หยุด หรือหยุดชั่วขณะเล่นตลอดเวลา โดยคลิกหยุด รูปปุ่ม หรือหยุดชั่วคราว รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือเสียงและบันทึกวิดีโอ

หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ปุ่ม ดูการเล่น บนแถบเครื่องมือ การบันทึกเสียงและวิดีโอ จะใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเหตุให้ OneNote เลือกแต่ละรายการตามลำดับที่คุณสร้างในระหว่างการบันทึก ถ้าคุณต้องการฟังโดยไม่ฟังตามบันทึกย่อ ให้คลิกปุ่ม ดูการเล่น เพื่อปิดใช้งาน

  • เมื่อต้องการเล่นเฉพาะส่วนของเสียงวิดีโอการบันทึก บนแถบเครื่องมือเสียงและวิดีโอบันทึก คลิกซ่อนหน้าต่างวิดีโอ รูปปุ่ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×