การเลือกและการใช้แม่แบบ Access

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับฐานข้อมูล หรือถ้าคุณไม่ต้องการใช้เวลาที่สร้างฐานข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นMicrosoft Access 2010 มีเทมเพลต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว บทความนี้อธิบายถึงเทมเพลตที่มีอยู่ในAccess 2010 วิธีการสร้างฐานข้อมูลจากเทมเพลต และวิธีการค้นหาแม่แบบเพิ่มเติมบนOffice.com

ในบทความนี้

เทมเพลต Access คืออะไร

เลือกเทมเพลต

สร้างฐานข้อมูล โดยใช้เทมเพลต

ขั้นตอนถัดไป


แม่แบบ Access คืออะไร

แม่แบบ Access เป็นแฟ้มที่สร้างโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์เมื่อเปิด โดยฐานข้อมูลจะพร้อมใช้งาน และประกอบไปด้วยตาราง ฟอร์ม รายงาน แบบสอบถาม แมโคร และความสัมพันธ์ต่างๆ ที่คุณต้องการในการเริ่มทำงาน เนื่องจากแม่แบบได้รับการออกแบบมาให้เป็นโซลูชันฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณสามารถประหยัดเวลาและแรงงาน และเริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูลของคุณได้ทันที หลังจากสร้างฐานข้อมูลโดยใช้แม่แบบ คุณจะสามารถกำหนดฐานข้อมูลของคุณเองให้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นราวกับว่าคุณได้สร้างฐานข้อมูลตั้งแต่ต้น

ด้านบนของหน้า

การเลือกแม่แบบ

แต่ละเทมเพลตถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการจัดการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ส่วนนี้อธิบายถึงเทมเพลตที่มีอยู่ใน Access 2010 ถ้าไม่ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ ด้วยเทมเพลเหล่านี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับOffice.com และเรียกดูเลือกกว้างเทมเพลต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูส่วนการสร้างฐานข้อมูล โดยใช้เทมเพลต

แม่แบบฐานข้อมูลบนเว็บ

แม่แบบฐานข้อมูลเว็บห้าถูกรวมเข้ากับAccess 2010 ในคำ "ฐานข้อมูลเว็บ" หมายความ ว่า ฐานข้อมูลถูกออกแบบได้รับการประกาศไปยังเซิร์ฟเวอร์ SharePoint ที่เรียกใช้ Access Services อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้ฐานข้อมูลเข้ากันได้กับเว็บเป็นฐานข้อมูลไคลเอ็นต์มาตรฐาน เพื่อให้เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ใดก็

 • ฐานข้อมูลสินทรัพย์บนเว็บ    ติดตามสินทรัพย์ รวมถึงข้อมูลสินทรัพย์และเจ้าของ รวมถึงจัดประเภทและบันทึกสภาพของสินทรัพย์ เวลาที่ได้มา ที่ตั้ง และอื่นๆ

 • ฐานข้อมูลการบริจาคเพื่อการกุศลบนเว็บ    ถ้าคุณทำงานในองค์กรที่มีการบริจาคเพื่อการกุศล ให้ใช้แม่แบบนี้เพื่อติดตามความพยายามในการระดมทุน คุณสามารถติดตามหลายแคมเปญและรายงานเกี่ยวกับการบริจาคที่ได้รับในแต่ละครั้ง รวมถึงติดตามผู้ให้การสนับสนุน เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ และงานที่ค้างอยู่ได้

 • ฐานข้อมูลที่ติดต่อบนเว็บ    จัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่คุณหรือทีมของคุณทำงานด้วย เช่น ลูกค้าและคู่ค้า ติดตามชื่อและข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และแม้แต่แนบรูปภาพ เอกสาร หรือแฟ้มอื่นๆ ได้

 • ปัญหาเว็บ ฐานข้อมูล   สร้างฐานข้อมูลเพื่อจัดการชุดของปัญหา เช่นงานบำรุงรักษาที่จำเป็นต้องทำ กำหนด จัดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าของประเด็นตั้งแต่ต้นจนจบ

 • ฐานข้อมูลโครงการบนเว็บ    ติดตามโครงการต่างๆ และงานที่สัมพันธ์กัน รวมถึงมอบหมายงานให้กับบุคคล และติดตามเปอร์เซ็นต์การเสร็จสมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง ประกาศ และการใช้ฐานข้อมูลเว็บ ดูบทความสร้างฐานข้อมูลเพื่อแชร์บนเว็บ

แม่แบบฐานข้อมูลไคลเอ็นต์

แม่แบบฐานข้อมูลไคลเอ็นต์เจ็ดถูกรวมเข้ากับAccess 2010 พวกเขาไม่ได้รับการออกแบบได้รับการประกาศไปยัง Access Services แต่ยังคงสามารถใช้ร่วมกัน โดยการวางในโฟลเดอร์เครือข่ายที่แชร์หรือไลบรารีเอกสาร

 • เหตุการณ์    ติดตามการประชุมครั้งต่อไป วันครบกำหนด และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ โดยคุณสามารถบันทึกชื่อเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และคำอธิบาย และยังสามารถแนบรูปได้ด้วย

 • คณะ    จัดการข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสมาชิกของคณะ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลที่ติดต่อฉุกเฉิน และข้อมูลการจ้างงาน

 • โครงการการตลาด    จัดการรายละเอียดของโครงการการตลาด จัดกำหนดการ และตรวจสอบผลที่ได้ของโครงการ

 • Northwind    สร้างระบบการติดตามใบสั่งเพื่อจัดการลูกค้า พนักงาน รายละเอียดใบสั่ง และสินค้าคงเหลือ

  หมายเหตุ: แม่แบบ Northwind มีข้อมูลตัวอย่างที่คุณต้องเอาออกก่อนใช้ฐานข้อมูล

 • ไปป์ไลน์การขาย    ตรวจสอบความคืบหน้าของยอดขายที่คาดไว้ภายในกลุ่มนักขายมืออาชีพกลุ่มเล็ก

 • นักเรียน    จัดการข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนของคุณรวมทั้งที่ติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลการรักษา และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองของนักเรียน

 • งาน    ติดตามกลุ่มของรายการงานที่คุณหรือทีมของคุณต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์

ด้านบนของหน้า

การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้แม่แบบ

ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้เทมเพลตจะเหมือนกับสำหรับฐานข้อมูลเว็บและฐานข้อมูลไคลเอ็นต์ อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดเทมเพลตจากOffice.com

สร้างฐานข้อมูล โดยใช้เทมเพลตที่มาพร้อมกับAccess 2010

 1. เริ่มAccess 2010

 2. บนแท็บ สร้าง ในมุมมอง Microsoft Office Backstage ให้คลิก ตัวอย่างแม่แบบ

 3. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิกแม่แบบที่ต้องการใช้

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม

 5. หรือคลิกไอคอนโฟลเดอร์ที่อยู่ถัดจากกล่อง ชื่อแฟ้ม เพื่อเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสร้างฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง Access จะสร้างฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่แสดงอยู่ด้านล่างกล่อง ชื่อแฟ้ม

 6. คลิก สร้าง

Access จะสร้างฐานข้อมูลและเปิดขึ้นสำหรับการใช้งาน

สร้างฐานข้อมูล โดยใช้เทมเพลตจากOffice.com

ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเรียกดู หรือค้นหาเทมเพลตบนOffice.com จากภายในมุมมอง Microsoft Office Backstage ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เริ่มAccess 2010

 2. บนแท็บ สร้าง ของมุมมอง Backstage ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เรียกดูแม่แบบ    ภายใต้ แม่แบบ Office.com ให้คลิกประเภทของแม่แบบที่คุณสนใจ (ตัวอย่างเช่น ธุรกิจ)

  • ค้นหาแม่แบบ    ในกล่อง ค้นหาแม่แบบใน Office.com ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหา แล้วคลิกปุ่มลูกศรเพื่อค้นหา

 3. เมื่อคุณพบแม่แบบที่คุณต้องการลองใช้ ให้คลิกเพื่อเลือก

 4. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อแฟ้ม

 5. หรือคลิกไอคอนโฟลเดอร์ที่อยู่ถัดจากกล่อง ชื่อแฟ้ม เพื่อเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการสร้างฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่ระบุตำแหน่งที่ตั้ง Access จะสร้างฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นที่แสดงอยู่ด้านล่างกล่อง ชื่อแฟ้ม

 6. คลิก ดาวน์โหลด

เริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูลใหม่ของคุณ

คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการบางอย่างดังต่อไปนี้ในการเริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูลใหม่ขึ้นอยู่กับแม่แบบที่คุณใช้

 • ถ้า Access แสดงกล่องโต้ตอบ เข้าสู่ระบบ โดยไม่แสดงรายชื่อผู้ใช้ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการเริ่มต้นใช้งาน

  1. คลิก สร้างผู้ใช้

  2. กรอกข้อมูลลงในฟอร์ม รายละเอียดผู้ใช้

  3. คลิก บันทึกแล้วปิด

  4. เลือกชื่อผู้ใช้ที่คุณเพิ่งใส่เข้าไป แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

 • ถ้า Access แสดงแผ่นข้อมูลว่างเปล่า คุณสามารถเริ่มพิมพ์ข้อมูลลงในแผ่นข้อมูลโดยตรง หรือคลิกปุ่มและแท็บอื่นๆ เพื่อสำรวจฐานข้อมูล

 • ถ้า Access แสดงหน้า เริ่มต้นใช้งาน คุณสามารถคลิกการเชื่อมโยงบนหน้านั้นเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูล หรือคลิกปุ่มและแท็บอื่นๆ เพื่อสำรวจฐานข้อมูล

 • ถ้า Access แสดงข้อความ คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย ในแถบข้อความ และคุณเชื่อถือแหล่งที่มาของแม่แบบ ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา ถ้าจำเป็นต้องมีการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล คุณจะต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนต่อไป

แต่ละแม่แบบฐานข้อมูลเว็บทั้งห้ามีเพจ เริ่มต้น ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงไปยังวิดีโอที่จะให้ภาพรวมคร่าวๆ เกี่ยวกับวิธีใช้และเปลี่ยนแม่แบบ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกการเชื่อมโยงอื่นๆ บนเพจ เริ่มต้น และค้นหาระบบ 'วิธีใช้' Access เพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้

ถ้าคุณไม่พบแม่แบบที่ตรงตามความต้องการ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ตั้งแต่ต้นได้อย่างง่ายดาย ให้ใช้การเชื่อมโยงดังต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×