การเลือกและการใช้แม่แบบ Access 2007

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวม

ขั้นตอนที่ 1: เลือกเทมเพลต

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเทมเพลต

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของคุณใหม่

ขั้นตอนที่ 4: ค้นหาระเบียน


ภาพรวม

เพื่อให้ง่ายขึ้นในการเริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ Microsoft Office Access มีแม่แบบฐานข้อมูลที่ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพให้ โดยที่แต่ละแม่แบบจะสร้างโซลูชันตั้งแต่ต้นจนจบที่สมบูรณ์ซึ่งคุณสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนหรือสามารถกำหนดเองให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้ แต่ละแม่แบบจะมีตาราง ฟอร์ม รายงาน แบบสอบถาม แมโคร และความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถให้แนวคิดในการกำหนดฐานข้อมูลของคุณเอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดแม่แบบฐานข้อมูล Access อื่นๆ ได้อย่างง่ายดายจากเว็บไซต์ Microsoft Office Online โดยการคลิกการเชื่อมโยงภายใน Access หลังจากที่คุณเลือกแม่แบบและกำหนดแม่แบบเองให้ตรงกับความต้องการของคุณแล้ว คุณก็สามารถเพิ่มข้อมูลและเริ่มไปยังระเบียนต่างๆ ได้

ขั้นตอนที่ 1: การเลือกแม่แบบ

คุณสามารถเลือกแม่แบบใดแม่แบบหนึ่งที่ติดตั้งพร้อมกับ Access หรือเรียกดูแม่แบบออนไลน์ก็ได้

การเลือกแม่แบบที่ติดตั้งไว้

 1. ในหน้าต่าง การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Access ภายใต้ ประเภทของแม่แบบ ให้คลิก แม่แบบบนเครื่อง

  รายการของเทมเพลตที่พร้อมใช้งาน   

แม่แบบ

ใช้เพื่อ

สินทรัพย์

ติดตามสินทรัพย์ รวมถึงรายละเอียดสินทรัพย์และเจ้าของ คุณสามารถวางสินทรัพย์ไว้ในประเภทและบันทึกเงื่อนไข วันที่รับ ตำแหน่งที่ตั้ง และเจ้าของได้

ที่ติดต่อ

จัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทีมของคุณทำงานด้วย เช่น ลูกค้าและคู่ค้า คุณสามารถติดตามชื่อและข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และแม้แต่แนบรูปภาพได้

เหตุการณ์

ติดตามการประชุมครั้งต่อไป วันครบกำหนด และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ โดยคุณสามารถบันทึกชื่อเรื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และคำอธิบาย และยังสามารถแนบรูปได้ด้วย

คณะ

จัดการข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสมาชิกคณะ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลที่ติดต่อฉุกเฉิน และข้อมูลการจ้างงาน

ประเด็น

จัดการและติดตามชุดของประเด็นหรือปัญหา คุณสามารถมอบหมาย จัดลำดับความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการของประเด็นต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดได้

โครงการการตลาด

จัดการรายละเอียดของโครงการการตลาด จัดกำหนดการ และตรวจสอบผลที่ได้ของโครงการ

โครงการ

จัดการงานและติดตามงบประมาณของโครงการอย่างน้อยหนึ่งโครงการ

ไปป์ไลน์การขาย

ตรวจสอบความคืบหน้าของยอดขายที่คาดไว้ภายในกลุ่มนักขายมืออาชีพกลุ่มเล็ก

นักเรียน

จัดการข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนของคุณรวมทั้งที่ติดต่อฉุกเฉิน ข้อมูลการรักษา และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองของนักเรียน

งาน

ติดตามกลุ่มของรายการงานที่คุณหรือทีมของคุณต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์

Northwind 2007

สร้างระบบติดตามใบสั่งซื้อ โดยคุณต้องเอาข้อมูลที่รวมไว้เป็นตัวอย่างออก

 1. คลิกที่แม่แบบที่คุณต้องการใช้เป็นรูปแบบสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

 2. ในช่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

 3. เมื่อต้องการเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับฐานข้อมูลใหม่ ให้คลิกไอคอนแฟ้มถัดจากกล่อง ชื่อแฟ้ม

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังไซต์ Windows SharePoint Services ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของคุณไปยังไซต์ Windows SharePoint Services

 4. คลิก สร้าง

ฐานข้อมูลใหม่ของคุณพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว และคุณสามารถเลือกกำหนดค่าต่างๆ ตามที่คุณต้องการได้

การเลือกแม่แบบออนไลน์

 1. ในหน้าต่าง การเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Access ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเรียกดูแม่แบบคุณลักษณะที่ใช้ออนไลน์ทั้งหมด ภายใต้ ประเภทของแม่แบบ ให้คลิก ที่มีคุณลักษณะ แล้วเลือกแม่แบบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเลือกแม่แบบออนไลน์ที่ยึดตามชุดรูปแบบ ให้คลิกชุดรูปแบบ จาก Microsoft Online แล้วเลือกแม่แบบที่คุณต้องการ

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อใหม่ของแม่แบบ แล้วคลิกไอคอนแฟ้มถัดจากกล่องข้อความเพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับฐานข้อมูลใหม่

 3. คลิก ดาวน์โหลด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยังไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างและเชื่อมโยงฐานข้อมูลของคุณไปยังไซต์ Windows SharePoint Services

ฐานข้อมูลใหม่ของคุณพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว และคุณสามารถเลือกกำหนดค่าต่างๆ ตามที่คุณต้องการได้

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: การกำหนดแม่แบบเอง

หลังจากที่คุณเลือกแม่แบบฐานข้อมูลแล้ว คุณจะสามารถกำหนดแม่แบบนั้นให้ตรงกับความต้องการของคุณเองได้ ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นจากแม่แบบจะประกอบด้วยตาราง ฟอร์ม และรายงานจำนวนหนึ่งที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและมีอยู่แล้วภายใน ซึ่งคุณสามารถใช้งานได้ทันที เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลจากแม่แบบ โปรแกรม Access จะสร้างตารางและวัตถุอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่แม่แบบนั้นถูกออกแบบมา ในบางกรณี โครงสร้างฐานข้อมูลในแม่แบบอาจซับซ้อนและคุณอาจต้องกำหนดบางส่วนของโครงสร้างเอง หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบตารางที่ให้ไว้ คุณต้องระวังอย่าทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ใดๆ ไม่ถูกต้อง หากคุณพบว่าคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับโครงสร้างของแม่แบบ การเริ่มต้นกับฐานข้อมูลเปล่าอาจง่ายกว่า

เมื่อคุณกำหนดแม่แบบเอง ให้พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลหรือตารางใดๆ เนื่องจากเขตข้อมูลและตารางเหล่านี้อาจถูกใช้ในวัตถุฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น ฟอร์มและรายงาน และการเปลี่ยนชื่ออาจป้องกันไม่ให้วัตถุฐานข้อมูลอื่นๆ ที่อ้างถึงหรือขึ้นอยู่กับเขตข้อมูลและตารางเหล่านั้นทำงานตามที่คาดไว้ ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนชื่อตารางในบานหน้าต่างนำทาง หรือเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองออกแบบ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดคุณลักษณะการแก้ไขชื่ออัตโนมัติไว้แล้ว คุณลักษณะการแก้ไขชื่ออัตโนมัติจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงชื่อของเขตข้อมูล ตาราง ฟอร์ม หรือรายงานไปยังวัตถุอื่นๆ ทั่วทั้งฐานข้อมูล โดยปกติแล้ว การตั้งค่า การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ จะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด

การกำหนดฟอร์มหรือรายงานเอง

คุณสามารถกำหนดฟอร์มหรือรายงานแม่แบบเองได้หลายลักษณะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของฟอร์มด้วยการเปิดฟอร์มในมุมมองเค้าโครง แล้วเลือกรูปแบบใหม่จากกลุ่ม การจัดรูปแบบอัตโนมัติ (บนแท็บ จัดรูปแบบ) คุณยังสามารถกำหนดฟอร์มหรือรายงานเองได้ด้วยการเพิ่มเขตข้อมูลใหม่ เมื่อคุณเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์มหรือรายงาน เท่ากับว่าคุณสร้างตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานนั้น หากคุณต้องการกำหนดตัวควบคุมที่มีอยู่ในแม่แบบเอง คุณสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวควบคุมเหล่านั้นได้

การเพิ่มตัวควบคุมใหม่ลงในฟอร์มหรือรายงาน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการเพิ่มตัวควบคุม แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

 2. คลิกแท็บ ออกแบบ

 3. ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิกตัวควบคุมที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม

  คำสั่ง ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม ในกลุ่ม ตัวควบคุม

 4. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างและกำหนดตัวควบคุมใหม่เอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มและรายงาน โปรดดูที่การเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

การเปลี่ยนตัวควบคุม

คุณสามารถกำหนดลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมที่มีอยู่ในฟอร์มหรือรายงานเองได้ เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล คุณต้องเปลี่ยนคุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูล คุณสมบัติ รูปแบบ ของเขตข้อมูลจะสืบทอดมาโดยอัตโนมัติจากตัวควบคุมที่ยึดตามเขตข้อมูลนั้นในฟอร์มและรายงานใหม่ใดๆ ที่คุณสร้างขึ้น

การตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลในมุมมองแผ่นข้อมูล

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เปิดฐานข้อมูลที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ตารางที่มีเขตข้อมูลซึ่งมีรูปแบบที่คุณต้องการตั้งค่า

  ตารางจะเปิดในมุมมองแผ่นข้อมูล

 4. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการตั้งค่ารูปแบบการแสดงผล

 5. บนแท็บแผ่นข้อมูล ในกลุ่มชนิดข้อมูลและการจัดรูปแบบ คลิกลูกศรอยู่ในรายการดรอปดาวน์ถัดจากรูปแบบ นั้นแล้ว เลือกรูปแบบ รูป Ribbon ของ Access ของกลุ่ม ชนิดข้อมูล และ การจัดรูปแบบ

  เขตข้อมูลจะถูกแสดงโดยนำรูปแบบการแสดงผลใหม่มาใช้

การตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลในมุมมองออกแบบ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เปิดฐานข้อมูลที่มีตัวควบคุมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 3. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่ตารางที่มีเขตข้อมูลซึ่งมีรูปแบบการแสดงผลที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

  ตารางจะเปิดในมุมมองออกแบบ

 4. คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการตั้งค่ารูปแบบการแสดงผล

 5. ภายใต้ คุณสมบัติเขตข้อมูล บนแท็บ ทั่วไป ให้เลือกรูปแบบการแสดงผลจากรายการ รูปแบบ

 6. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก บันทึก บน แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วน

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลใหม่ของคุณ

หลังจากที่คุณเลือกแม่แบบและทำการกำหนดเองใดๆ ที่จำเป็นแล้ว คุณสามารถเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้โดยการนำเข้าหรือการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลภายนอก

การนำเข้าข้อมูล

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ สมุดงาน Excel รายการ Windows SharePoint Services 3.0 สมุดรายชื่อ Outlook หรือฐานข้อมูล Access อื่นๆ

 • เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูล บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิกคำสั่งสำหรับชนิดแฟ้มที่คุณกำลังนำเข้า

  ปุ่มคำสั่งในกลุ่มนำเข้า

  หมายเหตุ: 

  • หากคุณไม่เห็นไอคอนสำหรับชนิดข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า ให้คลิก เพิ่มเติม แล้วทำตามคำแนะนำในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลจากภายนอก

  • หากคุณยังคงไม่พบคำสั่งที่จะนำเข้าข้อมูลภายนอกของคุณ คุณอาจต้องเริ่มโปรแกรมที่คุณสร้างข้อมูลไว้ในครั้งแรก (คุณดำเนินการนี้ภายนอก Access) แล้วใช้โปรแกรมนั้นเพื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบแฟ้มทั่วไป (เช่น ไฟล์ข้อความที่ใช้ตัวคั่น) แล้วจึงกลับมาที่ Access และใช้คำสั่งข้อมูลภายนอกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งเพื่อนำเข้าข้อมูลนั้น

 • ในเพจสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้บันทึกรายละเอียดของขั้นตอนการนำเข้าเหล่านี้ การบันทึกรายละเอียดอาจมีประโยชน์หากคุณต้องการนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดียวกันในอนาคต ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกขั้นตอนการนำเข้า ใส่รายละเอียด แล้วคลิก บันทึกการนำเข้า ขณะนี้คุณสามารถทำซ้ำการนำเข้าเดียวกันนี้ได้ตลอดเวลาโดยการคลิก การนำเข้าที่บันทึกไว้ ในกลุ่ม นำเข้า บนแท็บ ข้อมูลภายนอก หากคุณไม่ต้องการบันทึกรายละเอียดของการดำเนินการนำเข้านี้ ให้คลิก ปิด

การเชื่อมโยงไปยังข้อมูล

เมื่อคุณเชื่อมโยงไปยังข้อมูล ข้อมูลจะยังคงถูกจัดเก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเดิมและปรากฏเป็นตารางที่เชื่อมโยงในฐานข้อมูลใหม่ของคุณ สำหรับรูปแบบแฟ้มส่วนใหญ่ คุณสามารถดูและปรับเปลี่ยนข้อมูลได้โดยใช้ Access หรือใช้โปรแกรมดั้งเดิมที่สร้างข้อมูลนั้น เนื่องจากทั้งสองโปรแกรมกำลังทำงานกับข้อมูลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าข้อมูลจัดเก็บอยู่ในสมุดงาน Excel คุณจะสามารถดูข้อมูลที่เชื่อมโยงได้เท่านั้นใน Access แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ หากต้องการปรับเปลี่ยนข้อมูลในสมุดงานที่เชื่อมโยง คุณต้องใช้ Excel

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก เปิด

  2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

  3. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้า ให้คลิกคำสั่งสำหรับชนิดแฟ้มที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในสมุดงาน Excel ให้คลิก Excel หากคุณไม่เห็นไอคอนสำหรับชนิดข้อมูลที่คุณต้องการเชื่อมโยงไป ให้คลิก เพิ่มเติม

   กล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก จะปรากฏขึ้น

   หมายเหตุ: หากคุณยังคงไม่พบคำสั่งที่จะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลภายนอกของคุณ คุณอาจต้องเริ่มโปรแกรม (คุณดำเนินการนี้ภายนอก Access) ที่คุณสร้างข้อมูลไว้ในครั้งแรก แล้วใช้โปรแกรมนั้นเพื่อบันทึกข้อมูลในรูปแบบแฟ้มทั่วไป (เช่น ไฟล์ข้อความที่ใช้ตัวคั่น) แล้วจึงกลับมาที่ Access และใช้คำสั่งข้อมูลภายนอกคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลนั้น

  4. ในกล่องโต้ตอบ รับข้อมูลภายนอก ให้คลิก เรียกดู เพื่อค้นหาไฟล์ข้อมูลต้นทาง หรือไม่ก็ให้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของไฟล์ข้อมูลต้นทางในกล่อง ชื่อไฟล์

  5. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ ระบุวิธีการและตำแหน่งที่คุณต้องการจะเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลปัจจุบัน

   สำหรับรูปแบบแฟ้มส่วนใหญ่ ตัวช่วยสร้างจะเริ่มทำงาน อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกำลังเชื่อมโยงกับข้อมูลในฐานข้อมูล Access กล่องโต้ตอบ นำเข้าวัตถุ จะปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือกของคุณในกล่องโต้ตอบ เชื่อมโยงตาราง แล้วดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 7 มิฉะนั้นให้ดำเนินการต่อไปในขั้นตอนที่ 6

  6. ดำเนินการขั้นตอนในตัวช่วยสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนที่แน่นอนที่คุณต้องทำตามจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่คุณเลือก

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 4: การระบุตำแหน่งระเบียน

หลังจากที่คุณนำเข้าข้อมูลมาไว้ในฐานข้อมูลของคุณแล้ว คุณจะต้องมีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการระบุตำแหน่งระเบียนที่ต้องการ คุณสามารถใช้แถบเครื่องมือที่ด้านล่างของฐานข้อมูลของคุณเพื่อระบุตำแหน่งระเบียนได้

ปุ่มนำทาง

ใช้ปุ่มนำทางเพื่อค้นหาระเบียนในตารางหรือมุมมอง:

ปุ่มนำทาง

ใช้เพื่อไปที่

1.

ระเบียนแรก

2.

ระเบียนก่อนหน้า

3.

ระเบียนที่ต้องการ — คลิกในกล่องข้อความ พิมพ์หมายเลขระเบียน แล้วกด ENTER เพื่อแสดงระเบียนนั้น หมายเลขระเบียนจะถูกนับตามลำดับจากตำแหน่งเริ่มต้นของฟอร์มหรือแผ่นข้อมูล

4.

ระเบียนถัดไป

5.

ระเบียนสุดท้าย

6.

ระเบียนใหม่ (ว่าง)

7.

ตัวกรอง — ตัวบ่งชี้นี้จะแสดงว่ามีการนำตัวกรองมาใช้หรือไม่ หากไม่มีการนำตัวกรองมาใช้หรือตัวกรองทั้งหมดถูกล้างออกแล้ว ตัวบ่งชี้ ไม่มีตัวกรอง จะแสดงอยู่

8

ช่องค้นหา — ป้อนข้อความลงในช่อง ค้นหา แล้วค่าแรกที่ตรงกันจะถูกเน้นในขณะที่คุณป้อนแต่ละอักขระ ใช้คุณลักษณะนี้เพื่อค้นหาระเบียนอย่างรวดเร็ว

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการระบุตำแหน่งระเบียน

คุณยังสามารถระบุตำแหน่งระเบียนโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ได้

ไปยังระเบียนที่เฉพาะเจาะจง

ค้นหาระเบียนระบุ

ตัวกรองเพื่อแสดงเฉพาะบางชุดของระเบียน

ทำการค้นหาแบบกำหนดเอง โดยใช้แบบสอบถาม

การไปที่ระเบียนที่ต้องการ

บางแม่แบบจะประกอบด้วยฟอร์มที่มีตัวเลือกในการดูระเบียนบางระเบียนโดยใช้รายการแบบหล่นลง ไปที่ ตัวอย่างเช่น ฟอร์ม รายละเอียดที่ติดต่อ ในแม่แบบ ที่ติดต่อ และฟอร์ม โครงการ และ งาน ในแม่แบบ โครงการการตลาด จะมีตัวเลือกนี้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เพื่อดูระเบียนที่ต้องการจากรายการแบบหล่นลงได้ ช่อง ไปที่ จะอยู่ในส่วนซ้ายบนของฟอร์ม (ถ้ามี)

 1. คลิกลูกศรถัดจากรายการ ไปที่

  กล่อง 'ไปที่'

 2. คลิกระเบียนที่คุณต้องการดู

การค้นหาระเบียนที่ต้องการ

ใช้แท็บ ค้นหา ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ เพื่อค้นหาระเบียนที่ต้องการ คุณสามารถค้นหาในบางเขตข้อมูล หรือค้นหาทั่วทั้งตารางหรือมุมมอง

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ได้เฉพาะเมื่อตารางหรือมุมมองแสดงข้อมูลอยู่

 1. เปิดตารางที่คุณต้องการค้นหา แล้วคลิกเขตข้อมูลที่มีระเบียนที่คุณต้องการค้นหา

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ค้นหา ให้คลิก ค้นหา

  ปุ่มคำสั่งค้นหา

 3. ในกล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ ให้พิมพ์เกณฑ์การค้นหาของคุณลงในกล่อง สิ่งที่ค้นหา

 4. ในรายการ ค้นหา ให้เลือก ทั้งหมด แล้วคลิก ค้นหาถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้กล่องโต้ตอบ ค้นหาและแทนที่ โปรดดูที่การเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

การกรองเพื่อแสดงเฉพาะชุดระเบียนที่ต้องการ

คุณสามารถเปิดหรือปิดตัวกรองเพื่อให้คุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองที่ถูกกรองและมุมมองที่ไม่ถูกกรองของข้อมูลเดียวกันได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถนำตัวกรองไปใช้เพื่อจำกัดระเบียนให้แสดงเฉพาะระเบียนที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ การนำตัวกรองไปใช้ช่วยให้ค้นหาระเบียนที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการจำกัดขอบเขตระเบียนที่แสดงอยู่อย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวาในเขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการจับคู่ แล้วเลือกตัวเลือกในเมนูการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งได้แก่ เท่ากับ, ไม่เท่ากับ, มี หรือ ไม่มี

 • เปิดตารางหรือฟอร์มที่คุณต้องการเพิ่มตัวกรอง

 • เพื่อให้แน่ใจว่าตารางหรือฟอร์มยังไม่ได้ถูกกรอง บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ขั้นสูง แล้วคลิก ล้างตัวกรองทั้งหมด หากคำสั่งดังกล่าวไม่พร้อมใช้งาน (เป็นสีจาง) แสดงว่ายังไม่มีการนำตัวกรองใดๆ มาใช้

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง

 • เมื่อต้องการนำตัวกรองไปใช้ ให้คลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการกรอง จากนั้นบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ตัวกรอง และเลือกตัวเลือกการกรอง

 • เมื่อต้องการนำตัวกรองที่ยึดตามส่วนที่เลือก เปิดตารางหรือฟอร์ม และนำทางไปยังระเบียนที่ประกอบด้วยค่าที่คุณต้องการใช้เป็นส่วนหนึ่งของตัวกรอง คลิกในเขตข้อมูลแล้ว บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกเลือก แล้ว คลิ กตัวกรองที่คุณต้องการนำไปใช้

 • เมื่อต้องการนำตัวกรองที่อยู่ตามการเลือกบางส่วน เลือกอักขระที่คุณต้องการ บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการเรียงลำดับและกรอง คลิกเลือก แล้ว คลิ กตัวกรองที่คุณต้องการนำไปใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำตัวกรองไปใช้ โปรดดูที่การเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

การทำการค้นหาที่กำหนดเองโดยใช้แบบสอบถาม

คุณสามารถใช้คิวรีเพื่อทำการค้นหาแบบกำหนดเอง นำตัวกรองแบบกำหนดเอง และเรียงลำดับระเบียน แบบสอบถามคุณสามารถบันทึก และนำมาใช้ใหม่ และพวกเขาสามารถใช้เพื่อสร้างฟอร์มและรายงาน คุณยังสามารถใช้คิวรีเพื่อค้นหาเฉพาะระเบียนตารางที่คุณสนใจ ชนิดของคิวรีที่คุณสร้างขึ้นอยู่กับระเบียนที่คุณต้องการส่งกลับ และถ้าคุณต้องการให้ Access ทำสิ่งใดกับผลลัพธ์

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก ตัวช่วยสร้างแบบสอบถาม

  คำสั่ง ตัวช่วยสร้างแบบสอบถาม ในกลุ่ม อื่นๆ

 2. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างแบบสอบถาม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม โปรดดูที่การเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×