การเลือกแถวและคอลัมน์ในตาราง Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเลือกเซลล์และช่วงในตารางได้เหมือนกันกับที่คุณทำการเลือกในแผ่นงาน แต่การเลือกแถวและคอลัมน์ของตารางแตกต่างจากการเลือกแถวและคอลัมน์ของแผ่นงาน

ต้องการจะเลือก

ทำสิ่งนี้

คอลัมน์ของตารางที่มีหรือไม่มีส่วนหัวตาราง

คลิกที่ขอบบนของส่วนหัวคอลัมน์หรือคอลัมน์ในตาราง ลูกศรสำหรับเลือกต่อไปนี้จะปรากฏเพื่อแสดงว่า การคลิกจะเป็นการเลือกคอลัมน์

ลูกศรสำหรับเลือกคอลัมน์ของตาราง

หมายเหตุ: การคลิกขอบบนหนึ่งครั้งจะเลือกข้อมูลคอลัมน์ของตาราง การคลิกขอบบนสองครั้งจะเลือกคอลัมน์ตารางทั้งหมด

นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกตำแหน่งใดๆ ในคอลัมน์ตาราง แล้วกด CTRL+SPACEBAR หรือคุณอาจคลิกเซลล์แรกในคอลัมน์ของตาราง แล้วกด CTRL+SHIFT+ลูกศรลงได้อีกด้วย

หมายเหตุ: การกด CTRL+SPACEBAR หนึ่งครั้งจะเลือกข้อมูลคอลัมน์ของตาราง การกด CTRL+SPACEBAR สองครั้งจะเลือกคอลัมน์ตารางทั้งหมด

แถวตาราง

คลิกเส้นขอบซ้ายของแถวตาราง ลูกศรการเลือกต่อไปนี้จะปรากฏเพื่อแสดงการคลิกเลือกแถว

ลูกศรสำหรับเลือกแถวตาราง

คุณสามารถคลิกเซลล์แรกในแถวตาราง แล้วกด CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

แถวและคอลัมน์ของตารางทั้งหมด

คลิกมุมซ้ายบนของตาราง ลูกศรสำหรับเลือกต่อไปนี้จะปรากฏเพื่อแสดงว่า การคลิกจะเป็นการเลือกข้อมูลตารางในตารางทั้งหมด

ลูกศรสำหรับเลือกมุมตาราง

คลิกที่มุมซ้ายบนของตารางสองครั้งเพื่อเลือกทั้งตาราง รวมทั้งส่วนหัวของตาราง

คุณสามารถเพิ่มเติม คลิกที่ใดก็ได้ในตาราง แล้ว กด CTRL + A เพื่อเลือกข้อมูลในตารางในตารางทั้งหมด หรือคุณสามารถคลิกเซลล์ด้านซ้ายสุดในตาราง แล้ว กด CTRL + SHIFT + END

กด CTRL+A สองครั้งเพื่อเลือกทั้งตาราง รวมทั้งส่วนหัวของตาราง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ตารางภาพรวมของ Excel

วิดีโอ: สร้าง และจัดรูปแบบตาราง Excel

รวมข้อมูลในตาราง Excel

รูปแบบตาราง Excel

ปรับขนาดตาราง ด้วยการเพิ่ม หรือเอาแถวและคอลัมน์

กรองข้อมูลในช่วงหรือตาราง

แปลงตารางเป็นช่วง

ใช้การอ้างอิงที่มีแบบแผน ด้วยตาราง Excel

ปัญหาความเข้ากันได้ในตาราง Excel

การส่งออกตาราง Excel ไปยัง SharePoint

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×