การเลือกเซลล์ ช่วง แถว และคอลัมน์ในแผ่นข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ต้องการจะเลือก

ให้ทำดังนี้

เซลล์เดียว

คลิกเซลล์ หรือกดแป้นลูกศรเพื่อย้าย
ไปยังเซลล์

ช่วงของเซลล์

คลิกเซลล์แรกของช่วง แล้วลาก
ไปยังเซลล์สุดท้าย

ช่วงของเซลล์ที่มีขนาดใหญ่

คลิกเซลล์แรกของช่วง แล้วกด SHIFT ค้างไว้และคลิกเซลล์สุดท้ายในช่วง คุณสามารถเลื่อนเพื่อทำให้มองเห็นเซลล์สุดท้ายได้

ทั้งแถว

คลิกส่วนหัวของแถว

ทั้งคอลัมน์

คลิกส่วนหัวของคอลัมน์

แถว
หรือคอลัมน์ที่ติดกัน

ลากผ่านส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ หรือเลือกแถวหรือคอลัมน์แรก แล้วกด SHIFT ค้างไว้แล้วเลือกแถวหรือคอลัมน์สุดท้าย

เซลล์ทั้งหมดในแผ่นข้อมูล

คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

เซลล์ที่มากกว่าหรือน้อยกว่า
ส่วนที่เลือกที่ใช้งานอยู่

กด SHIFT ค้างไว้และคลิกเซลล์สุดท้ายที่คุณต้องการเพื่อรวมไว้ในส่วนที่เลือกใหม่ ช่วงสี่เหลี่ยมระหว่างเซลล์ที่ใช้งานอยู่และ
เซลล์ที่คุณคลิกให้กลายเป็นส่วนที่เลือกใหม่


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×