การเลือกเซลล์และรายการแผนภูมิโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เลือกเซลล์ คอลัมน์ หรือแถวในแผ่นข้อมูลโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

กด

ถึง

CTRL+SPACEBAR

เลือกคอลัมน์ทั้งหมด

SHIFT+SPACEBAR

เลือกแถวทั้งหมด

CTRL+A

เลือกแผ่นข้อมูลทั้งหมด

F8

เปิดหรือปิดใช้งานโหมดขยาย

SHIFT+ แป้นลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปหนึ่งเซลล์

CTRL+SHIFT+ แป้นลูกศร

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์ที่ไม่ว่างเซลล์สุดท้ายในคอลัมน์หรือในแถวเดียวกันให้ของเซลล์ที่ใช้งานอยู่

SHIFT+HOME

ขยายส่วนที่เลือกไปยังต้นแถว

CTRL+SHIFT+HOME

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์มุมซ้ายด้านบนของแผ่นข้อมูล

CTRL+SHIFT+END

ขยายส่วนที่เลือกไปยังเซลล์สุดท้ายที่ใช้ในแผ่นข้อมูล (มุมล่างขวา)

SHIFT+PAGE DOWN

ขยายส่วนที่เลือกลงหนึ่งหน้าจอ

SHIFT+PAGE UP

ขยายส่วนที่เลือกขึ้นหนึ่งหน้าจอ

SHIFT+BACKSPACE

ถ้าเลือกหลายเซลล์ ให้เลือกเฉพาะเซลล์ที่ใช้งานอยู่


เลือกรายการแผนภูมิโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

กด

ถึง

ลูกศรลง

เลือกกลุ่มก่อนหน้าของรายการ

ลูกศรขึ้น

เลือกกลุ่มของรายการถัดไป

ลูกศรขวา

เลือกรายการถัดไปภายในกลุ่ม

ลูกศรซ้าย

เลือกรายการก่อนหน้าภายในกลุ่ม


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×