การเลือกเซลล์หรือช่วงที่ต้องการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ไม่ว่าคุณกำหนดเซลล์ที่มีชื่อหรือช่วงของแผ่นงาน หรือไม่คุณสามารถใช้กล่องชื่อ เพื่อค้นหา และเลือกเซลล์หรือช่วง โดยใส่ชื่อของพวกเขาหรือการอ้างอิงเซลล์ของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว

กล่องชื่อ

กล่องชื่อจะอยู่ที่ด้านซ้ายของแถบสูตร

คุณยังสามารถเลือกเซลล์ที่มีชื่อ หรือไม่มีชื่อหรือช่วง โดยใช้คำสั่งไปยัง

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่มีชื่อและช่วง คุณต้องกำหนดชื่อของพวกเขาบนเวิร์กชีต ของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งชื่อเซลล์หรือช่วง ดูกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกเซลล์ที่มีชื่อ หรือไม่มีชื่อหรือช่วง โดยใช้กล่องชื่อ

เลือกเซลล์ที่มีชื่อ หรือไม่มีชื่อหรือช่วง โดยใช้คำสั่งไปยัง

เลือกเซลล์ที่มีชื่อ หรือไม่มีชื่อหรือช่วง โดยใช้กล่องชื่อ

ในกล่อง ชื่อ ที่อยู่ด้านซ้ายสุดของ แถบสูตร ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่มีชื่อหรือช่วง พิมพ์ชื่อของ นั้นแล้ว กด ENTER

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถคลิกที่ลูกศรที่อยู่ติดกับกล่อง ชื่อ เพื่อแสดงรายการของเซลล์หรือช่วงที่มีชื่อ แล้วคลิกชื่อที่คุณต้องการได้เช่นกัน

 • เมื่อต้องการเลือกช่วงหรือการอ้างอิงเซลล์ที่มีชื่ออย่าง น้อยสอง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องชื่อ ทางแล้ว คลิกชื่อของการอ้างอิงเซลล์แรกหรือช่วงที่คุณต้องการเลือก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกชื่อของเซลล์หรือช่วงในกล่องชื่อ อื่น

  หมายเหตุ: เซลล์ที่เลือกในปัจจุบันหรือช่วงจะยังคงถูกเลือกอยู่พร้อมกับเซลล์หรือช่วงที่คุณเลือกในกล่องชื่อ

 • เมื่อต้องการเลือกการอ้างอิงเซลล์ที่ไม่มีชื่อหรือช่วง พิมพ์การอ้างอิงเซลล์ของเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเลือก นั้นแล้ว กด ENTER

  เคล็ดลับ: ตัวอย่าง พิมพ์B3เพื่อเลือกเซลล์ หรือพิมพ์b1: b3เพื่อเลือกช่วงของเซลล์สามเซลล์

หมายเหตุ: ในกล่องชื่อ คุณไม่สามารถลบ หรือเปลี่ยนชื่อที่กำหนดไว้สำหรับเซลล์หรือช่วง เฉพาะคุณสามารถลบ หรือเปลี่ยนชื่อในกล่องโต้ตอบตัวจัดการชื่อ (แท็บสูตร กลุ่มชื่อที่กำหนดไว้ ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกำหนดและใช้ชื่อในสูตร

ด้านบนของหน้า

เลือกเซลล์ที่มีชื่อ หรือไม่มีชื่อหรือช่วง โดยใช้คำสั่งไปยัง

 1. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและเลือก แล้วคลิก ไปที่

  รูป Ribbon ของ Excel

  คีย์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + G ได้อีกด้วย

 2. ในรายการ ไปที่ ให้คลิกชื่อของเซลล์หรือช่วงที่คุณต้องการเลือก หรือพิมพ์การอ้างอิงเซลล์ในกล่อง การอ้างอิง

  ตัวอย่างเช่น ในกล่องการอ้างอิง พิมพ์B3เพื่อเลือกเซลล์นั้น หรือพิมพ์b1: b3เพื่อเลือกช่วงของเซลล์สามเซลล์ คุณสามารถเลือกหลายเซลล์หรือช่วง โดยใส่เหล่านั้นในกล่องการอ้างอิง โดยคั่น ด้วยเครื่องหมายจุลภาค

  หมายเหตุ: ในรายการ ไปที่ คุณสามารถดูเซลล์หรือช่วงที่มีชื่อหรือไม่มีชื่อทั้งหมดที่คุณเลือกไว้ได้ โดยใช้คำสั่ง ไปที่ เมื่อต้องการกลับไปยังการเลือกก่อนหน้านี้ ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อของการอ้างอิงเซลล์ในรายการ ไปที่

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการค้นหา และเลือกเซลล์ที่ประกอบด้วยการระบุชนิดของข้อมูล (เช่นสูตร) ทั้งหมดหรือเฉพาะเซลล์ ที่ตรงกับเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง (เช่นหรือเซลล์สุดท้ายในแผ่นงานที่ประกอบด้วยข้อมูลหรือการจัดรูปแบบเซลล์ที่มองเห็นเท่านั้น), คลิกพิเศษ ในกล่องโต้ตอบไปยัง แล้ว คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบไปที่แบบพิเศษ ได้อย่างรวดเร็ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×