การเลือกว่าจะให้โฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้ IMAP ใดปรากฏใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่ปรากฏในOutlook เริ่ม ด้วยการดาวน์โหลดรายการโฟลเดอร์ทั้งหมด จากนั้น เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสมัครใช้งาน หรือดูบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. ใน จดหมาย ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์บนสุดสำหรับบัญชีผู้ใช้ IMAP ของคุณ

  2. คลิก โฟลเดอร์ IMAP

  3. คลิก แบบสอบถาม

  4. คลิกโฟลเดอร์ แล้วคลิก สมัครใช้งาน หรือ ยกเลิกการสมัครใช้งาน

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหลายโฟลเดอร์ ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คลิกชื่อโฟลเดอร์ต่างๆ

ถ้าคุณได้สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์จดหมายในโปรแกรมประยุกต์อื่นหรือใช้เว็บเบราว์เซอร์ และโฟลเดอร์ใหม่นั้นไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ โฟลเดอร์ IMAP ให้ลองปรับปรุงรายการโฟลเดอร์นั้น

  1. ใน จดหมาย ใน บานหน้าต่างโฟลเดอร์ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์บนสุดสำหรับบัญชีผู้ใช้ IMAP

  2. คลิก ปรับปรุงรายการโฟลเดอร์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×