การเลือกว่าจะให้โฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้ IMAP ใดปรากฏใน Outlook

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP รายการโฟลเดอร์ IMAP สามารถดาวน์โหลดที่แสดงโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย จากนั้นคุณสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสมัครใช้งาน หรือดูบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. ใน จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์บนสุดสำหรับบัญชีผู้ใช้ IMAP ของคุณ

 2. คลิก โฟลเดอร์ IMAP

 3. คลิก แบบสอบถาม

 4. คลิกโฟลเดอร์ แล้วคลิก สมัครสมาชิก หรือ ยกเลิกการเป็นสมาชิก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเลือกหลายโฟลเดอร์ กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกชื่อโฟลเดอร์

ถ้าคุณได้สร้างโฟลเดอร์ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์จดหมายในแอปพลิเคชันหรืออื่นโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ และโฟลเดอร์ใหม่ไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบโฟลเดอร์ IMAP คุณสามารถปรับปรุงรายการโฟลเดอร์ได้ โดยทำอย่างใดต่อไปนี้:

 1. ใน จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์บนสุดสำหรับบัญชีผู้ใช้ IMAP ของคุณ

 2. คลิก ปรับปรุงรายการโฟลเดอร์

ทำขั้นตอนในส่วนแรกอีกครั้งและโฟลเดอร์บัญชีผู้ใช้ IMAP ทั้งหมดของคุณจะปรากฏขึ้น จากนั้นคุณสามารถคลิก สมัครสมาชิก หรือ ยกเลิกการสมัครสมาชิก ได้

ถ้าคุณกำลังใช้บัญชีผู้ใช้อีเมล IMAP คุณสามารถดาวน์โหลดรายการโฟลเดอร์ IMAP ซึ่งจะแสดงโฟลเดอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของคุณบนเซิร์ฟเวอร์จดหมาย คุณจึงสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการสมัครสมาชิก หรือต้องการให้แสดงบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้

การแสดงโฟลเดอร์ IMAP ทั้งหมดที่คุณสามารถสมัครสมาชิก

 1. ใน จดหมาย ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ภายใต้บัญชีผู้ใช้ IMAP ของคุณ

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก โฟลเดอร์ IMAP

 3. คลิก แบบสอบถาม

การแสดงโฟลเดอร์ IMAP ที่มีอยู่ทั้งหมดในบานหน้าต่างนำทางของ Microsoft Outlook

 1. ใน จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกโฟลเดอร์ภายใต้บัญชีผู้ใช้ IMAP ของคุณ

 2. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ ส่ง/รับ แล้วคลิก ปรับปรุงรายการโฟลเดอร์

หมายเหตุ: ในกล่องโต้ตอบ โฟลเดอร์ IMAP (เมนู เครื่องมือ คำสั่ง โฟลเดอร์ IMAP) ถ้ากล่องกาเครื่องหมาย เมื่อแสดงลำดับชั้นใน Outlook ให้แสดงเฉพาะโฟลเดอร์ที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ถูกเลือกไว้แล้วในขณะที่คุณกำลังดาวน์โหลดโฟลเดอร์ เฉพาะโฟลเดอร์ที่คุณสมัครสมาชิกไว้เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้นมา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×