การเลือกวัตถุที่วาด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้เครื่องมือส่วนที่เลือก เครื่องมือการเลือก เพื่อเลือก หรือยกเลิกเลือกวัตถุรูปวาด:

 • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่ไม่มีสีเติม ให้คลิกที่เส้นขอบด้านใดด้านหนึ่งเพื่อแสดงไอคอนตัวเลือกแบบสี่ทาง

 • เมื่อต้องการเลือกวัตถุที่มีสีเติม ให้คลิกที่ใดก็ได้ในวัตถุ

 • เมื่อต้องการเลือกวัตถุหลายรายการ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • กด SHIFT และคลิกที่วัตถุเพิ่มเติมแต่ละรายการที่คุณต้องการเลือก

  • ลากกล่องการเลือกล้อมรอบวัตถุทั้งหมดที่คุณต้องการเลือก

   การเลือกวัตถุหลายรายการ

  • เมื่อต้องการเลือกวัตถุทั้งหมด ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้ในแผ่นภาพร่าง แล้วคลิก เลือกทั้งหมด

  • เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกวัตถุอย่างน้อยหนึ่งรายการในกลุ่มวัตถุที่เลือกไว้ ให้กด Shift และคลิกวัตถุแต่ละรายการที่คุณต้องการยกเลิกการเลือก

  • เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกวัตถุทั้งหมด ให้คลิกที่พื้นที่ว่างในแผ่นภาพร่าง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณมีวัตถุที่วาดจำนวนมากและคุณต้องการเลือกวัตถุส่วนใหญ่อย่างรวดเร็ว วิธีที่เร็วที่สุดคือเลือกวัตถุทั้งหมดก่อน แล้วจึงยกเลิกการเลือกวัตถุที่คุณไม่ต้องการเลือก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×