การเลือกรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟลเดอร์ซึ่งมีรูปภาพที่คุณต้องการใช้งานถูกแสดงในบานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ ถ้าโฟลเดอร์นั้นไม่อยู่ในรายการ ให้เพิ่มเข้าไปในบานหน้าต่าง

  1. ในบานหน้าต่าง ทางลัดไปยังรูปภาพ ใต้ ทางลัดไปยังรูปภาพ ให้คลิก เพิ่มทางลัดรูปภาพ

  2. เรียกดูโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการใช้งาน

  3. คลิก เพิ่ม

 2. เลือกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการ

  ในรายการ ทางลัดไปยังรูปภาพ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการทำงานกับรูปภาพในโฟลเดอร์หนึ่ง ให้เลือกโฟลเดอร์นั้น

  2. เมื่อต้องการทำงานกับรูปภาพในหลายโฟลเดอร์ที่อยู่ติดกัน ให้เลือกโฟลเดอร์แรกในกลุ่ม จากนั้นกด SHIFT ค้างไว้ แล้วเลือกโฟลเดอร์สุดท้ายในกลุ่ม

  3. เมื่อต้องการทำงานกับรูปภาพในหลายโฟลเดอร์ซึ่งไม่อยู่ติดกัน ให้เลือกโฟลเดอร์หนึ่ง จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเพิ่มทีละโฟลเดอร์

   เมื่อมีการเลือกหลายโฟลเดอร์ รูปภาพทั้งหมดจากโฟลเดอร์ที่เลือกจะแสดงลำดับการจัดเรียงปัจจุบันในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 3. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการทำงานด้วย

  ในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหนึ่ง คลิกรูปภาพ ในมุมมองรูปขนาดย่อหรือภาพ คลิกถัดไป รูปปุ่ม หรือก่อนหน้า รูปปุ่ม เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปภาพที่เลือก ถ้าคุณกำลังทำงานในมุมมองรูปภาพเดียว รูปภาพปัจจุบันถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

  • เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหลายรูปซึ่งอยู่ติดกัน ในมุมมองรูปขนาดย่อหรือมุมมองแถบฟิล์ม ให้เลือกรูปภาพแรกในกลุ่ม จากนั้นกด SHIFT ค้างไว้ แล้วเลือกรูปสุดท้ายในกลุ่ม

  • เมื่อต้องการเลือกรูปภาพหลายรูปซึ่งไม่อยู่ติดกัน ในมุมมองรูปขนาดย่อหรือมุมมองแถบฟิล์ม ให้เลือกรูปหนึ่ง จากนั้นกด CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกรูปที่ตามต้องการเพิ่มทีละรูป

  • เมื่อต้องการเลือกรูปทั้งหมด ในมุมมองรูปขนาดย่อหรือมุมมองแถบฟิล์ม ให้คลิก เลือกทั้งหมด บนเมนู แก้ไข

   หมายเหตุ: คุณจะไม่สามารถเลือกรูปภาพหลายรูปได้ถ้าคุณสลับไปที่มุมมองรูปภาพเดียว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×