การเลือกฟังก์ชันวันที่ที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Access มีฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายในที่คุณสามารถใช้ใน นิพจน์ เพื่อจัดรูปแบบ สร้าง แยกวิเคราะห์ และคำนวณวันที่และเวลา เลือกตารางที่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการทำ

ฉันต้องการ...

แสดงผลวันที่หรือเวลาในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง

แยกวันที่หรือเวลาออกเป็นส่วนต่างๆ

เปลี่ยนตัวเลขและข้อความให้เป็นวันที่และเวลา

เพิ่มหรือลบวันที่

แทรกวันที่ของวันนี้หรือเวลาปัจจุบัน

แสดงผลวันที่หรือเวลาในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง

แสดงวันที่ในรูปแบบที่คุณต้องการ คอลัมน์ ผลลัพธ์ จะสมมติว่าเขตข้อมูล [วันที่เริ่ม] จะมีค่า Date/Time ของวันที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 17:30:15

ฟังก์ชัน

ให้ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

รูปแบบ*

ฟังก์ชัน Format อเนกประสงค์ใช้ในการสร้างรูปแบบ Date/Time แบบกำหนดเอง

Format([วันที่เริ่ม],”yyyy-mm-dd”)

2555-01-11

FormatDateTime*

นำรูปแบบ Date/Time ที่มีอยู่แล้วภายในหนึ่งในห้ารูปแบบไปใช้กับค่า

FormatDateTime([วันที่เริ่ม],vbLongDate)

วันพุธ, 11 มกราคม 2555

MonthName*

แปลงตัวเลขเป็นชื่อเดือน ส่งกลับข้อผิดพลาดถ้าคุณใส่ตัวเลขที่อยู่นอกช่วง 1-12

MonthName(12)

ธันวาคม

WeekdayName*

แปลงตัวเลขเป็นชื่อวันในสัปดาห์ ส่งกลับข้อผิดพลาดถ้าคุณใส่ตัวเลขภายนอกช่วง 1-7

WeekdayName(2)

จันทร์

* ไม่พร้อมใช้งานในโปรแกรม Access

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี จัดรูปแบบวันที่ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปและโปรแกรม Access

ด้านบนของหน้า

แยกวันที่หรือเวลาออกเป็นส่วนต่างๆ

ในบางครั้ง คุณเพียงแค่ต้องการรู้หนึ่งส่วนของค่า Date/Time เช่น เป็นปีหรือนาที ฟังก์ชันเหล่านี้จะส่งกลับค่าจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คุณกำลังมองหา คอลัมน์ ผลลัพธ์ จะถือว่า [วันที่เริ่ม] มีค่า Date/Time ของวันที่ 11 มกราคม 2555 เวลา 17:30:15

ฟังก์ชัน

ให้ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

ปี

ส่งกลับส่วนปีของค่า Date/Time

Year([วันที่เริ่ม])

2012

เดือน

ส่งกลับส่วนเดือนของค่า Date/Time (1 ถึง 12)

Month([วันที่เริ่ม])

1

วัน

ส่งกลับส่วนวันของค่า Date/Time (1 ถึง 31)

Day([วันที่เริ่ม])

11

Weekday*

ส่งกลับตัวเลขวันของสัปดาห์ (1 ถึง 7) ตามค่าเริ่มต้น วันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์ แต่คุณสามารถระบุให้วันอื่นเป็นวันแรกได้

Weekday([วันที่เริ่ม])

4

ชั่วโมง*

ส่งกลับส่วนชั่วโมงของค่า Date/Time (0 ถึง 23)

Hour([วันที่เริ่ม])

17

นาที*

ส่งกลับส่วนนาทีของค่า Date/Time (0 ถึง 59)

Minute([วันที่เริ่ม])

30

สอง*

ส่งกลับส่วนวินาทีของค่า Date/Time (0 ถึง 59)

Second([วันที่เริ่ม])

15

DatePart

รุ่นที่กำหนดค่าได้ของฟังก์ชันด้านบนนี้ คุณสามารถระบุส่วนของค่า Date/Time ที่คุณต้องการได้

DatePart(“yyyy”,[วันที่เริ่ม])

2012

* ไม่พร้อมใช้งานในโปรแกรม Access

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนตัวเลขและข้อความให้เป็นวันที่และเวลา

Access จะเก็บวันที่เป็นตัวเลขทศนิยมลอยตัวที่มีความแม่นยำสูง ตัวอย่างเช่น มกราคม 11, 2555 17:30 น. จะถูกเก็บเป็น 40919.72917 ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม จะแทนค่าวันที่ ส่วนที่เป็นเศษส่วนทางด้านขวาของจุดทศนิยม จะแทนค่าเวลา ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเลขทศนิยมลอยตัวนี้จากค่าอื่นๆ ได้ เช่น จำนวนเต็มหรือข้อความ

ฟังก์ชัน

ให้ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ (Access เก็บค่านี้อย่างไร)

DateSerial

หมายเหตุ:  ในโปรแกรม Access ให้ใช้ฟังก์ชัน DateFromParts หรือ DateWithTimeFromParts

สร้างค่าวันที่จากจำนวนเต็มคุณใส่สำหรับปี เดือน และวัน

DateSerial(2555,1,11)

40919.0

CDate*

แปลงข้อความเป็นค่า Date/Time จับทั้งส่วน วันที่ และ เวลา ของตัวเลข

เคล็ดลับ: ใช้บูลีนฟังก์ชัน IsDateเพื่อกำหนดถ้าสตริงข้อความสามารถถูกแปลงเป็นค่าวัน / เวลา ตัวอย่างเช่น IsDate("1/11/2012") ส่งกลับค่า True

CDate(“11/1/2555 17:30”)

40919.72917

DateValue*

แปลงข้อความเป็นค่า Date/Time แต่จะไม่แปลงส่วนเวลา

DateValue(“11/1/2555 17:30”)

40919.0

TimeValue*

แปลงข้อความเป็นค่า Date/Time แต่ไม่แปลงข้อมูลวันที่ใดๆ

TimeValue(“11/1/2555 17:30”)

0.72917

TimeSerial

หมายเหตุ:  ในโปรแกรม Access ให้ใช้ฟังก์ชัน TimeFromParts หรือ DateWithTimeFromParts

สร้างค่าเวลาจากจำนวนเต็มที่คุณใส่สำหรับชั่วโมง นาที และวินาที

TimeSerial(17,30,15)

0.72934

* ไม่พร้อมใช้งานในโปรแกรม Access

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือลบวันที่

ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือลบช่วงเวลากับวันที่ และสามารถคำนวณความแตกต่างระหว่างค่า Date/Time สองค่าได้

ฟังก์ชัน

ให้ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

DateAdd

เพิ่มช่วงเวลาที่แน่นอน (เช่น 2 เดือนหรือ 3 ชั่วโมง) ไปยังค่า Date/Time เมื่อต้องการลบ ให้ใช้จำนวนลบเป็นอาร์กิวเมนต์ที่สอง

DateAdd("m", 1, "11/1/2555")

11/2/2555

DateDiff

กำหนดจำนวนช่วงเวลา (เช่น เป็นวันหรือนาที) ระหว่างค่า Date/Time ทั้งสอง

หมายเหตุ:  โปรดจำไว้ว่าคุณยังสามารถลบค่าวันที่หนึ่งค่าจากค่าอื่นๆ เพื่อให้ได้จำนวนวันระหว่างนั้นได้ ตัวอย่างเช่น #2/15/2555# - #2/1/2555# = 14

DateDiff(“d”,”11/1/2555”,”15/4/2555”)

95

ดูวิธีการ คำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่

ด้านบนของหน้า

แทรกวันที่ของวันหรือเวลาปัจจุบัน

ใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อกำหนดวันที่หรือเวลาปัจจุบัน คอลัมน์ ผลลัพธ์ จะสมมติว่าวันที่/เวลาของระบบปัจจุบันเป็น 11 มกราคม 2555 17:30:15

ฟังก์ชัน

ให้ใช้

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

ขณะนี้

ส่งกลับวันที่และเวลาของระบบปัจจุบัน

Now()

11/1/2555 17:30:15

วัน

หมายเหตุ:  ในโปรแกรม Access ให้ใช้ฟังก์ชัน Today

ส่งกลับวันที่ของระบบปัจจุบัน

Date()

11/1/2555

เวลา*

ส่งกลับเวลาของระบบปัจจุบัน

Time()

17:30:15

ตัวจับเวลา*

ส่งกลับจำนวนวินาทีที่ผ่านไปนับจากเที่ยงคืน

Timer()

63015

* ไม่พร้อมใช้งานในโปรแกรม Access

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×