การเลือกชนิดแผนภูมิที่ต่างกัน

สำหรับแผนภูมิสองมิติส่วนใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลหรือแผนภูมิทั้งหมด สำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟอง คุณสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะชนิดของแผนภูมิทั้งหมด สำหรับแผนภูมิสามมิติส่วนใหญ่ การเปลี่ยนชนิดแผนภูมิจะมีผลต่อแผนภูมิทั้งหมด สำหรับแผนภูมิแท่งสามมิติและแผนภูมิคอลัมน์ คุณสามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลในชนิดแผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย หรือพีระมิด

  1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกแผนภูมิ

    เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูล ให้คลิกชุดข้อมูล

  2. บนเมนู แผนภูมิ ให้คลิก ชนิดแผนภูมิ

  3. บนแท็บ ชนิดมาตรฐาน หรือ ชนิดกำหนดเอง ให้คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการ

    เมื่อต้องการใช้ชนิดแผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิดในชุดข้อมูลแท่งสามมิติหรือชุดข้อมูลคอลัมน์ ให้คลิก ทรงกระบอกทรงกรวย หรือ พีระมิด ในกล่อง ชนิดแผนภูมิ บนแท็บ ชนิดมาตรฐาน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับส่วนที่เลือก

หมายเหตุ: ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับส่วนที่เลือก Microsoft Graph จะเปลี่ยนชนิดแผนภูมิสำหรับแผนภูมิทั้งหมดแม้ว่าจะเลือกชุดข้อมูลเดี่ยว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×