การเลือกชนิดแผนภูมิที่ต่างกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สำหรับแผนภูมิสองมิติส่วนใหญ่ คุณสามารถเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูลหรือแผนภูมิทั้งหมด สำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย) และแผนภูมิฟอง คุณสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะชนิดของแผนภูมิทั้งหมด สำหรับแผนภูมิสามมิติส่วนใหญ่ การเปลี่ยนชนิดแผนภูมิจะมีผลต่อแผนภูมิทั้งหมด สำหรับแผนภูมิแท่งสามมิติและแผนภูมิคอลัมน์ คุณสามารถเปลี่ยนชุดข้อมูลในชนิดแผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย หรือพีระมิด

  1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของแผนภูมิทั้งหมด ให้คลิกแผนภูมิ

    เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดแผนภูมิของชุดข้อมูล ให้คลิกชุดข้อมูล

  2. บนเมนู แผนภูมิ ให้คลิก ชนิดแผนภูมิ

  3. บนแท็บ ชนิดมาตรฐาน หรือ ชนิดกำหนดเอง ให้คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการ

    เมื่อต้องการใช้ชนิดแผนภูมิทรงกระบอก ทรงกรวย และพีระมิดในชุดข้อมูลแท่งสามมิติหรือชุดข้อมูลคอลัมน์ ให้คลิก ทรงกระบอกทรงกรวย หรือ พีระมิด ในกล่อง ชนิดแผนภูมิ บนแท็บ ชนิดมาตรฐาน แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับส่วนที่เลือก

หมายเหตุ: ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับส่วนที่เลือก Microsoft Graph จะเปลี่ยนชนิดแผนภูมิสำหรับแผนภูมิทั้งหมดแม้ว่าจะเลือกชุดข้อมูลเดี่ยว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×