การเลือกคอมโพเนนต์ของภาพนิ่งแต่ละตัวที่วางซ้อนกันอยู่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อวัตถุบนภาพนิ่งวางซ้อนทับกัน การเลือกแต่ละวัตถุจะทำได้ยาก ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเลือกวัตถุหนึ่งเพื่อนำลักษณะที่กำหนดเองไปใช้ แต่วัตถุนั้นถูกฝังอยู่ภายใต้วัตถุอื่นๆ ให้ใช้บานหน้าต่างงาน ส่วนที่เลือกและการมองเห็น เพื่อเลือกวัตถุดังกล่าว

  1. ในการเปิดบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือกและการมองเห็น ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก เลือก แล้วคลิก บานหน้าต่างส่วนที่เลือก

  2. ในบานหน้าต่าง ส่วนที่เลือกและการมองเห็น ภายใต้ รูปร่างบนภาพนิ่งนี้ ให้คลิกคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการ

    เลือกคอมโพเนนต์ที่เรียงซ้อนอยู่
    ในตัวอย่างนี้ เราสามารถได้อย่างง่ายดายเลือกรูปร่าง 4 วงรีจากภายในบานหน้าต่างงานส่วนที่เลือกและการมองเห็น ในขณะที่บนสไลด์ 4 วงรีจะฝังอยู่ภายใต้รูปร่างอา รูปสามเหลี่ยม และตัวเชื่อมต่อ

    หลังจากเลือกวัตถุแล้ว คุณสามารถนำคำสั่งและคุณลักษณะของ PowerPoint ไปใช้กับวัตถุนั้นได้ตามปกติ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×