การเลือกขนาดหน้ากระดาษ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้กล่องโต้ตอบขนาดหน้า เพื่อเลือกขนาดหน้า หรือสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองแบบใหม่สำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเลือกขนาดหน้ากระดาษใด ๆ — แม้ว่าขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องอยู่ภายใต้ประเภทชนิดของสิ่งพิมพ์ที่แตกต่างกันได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังสร้างเมนู ขนาดหน้าเริ่มต้นสำหรับเมนูจะแสดงภายใต้ประเภทชนิดของสิ่งพิมพ์เมนู อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างเมนูขนาดแบนเนอร์ โดยคลิกที่ประเภทแบนเนอร์ สิ่งพิมพ์ชนิด และเลือกขนาดหน้ากระดาษแบบ หรือคุณสามารถคลิกปุ่มขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองสร้าง เพื่อสร้างเมนูขนาดที่คุณต้องการ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เลือกขนาดหน้ามาตรฐาน

สร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

เลือกขนาดหน้ามาตรฐาน

 1. หลังจากที่คุณสร้างสิ่งพิมพ์ คลิกเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ ภายใต้ตัวเลือกพิมพ์สิ่งพิมพ์ ในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างเมนู คลิกเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ ภายใต้เมนูตัวเลือก

 2. คลิกไอคอนที่แสดงขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คลิกตัวอักษร 8.5 x 11"

  ถ้าคุณไม่เห็นขนาดที่คุณต้อง คุณสามารถเลื่อนลง และเลือกขนาดจากสิ่งพิมพ์ชนิดอื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการพิมพ์เมนูของคุณเป็นแบนเนอร์ คุณสามารถเลื่อนลงไปยังโปสเตอร์ แล้ว คลิกไอคอนสำหรับขนาดหน้ากระดาษที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: ขนาดหน้าของสิ่งพิมพ์บางชนิดจะคล้ายดังนั้นให้กับพวกเขาจะถูกจัดกลุ่มลงในหน้าขนาดประเภท ตัวอย่างเช่นแผ่นพับเมนูใบปลิว และชนิดของสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจฟอร์ม ถูกจัดกลุ่มอยู่ด้วยกันในประเภทขนาดหน้ามาตรฐาน ในทำนองเดียวกันแบนเนอร์ และโปสเตอร์ ถูกจัดกลุ่มอยู่ด้วยกันในประเภทขนาดหน้าโปสเตอร์

สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกขนาดหน้ากระดาษแบบแสดงทั้งหมดออกแบบและข้อความพื้นที่ภายในขอบของกระดาษ ส่วนใด ๆ ของสิ่งพิมพ์ของคุณที่ไม่ได้อยู่บนกระดาษจะถูกตัดเศษขณะพิมพ์

ด้านบนของหน้า

สร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

ถ้าคุณต้องการใช้เป็นขนาดหน้ากระดาษที่แตกต่างกันสำหรับสิ่งพิมพ์ เช่นขนาด 5 คูณ 9-นิ้วสำหรับโฆษณา คุณสามารถสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง เมื่อคุณสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง นั้นจะถูกเพิ่มลงในรายการของขนาดหน้ากระดาษในสิ่งพิมพ์ชนิดประเภทโดยอัตโนมัติ

 1. หลังจากที่คุณสร้างสิ่งพิมพ์ คลิกเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ ภายใต้ตัวเลือกพิมพ์สิ่งพิมพ์ ในบานหน้าต่างงานจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างโฆษณา คลิกเปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษ ภายใต้ตัวเลือกโฆษณา

 2. ภายใต้โฆษณา คลิกขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองสร้าง

  การสร้างปุ่มขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณคลิกขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองสร้าง สิ่งพิมพ์ประเภทภายใต้ ขนาดหน้ากระดาษใหม่จะแสดงภายใต้ชนิดของสิ่งพิมพ์นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณคลิกขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองสร้าง ภายใต้โฆษณา ขนาดหน้ากระดาษใหม่จะถูกแสดงที่นั่น

 3. ในกล่องโต้ตอบขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ พิมพ์ชื่อสำหรับขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง แล้ว คลิ กตกลง

หลังจากที่คุณสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง คุณสามารถเปลี่ยน ซ้ำ หรือลบขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง โดยชี้ไปที่ขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง คลิกที่ลูกศร แล้ว คลิกแก้ไขซ้ำ หรือลบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณลดระยะขอบของสิ่งพิมพ์เพื่อทำให้มีพื้นที่มากขึ้นบนหน้ากระดาษ คุณอาจต้องการย้ายวัตถุไปยังพื้นที่ที่เพิ่ม แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงระยะขอบแล้ว แต่คุณก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุที่คุณต้องการจะพิมพ์อยู่ในพื้นที่ซึ่งเครื่องพิมพ์ที่คุณระบุสามารถพิมพ์ได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×