การเลือกการเชื่อมโยงหลายมิติโดยไม่เปิดใช้งานการเชื่อมโยง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเลือกไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่เปิดใช้งานการเชื่อมโยงไปยังปลายทาง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิกเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ และคลิกปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกระทั่งตัวชี้กลายเป็นรูปกากบาท เคอร์เซอร์แสดงการเลือกของ Excel แล้วปล่อยปุ่มเมาส์

  • ใช้แป้นลูกศรเมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่มีการเชื่อมโยงหลายมิติ

  • ถ้าการเชื่อมโยงหลายมิติถูกแสดงโดยกราฟิก ให้กด CTRL ค้างไว้แล้วคลิกกราฟิก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×