ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การเลือกการเข้ารหัสข้อความขณะที่คุณเปิดและบันทึกแฟ้ม

โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถแชร์ไฟล์ข้อความได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรายละเอียดพื้นฐานของวิธีการจัดเก็บข้อความ อย่างไรก็ตามถ้าคุณแชร์ไฟล์ข้อความกับบุคคลที่ทำงานในภาษาอื่นให้ดาวน์โหลดไฟล์ข้อความผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแชร์ไฟล์ข้อความกับระบบคอมพิวเตอร์อื่นคุณอาจจำเป็นต้องเลือกมาตรฐานการเข้ารหัสเมื่อคุณเปิดหรือบันทึกไฟล์

เมื่อคุณหรือผู้อื่นเปิดไฟล์ข้อความใน Microsoft Word หรือในอีกโปรแกรมหนึ่งอาจอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีซอฟต์แวร์ระบบในภาษาที่แตกต่างจากภาษาที่ใช้ในการสร้างไฟล์ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสช่วยให้โปรแกรมนั้นกำหนดวิธีการ แสดงข้อความเพื่อให้สามารถอ่านได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อความ

เลือกมาตรฐานการเข้ารหัสเมื่อคุณเปิดไฟล์

เลือกมาตรฐานการเข้ารหัสเมื่อคุณบันทึกไฟล์

ค้นหามาตรฐานการเข้ารหัสที่พร้อมใช้งานใน Word

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อความ

สิ่งที่ปรากฏให้คุณเป็นข้อความบนหน้าจอจะถูกจัดเก็บเป็นค่าตัวเลขในไฟล์ข้อความที่แท้จริง คอมพิวเตอร์ของคุณจะแปลค่าตัวเลขเป็นอักขระที่มองเห็นได้ นี่คือโดยใช้มาตรฐานการเข้ารหัส

มาตรฐานการเข้ารหัสคือโครงร่างลำดับเลขที่กำหนดอักขระข้อความแต่ละอักขระในชุดอักขระเป็นค่าตัวเลข ชุดอักขระสามารถใส่ตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์อื่นๆได้ ภาษาที่แตกต่างกันประกอบด้วยชุดอักขระที่แตกต่างกันซึ่งมีมาตรฐานการเข้ารหัสที่แตกต่างกันมากมายเพื่อแสดงชุดอักขระที่ใช้ในภาษาอื่น

มาตรฐานการเข้ารหัสที่แตกต่างกันสำหรับตัวอักษรที่แตกต่างกัน

มาตรฐานการเข้ารหัสที่บันทึกไว้กับไฟล์ข้อความจะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นต้องแสดงข้อความบนหน้าจอ ตัวอย่างเช่นในการเข้ารหัสลับริลลิก (Windows) อักขระЙมีค่าตัวเลข๒๐๑ เมื่อคุณเปิดไฟล์ที่มีอักขระนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเข้ารหัสซิริลลิก (Windows) คอมพิวเตอร์จะอ่านค่าตัวเลข๒๐๑และแสดงЙบนหน้าจอ

อย่างไรก็ตามถ้าคุณเปิดไฟล์เดียวกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเข้ารหัสที่แตกต่างกันคอมพิวเตอร์จะแสดงอักขระใดก็ตามที่สอดคล้องกับค่าตัวเลข๒๐๑ในมาตรฐานการเข้ารหัสที่คอมพิวเตอร์ใช้ตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่นถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้มาตรฐานการเข้ารหัสแบบยุโรปตะวันตก (Windows) อักขระในไฟล์ที่ยึดตามซิริลลิกต้นฉบับจะแสดงเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่Йเนื่องจากในการเข้ารหัสการเข้ารหัสแบบยุโรปตะวันตก (Windows) ค่า๒๐๑แผนที่

Unicode: หนึ่งมาตรฐานการเข้ารหัสสำหรับหลายตัวอักษร

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาในการเข้ารหัสและการถอดรหัสไฟล์ข้อความคุณสามารถบันทึกไฟล์ที่มีการเข้ารหัส Unicode ได้ Unicode ที่รองรับอักขระส่วนใหญ่จะเป็นการตั้งค่าในภาษาทั้งหมดที่ใช้โดยทั่วไประหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์วันนี้

เนื่องจาก Word จะยึดตาม Unicode Word จะบันทึกไฟล์ที่เข้ารหัสเป็น Unicode โดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปิดและอ่านไฟล์ที่เข้ารหัส Unicode บนระบบคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษของคุณได้โดยไม่คำนึงถึงภาษาของข้อความ ในทำนองเดียวกันเมื่อคุณใช้ระบบภาษาอังกฤษของคุณเพื่อบันทึกไฟล์ที่เข้ารหัสเป็น Unicode ไฟล์อาจมีอักขระที่ไม่พบในตัวอักษรยุโรปตะวันตกเช่นภาษากรีก, ซิริลลิก, ภาษาอาหรับหรือภาษาญี่ปุ่น

ด้านบนของเพจ

เลือกมาตรฐานการเข้ารหัสเมื่อคุณเปิดไฟล์

ถ้าเมื่อคุณเปิดไฟล์ข้อความจะปรากฏเป็นข้อความแบบสับสนหรือเป็นเครื่องหมายคำถามหรือกล่อง Word อาจไม่มีการตรวจพบมาตรฐานการเข้ารหัสข้อความในไฟล์อย่างถูกต้อง คุณสามารถระบุมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดง (ถอดรหัส) ข้อความได้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก ขั้นสูง

 4. เลื่อนไปยังส่วนทั่วไปแล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมายยืนยันการแปลงรูปแบบไฟล์เมื่อเปิด

  หมายเหตุ: เมื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Word จะแสดงกล่องโต้ตอบแปลงไฟล์ทุกครั้งที่คุณเปิดไฟล์ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่รูปแบบของ word (รูปแบบ word ได้แก่ .doc, .dot, .docx, .docm, .dotx หรือ normal.dotm) ถ้าคุณทำงานกับไฟล์ดังกล่าวบ่อยครั้งแต่ไม่ต้องการเลือกมาตรฐานการเข้ารหัสโปรดอย่าลืมเปลี่ยนตัวเลือกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้กล่องโต้ตอบนี้เปิดขึ้นโดยไม่จำเป็น

 5. ปิดแล้วเปิดไฟล์อีกครั้ง

 6. ในกล่องโต้ตอบแปลงไฟล์ให้เลือกข้อความที่เข้ารหัส

 7. ในกล่องโต้ตอบการแปลงไฟล์ให้เลือกการเข้ารหัสอื่นแล้วเลือกมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณต้องการจากรายการ

  คุณสามารถแสดงตัวอย่างข้อความในพื้นที่แสดงตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่าข้อความทั้งหมดสามารถอ่านได้ในมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณเลือกหรือไม่

ถ้าข้อความเกือบทั้งหมดจะมีลักษณะเหมือนกัน (ตัวอย่างเช่นกล่องทั้งหมดหรือจุดทั้งหมด) ตัวอักษรที่จำเป็นสำหรับการแสดงอักขระอาจไม่ได้รับการติดตั้ง ถ้าฟอนต์ที่คุณต้องการไม่พร้อมใช้งานคุณสามารถติดตั้งฟอนต์เพิ่มเติมได้

เมื่อต้องการติดตั้งฟอนต์เพิ่มเติมให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  ใน Windows 7

  1. ในแผงควบคุม (Control Panel) ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม (Uninstall a program)

  2. ในรายการของโปรแกรมให้คลิกรายการสำหรับ Microsoft Office หรือ Microsoft Word ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง Word เป็นส่วนหนึ่งของ Office หรือเป็นโปรแกรมแต่ละโปรแกรมแล้วคลิกเปลี่ยน

  ใน Windows Vista

  1. ในแผงควบคุม (Control Panel) ให้คลิก ถอนการติดตั้งโปรแกรม (Uninstall a program)

  2. ในรายการของโปรแกรม ให้คลิกรายการสำหรับ Microsoft Office หรือ Microsoft Word ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง Word โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Office หรือติดตั้งเป็นโปรแกรมเดี่ยว จากนั้นคลิก เปลี่ยน (Change)

  ใน Microsoft Windows XP

  1. ในแผงควบคุม (Control Panel) ให้คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก (Add or Remove Programs)

  2. ในกล่อง โปรแกรมที่ติดตั้งแล้วในปัจจุบัน (Currently installed programs) ให้คลิกรายการสำหรับ Microsoft Office หรือ Microsoft Word ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง Word โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Office หรือติดตั้งเป็นโปรแกรมเดี่ยว จากนั้นคลิก เปลี่ยน

 3. ภายใต้หัวข้อ เปลี่ยนการติดตั้ง Microsoft Office ของคุณ ให้คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิก ทำต่อไป

 4. ภายใต้ตัวเลือกการติดตั้งขยายฟีเจอร์ที่แชร์ของ Officeแล้วขยายการสนับสนุนระหว่างประเทศ

 5. เลือกชุดฟอนต์ที่คุณต้องการแล้วคลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากส่วนที่เลือกของคุณแล้วเลือกเรียกใช้จากคอมพิวเตอร์ของฉัน

เคล็ดลับ: เมื่อคุณเปิดไฟล์ข้อความที่เข้ารหัส Word จะใช้ฟอนต์ที่กำหนดไว้ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเว็บ (เมื่อต้องการเข้าถึงกล่องโต้ตอบตัวเลือกเว็บให้คลิกปุ่ม Microsoft Officeคลิกตัวเลือกของ Wordแล้วคลิกขั้นสูง ในส่วนทั่วไปให้คลิกตัวเลือกเว็บ) คุณสามารถเลือกตัวเลือกบนแท็บฟอนต์ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกเว็บเพื่อกำหนดฟอนต์เองสำหรับชุดอักขระแต่ละชุด

ด้านบนของเพจ

เลือกมาตรฐานการเข้ารหัสเมื่อคุณบันทึกไฟล์

ถ้าคุณไม่เลือกมาตรฐานการเข้ารหัสเมื่อคุณบันทึกไฟล์ Word จะ encodes ไฟล์เป็น Unicode โดยปกติแล้วคุณสามารถใช้การเข้ารหัส Unicode เริ่มต้นได้เนื่องจากสนับสนุนอักขระส่วนใหญ่ในภาษาส่วนใหญ่

ถ้าเอกสารของคุณจะถูกเปิดในโปรแกรมที่ไม่สนับสนุน Unicode คุณสามารถเลือกมาตรฐานการเข้ารหัสที่ตรงกับโปรแกรมเป้าหมายได้ ตัวอย่างเช่น Unicode จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารภาษาจีนแบบดั้งเดิมในระบบภาษาอังกฤษของคุณได้ อย่างไรก็ตามถ้าเอกสารดังกล่าวจะถูกเปิดในโปรแกรมภาษาจีนแบบดั้งเดิมที่ไม่สนับสนุน Unicode คุณสามารถบันทึกเอกสารด้วยการเข้ารหัสภาษาจีนดั้งเดิม (Big5) ได้ เมื่อเปิดเอกสารในโปรแกรมภาษาจีนแบบดั้งเดิมข้อความทั้งหมดจะแสดงอย่างถูกต้อง

หมายเหตุ: เนื่องจาก Unicode เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมมากที่สุดการบันทึกข้อความในการเข้ารหัสอื่นๆอาจส่งผลให้อักขระบางตัวที่ไม่สามารถแสดงได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่นเอกสารที่เข้ารหัสใน Unicode สามารถประกอบด้วยข้อความภาษาฮิบรูและซิริลลิก ถ้าเอกสารนี้ถูกบันทึกด้วยการเข้ารหัสลับริลลิก (Windows) ข้อความฮิบรูไม่สามารถแสดงได้อีกต่อไปและถ้าเอกสารถูกบันทึกด้วยการเข้ารหัสภาษาฮิบรู (Windows) ข้อความซิริลลิกจะไม่สามารถแสดงได้อีกต่อไป

ถ้าคุณเลือกมาตรฐานการเข้ารหัสที่ไม่สนับสนุนอักขระที่คุณใช้ในไฟล์ Word จะทำเครื่องหมายในอักขระสีแดงที่ไม่สามารถบันทึกได้ คุณสามารถแสดงตัวอย่างข้อความในมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณเลือกก่อนที่คุณจะบันทึกไฟล์ได้

ข้อความที่จัดรูปแบบในฟอนต์สัญลักษณ์หรือในโค้ดเขตข้อมูลจะถูกเอาออกจากไฟล์เมื่อคุณบันทึกไฟล์เป็นข้อความที่เข้ารหัส

เลือกมาตรฐานการเข้ารหัส

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก บันทึกเป็น

  ถ้าคุณต้องการบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์อื่นให้ค้นหาและเปิดโฟลเดอร์

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับไฟล์นั้น

 4. ในกล่องบันทึกเป็นชนิดให้เลือกข้อความธรรมดา

 5. คลิก บันทึก

 6. ถ้ากล่องโต้ตอบตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Microsoft Office Wordปรากฏขึ้นให้คลิกดำเนินการต่อ

 7. ในกล่องโต้ตอบการแปลงไฟล์ให้เลือกตัวเลือกสำหรับมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณต้องการใช้:

  • เมื่อต้องการใช้มาตรฐานการเข้ารหัสเริ่มต้นสำหรับระบบของคุณให้คลิกWindows (ค่าเริ่มต้น)

  • เมื่อต้องการใช้การเข้ารหัสลับ MS-DOS มาตรฐานให้คลิกMS-DOS

  • เมื่อต้องการเลือกมาตรฐานการเข้ารหัสที่เฉพาะเจาะจงให้คลิกการเข้ารหัสอื่นๆจากนั้นเลือกมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณต้องการจากรายการ คุณสามารถแสดงตัวอย่างข้อความในพื้นที่แสดงตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่าข้อความทั้งหมดสามารถอ่านได้ในมาตรฐานการเข้ารหัสที่คุณเลือกหรือไม่

   หมายเหตุ: คุณสามารถปรับขนาดกล่องโต้ตอบการแปลงไฟล์เพื่อให้คุณสามารถแสดงตัวอย่างเอกสารของคุณได้มากขึ้น

 8. ถ้าคุณได้รับข้อความแจ้งว่า "ข้อความที่ทำเครื่องหมายเป็นสีแดงจะไม่ถูกบันทึกอย่างถูกต้องในการเข้ารหัสที่เลือก" คุณสามารถลองเลือกการเข้ารหัสที่แตกต่างกันหรือคุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตการแทนที่อักขระ

  เมื่อคุณอนุญาตให้มีการแทนที่อักขระ Word จะแทนที่อักขระที่ไม่สามารถแสดงได้ด้วยอักขระที่เทียบเท่าที่สุดที่ใกล้เคียงที่สุดในการเข้ารหัสที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่นจุดสามจุดจะแทนที่จุดไข่ปลาและเครื่องหมายอัญประกาศตรงแทนที่เครื่องหมายอัญประกาศโค้ง

  ถ้าการเข้ารหัสที่คุณเลือกไม่มีอักขระที่ไม่เท่ากันสำหรับอักขระที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีแดงอักขระที่ถูกทำเครื่องหมายเป็นสีแดงจะถูกบันทึกเป็นอักขระที่ไม่อยู่ในบริบทเช่นเครื่องหมายคำถาม

 9. ถ้าเอกสารดังกล่าวจะถูกเปิดในโปรแกรมที่ไม่ตัดข้อความจากบรรทัดหนึ่งไปยังอีกบรรทัดหนึ่งคุณสามารถรวมตัวแบ่งบรรทัดที่อยู่ในเอกสารได้โดยการเลือกกล่องกาเครื่องหมายแทรกตัวแบ่งบรรทัดแล้วระบุว่าคุณต้องการให้ตัวแบ่งบรรทัดถูก delineated ด้วยการส่งกลับค่าขนส่ง (CR), ตัวดึงข้อมูลบรรทัด ( LF) หรือทั้งสองอย่าง

ด้านบนของเพจ

ค้นหามาตรฐานการเข้ารหัสที่พร้อมใช้งานใน Word

Word จะจดจำมาตรฐานการเข้ารหัสหลายรายการและสนับสนุนมาตรฐานการเข้ารหัสที่ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ระบบบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

รายการของระบบการเขียนต่อไปนี้แสดงมาตรฐานการเข้ารหัส (หรือที่เรียกว่าหน้าโค้ด) ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเขียนแต่ละรายการ

ระบบการเขียน

มาตรฐานการเข้ารหัส

นำฟอนต์ไปใช้

ภาษา

Unicode (UCS 2 little-endian และ big endian, UTF-8, UTF 7)

ฟอนต์เริ่มต้นที่ยึดตามสไตล์ปกติสำหรับ Word เวอร์ชันภาษาของคุณ

อาหรับ

Windows ๑๒๕๖, ASMO ๗๐๘

Courier New

ภาษาจีนประยุกต์

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-๒๐๒๒-CN, HZ

SimSun

จีนดั้งเดิม

BIG5, EUC-TW, ISO-๒๐๒๒-TW

MingLiU

ซิริลลิ

Windows ๑๒๕๑, KOI8, KOI8-RU, ISO8859, DOS ๘๖๖

Courier New

อังกฤษ, ยุโรปตะวันตกหรือสคริปต์ภาษาละติน

Windows ๑๒๕๐, 1252-1254, ๑๒๕๗, ISO8859-x

Courier New

กรีก

Windows ๑๒๕๓

Courier New

ฮิบรู

Windows ๑๒๕๕

Courier New

ญี่ปุ่น

Shift-JIS, ISO-๒๐๒๒-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

เกาหลี

Wansung, Johab, ISO-๒๐๒๒-KR, EUC-KR

Malgun โกธิค

ไทย

Windows ๘๗๔

ฟอนต์ tahoma regular

เวียดนาม

Windows ๑๒๕๘

Courier New

อินดิก: ทมิฬ

ISCII ๕๗๐๐๔

Latha

อินดิก: เนปาล

ISCII ๕๗๐๐๒ (นาค)

Mangal

อินดิก: Konkani

ISCII ๕๗๐๐๒ (นาค)

Mangal

อินดิก: ฮินดี

ISCII ๕๗๐๐๒ (นาค)

Mangal

อินดิก: สัม

ISCII ๕๗๐๐๖

อินดิก: เบ็งกอล

ISCII ๕๗๐๐๓

อินดิก: คุชราต

ISCII ๕๗๐๑๐

อินดิก: การนาดา

ISCII ๕๗๐๐๘

อินดิก: มาลายาลัม

ISCII ๕๗๐๐๙

อินดิก: ยา

ISCII ๕๗๐๐๗

อินดิก: มาราฐี

ISCII ๕๗๐๐๒ (นาค)

อินดิก: ปัญจาบ

ISCII ๕๗๐๑๑

อินดิก: ภาษาสันสกฤต

ISCII ๕๗๐๐๒ (นาค)

อินดิก: เตลูกู

ISCII ๕๗๐๐๕

 • การใช้ภาษาอินดิกจำเป็นต้องมีการสนับสนุนระบบและฟอนต์ OpenType ที่เหมาะสม

 • การสนับสนุนที่จำกัดเท่านั้นที่พร้อมใช้งานสำหรับเนปาล, สัม, เบ็งกอล, คุชราต, มาลายาลัมและยา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×