การเลือกการตั้งค่าวิธีการแสดงและเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ไม่ได้กับ Access Web App ซึ่งเป็นชนิดฐานข้อมูลที่คุณออกแบบด้วย Access และประกาศแบบออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างแอป Access

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกทั่วไปสำหรับทั้งหมดในอนาคต Access บนเดสก์ท็อปฐานข้อมูล โดยคลิกไฟล์ตัวเลือก แล้วเลือกตัวเลือกจากประเภททั่วไป ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access ตัวเลือกทั่วไปสามารถใช้เพื่อระบุวิธีแสดงส่วนติดต่อผู้ใช้บางอย่างสำหรับผู้ใช้ หรือรูปแบบไฟล์เริ่มต้นที่จะใช้ หรือฐานข้อมูลโฟลเดอร์อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ฐานข้อมูล

หมายเหตุ: การตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงจากประเภททั่วไป ในAccess อาจนำไปใช้กับโปรแกรมอื่น ๆMicrosoft Office ที่คุณได้ติดตั้ง

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าตัวเลือกส่วนติดต่อผู้ใช้

ตั้งค่ารูปแบบและตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของไฟล์ฐานข้อมูลใหม่

ปรับโปรแกรม Office ของคุณ

ตั้งค่าตัวเลือกส่วนติดต่อผู้ใช้

คลิก ไฟล์, ตัววเลือก, ทั่วไป แล้วเปลี่ยนแปลงตัวเลือกส่วนติดต่อผู้ใช้ของคุณ

 • เมื่อเลือกตัวเลือก เปิดใช้งานการแสดงตัวอย่างแบบสด แล้ว คุณสามารถแสดงตัวอย่างวิธีการที่ฟีเจอร์จะส่งผลต่อเอกสารในขณะที่คุณโฮเวอร์เหนือตัวเลือกต่างๆได้

คุณสามารถชี้ไปที่คำสั่งหรือตัวเลือกบน Ribbon เพื่อดูคำแนะนำบนหน้าจอเกี่ยวกับจุดประสงค์ของปุ่มและแป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่มีสำหรับตัวเลือกนั้น เมื่อต้องการซ่อนคำแนะนำบนหน้าจอ ให้เลือกแบบแผน คำแนะนำบนหน้าจอ ที่ตรงกับความต้องการของคุณจากตัวเลือก ลักษณะคำแนะนำบนหน้าจอ ดังนี้

 • แสดงคำอธิบายฟีเจอร์ในคำแนะนำบนหน้าจอ จะแสดงคำอธิบายของปุ่มหรือตัวเลือกใน Ribbon เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือตัวเลือก

 • ไม่ต้องแสดงคำอธิบายฟีเจอร์ในคำแนะนำบนหน้าจอ ช่วยให้คุณสามารถดูชื่อของตัวเลือกหรือฟีเจอร์ได้ แต่จะดูคำอธิบายไม่ได้

 • ไม่ต้องแสดงคำแนะนำบนหน้าจอ จะไม่แสดงชื่อหรือคำอธิบายของปุ่มหรือตัวเลือกบน Ribbon เมื่อคุณโฮเวอร์เหนือปุ่มหรือตัวเลือก

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่ารูปแบบและตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของไฟล์ฐานข้อมูลใหม่

หลังจากที่คุณตั้งค่าตัวเลือกการจัดรูปแบบและตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ ใดใหม่ฐานข้อมูลเดสก์ท็อปคุณสร้างจะใช้ตัวเลือกการเริ่มต้นเหล่านี้ เลือกเวอร์ชันของตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงในคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับโฟลเดอร์ฐานข้อมูลใหม่ และการเรียงลำดับแบบกำหนดเองAccess สำหรับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปใหม่

 • ใช้ รูปแบบไฟล์เริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลเปล่า เพื่อตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟล์ที่ Access ใช้เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่ ถ้ามีผู้ใช้หลายคนใช้ฐานข้อมูลของคุณร่วมกัน ให้ลองพิจารณาใช้ Access รุ่นที่ใช้งานในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละคนได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณได้

  หมายเหตุ: คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อทำให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

 • เมื่อต้องการตั้งค่าหรือเปลี่ยนโฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับการเก็บฐานข้อมูลและไฟล์ใหม่ ในกล่องข้อความ โฟลเดอร์เริ่มต้นของฐานข้อมูล ให้พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ หรือคลิก เรียกดู เพื่อค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์

 • เลือก ลำดับการจัดเรียงฐานข้อมูลใหม่ เพื่อเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของลำดับการจัดเรียงตามตัวอักษร ตัวเลือกเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็น ทั่วไป - ดั้งเดิม ถ้าต้องการตั้งค่าลำดับการจัดเรียงของฐานข้อมูลที่มีอยู่ใหม่ ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้แล้วเรียกใช้การดำเนินการกระชับกับฐานข้อมูลนั้น คุณต้องปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลปัจจุบันใหม่เพื่อทำให้ตัวเลือกที่ระบุมีผล

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนสำเนาของ Office ในแบบที่คุณต้องการ

 • พิมพ์ชื่อของคุณหรือชื่อของผู้ใช้อื่นในกล่องข้อความ ชื่อผู้ใช้

 • พิมพ์ชื่อย่อของคุณหรือชื่อย่อของผู้ใช้อื่นในกล่องข้อความ ชื่อย่อ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×