การเลือกกราฟิก SmartArt

การสมัครใช้งาน Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เค้าโครง SmartArt แต่ละเค้าโครงจะแสดงเนื้อหาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อความของคุณในแบบที่แตกต่างกัน บางเค้าโครงแค่เพิ่มความสวยงามให้กับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ในขณะที่เค้าโครงอื่นๆ (เช่น แผนผังองค์กรและไดอะแกรมเวนน์) ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะ

เคล็ดลับ: คลิกหัวเรื่องต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละหัวข้อ

ก่อนที่คุณจะเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้ถามตัวเองว่าคุณต้องการนำเสนออะไร และคุณต้องการให้ข้อมูลของคุณแสดงออกมาเป็นแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม่ เนื่องจากคุณสามารถสลับเค้าโครงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ให้ลองเค้าโครงต่างๆ (หลายๆ ชนิด) จนคุณพบเค้าโครงที่แสดงข้อความของคุณได้ดีที่สุด ชนิดจะคล้ายกับประเภทที่ช่วยให้คุณเลือกเค้าโครงที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลของคุณได้ ให้ทดลองกับชนิดต่างๆ ตารางด้านล่างไม่ใช่รายการอย่างละเอียด แต่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้ใช้ชนิดนี้

แสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับ

รายการ

แสดงขั้นตอนในกระบวนการหรือไทม์ไลน์ สร้างแผนผังลำดับงาน

กระบวนการ

แสดงกระบวนการที่ต่อเนื่อง

วงกลม

สร้างแผนผังองค์กร

ลำดับชั้น

แสดงโครงสร้างการตัดสินใจ

ลำดับชั้น

แสดงภาพการเชื่อมต่อ

ความสัมพันธ์

แสดงให้เห็นว่าส่วนต่างๆ สัมพันธ์กับทั้งหมดอย่างไร

เมทริกซ์

แสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วนกับด้วยองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดที่ด้านบนหรือด้านล่าง

พีระมิด

ใช้รูปภาพที่สะดุดตาเพื่อสื่อหรือเน้นเนื้อหา

รูปภาพ

นอกจากนี้ ให้คำนึงถึงจำนวนข้อความที่คุณมี เพราะจำนวนข้อความมีผลต่อลักษณะและจำนวนรูปร่างที่คุณต้องใช้ในเค้าโครง คุณมีประเด็นหลักหลายประเด็นที่มีประเด็นย่อยอยู่ภายใต้หรือไม่ รายละเอียดมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นสรุปหรือไม่ หรือกลับกัน โดยทั่วไป กราฟิก SmartArt จะให้ผลดีที่สุด เมื่อจำนวนรูปร่างและปริมาณข้อความถูกจำกัดอยู่ในประเด็นหลัก ข้อความจำนวนมากอาจดึงความสนใจไปจากกราฟิก SmartArt และทำให้การนำเสนอเนื้อหาด้วยภาพเป็นเรื่องยากขึ้น อย่างไรก็ตาม เค้าโครงบางอย่าง เช่น เค้าโครง รายการสี่เหลี่ยมคางหมู ในชนิด รายการ จะใช้ได้ดีกับข้อความจำนวนมาก

กราฟิก SmartArt แต่ละชนิดจะมีเค้าโครงพิเศษหลายอย่างให้ใช้งาน บางเค้าโครงมีตัวแทนรูปภาพ บางเค้าโครงประกอบขึ้นจากรูปร่างต่างๆ สำหรับรายการข้อมูลแต่ละรายการ รวมทั้งประเด็นย่อยด้วย ขณะที่เค้าโครงอื่นๆ รวมประเด็นย่อยไว้กับประเด็นสรุป เมื่อคุณดูการวางตำแหน่งข้อมูลสรุปที่สัมพันธ์กับรายละเอียด คุณจะพอรู้ว่าข้อมูลส่วนใดที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้มากที่สุด ตรวจดูให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่สำคัญที่สุดอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

เค้าโครงบางอย่างสำหรับกราฟิก SmartArt มีจำนวนรูปร่างที่จำกัด ตัวอย่างเช่น เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล ในชนิด ความสัมพันธ์ ถูกออกแบบมาสำหรับการแสดงความคิดหรือแนวคิดสองอย่างที่ตรงข้ามกัน รูปร่างเพียงสองรูปร่างเท่านั้นที่สามารถมีข้อความได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงเพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดเพิ่มเติมได้ ถ้าคุณเลือกเค้าโครงที่มีจำนวนรูปร่างที่จำกัด คุณจะบอกได้ว่า เนื้อหาใดจะไม่แสดงในกราฟิก SmartArt ของคุณ จากเครื่องหมาย X สีแดง (แทนที่จะเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย) ที่อยู่ติดกับรายการเหล่านั้นในบานหน้าต่างข้อความ

บานหน้าต่างข้อความที่มีเครื่องหมาย x สีแดง

เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล

ถ้าคุณต้องการนำเสนอมากกว่าสองแนวคิด ให้สลับไปยังเค้าโครงกราฟิก SmartArt อื่นที่มีรูปร่างสำหรับข้อความมากกว่าสองรูปร่าง เช่น เค้าโครง พีระมิดพื้นฐาน ในชนิด พีระมิด โปรดระลึกไว้ว่าการเปลี่ยนเค้าโครงหรือชนิดอาจทำให้ความหมายข้อมูลของคุณเปลี่ยนไปได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครงที่มีลูกศรชี้ไปทางขวา เช่น กระบวนการพื้นฐาน ในชนิด กระบวนการ มีความหมายแตกต่างจากกราฟิก SmartArt ที่มีลูกศรวนเป็นวงกลม เช่น วงกลมแบบต่อเนื่อง ในชนิด วงกลม

เมื่อคุณสลับไปยังเค้าโครงกราฟิก SmartArt อื่น ข้อความส่วนใหญ่ของคุณและเนื้อหา สี สไลต์ เอฟเฟ็กต์ และการจัดรูปแบบข้อความอื่นๆ จะถูกนำไปใช้ในเค้าโครงใหม่โดยอัตโนมัติ

หรือคุณสามารถประเมินเนื้อหาของคุณใหม่เพื่อดูว่าข้อมูลใดไม่ค่อยมีความสำคัญต่อข้อความของคุณ กราฟิก SmartArt ที่มีแนวคิดและคำจำนวนน้อยมักจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ถ้าคุณไม่พบเค้าโครงที่ตรงกับที่ต้องการ คุณสามารถเพิ่มรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณหรือเอารูปร่างออกเพื่อปรับโครงสร้างของเค้าโครงนั้นได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครง กระบวนการพื้นฐาน ในชนิด กระบวนการ จะปรากฏโดยมีรูปร่างสามรูปร่าง แต่กระบวนการของคุณอาจต้องการเพียงสองรูปร่าง หรืออาจต้องการห้ารูปร่าง เมื่อคุณเพิ่มหรือเอารูปร่างออกและแก้ไขข้อความ การจัดเรียงรูปร่างและปริมาณข้อความในรูปร่างเหล่านั้นจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ โดยยังคงรักษาการออกแบบและเส้นขอบของเค้าโครงดั้งเดิมสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณไว้

เมื่อคุณเลือกเค้าโครงใหม่ ตัวแทนข้อความ (เช่น [ข้อความ]) จะแสดงขึ้น ตัวแทนข้อความจะไม่ถูกพิมพ์และไม่แสดงในระหว่างการนำเสนอด้วย PowerPoint คุณสามารถแทนที่ตัวแทนข้อความด้วยเนื้อหาของคุณเอง ถ้าคุณสลับเค้าโครงโดยที่มีตัวแทนข้อความแสดงขึ้น คุณจะเห็นตัวแทนข้อความในเค้าโครงใหม่ด้วย โปรดสังเกตว่า รูปร่างจะแสดงขึ้นและถูกพิมพ์เสมอ นอกจากว่าคุณจะลบออก

และให้คำนึงถึงขนาดของพื้นที่ที่คุณจะวางกราฟิก SmartArt ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีพื้นที่ที่สูง แคบ ให้เลือกเค้าโครงแนวตั้ง เช่น กระบวนการแบบเหลื่อมกัน ในชนิด กระบวนการ แทนการเลือกเค้าโครงแนวนอน เช่น ลูกศรตามกระบวนการ ในชนิด กระบวนการ

บางเค้าโครงมีอัตราส่วนกว้างยาวคงที่ จึงอาจไม่ได้ใช้พื้นที่ทั้งหมด อัตราส่วนกว้างยาวหมายถึงอัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางเค้าโครง เมทริกซ์เส้นตาราง ในชนิด เมทริกซ์ ลงในพื้นที่ที่มีความกว้างมากกว่าความสูง กราฟิก SmartArt จะไม่ใช้พื้นที่ว่างของความกว้างทั้งหมดนั้น ถ้าต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนกว้างยาว คุณสามารถทำได้โดยเปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์หรือเอกสารของคุณ เปลี่ยนขนาดของพื้นที่ที่คุณวางกราฟิก SmartArt (นั่นหมายความว่าหน้าตาของกราฟิก SmartArt จะเปลี่ยนไปด้วย) หรือสลับไปใช้เค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่มีอัตราส่วนกว้างยาวที่แตกต่างออกไป

แกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt มีเค้าโครงที่พร้อมใช้งาน 11 ชนิด คือ ทั้งหมดรายการกระบวนการวงกลมลำดับชั้นความสัมพันธ์เมทริกซ์พีระมิดรูปภาพOffice.com และ อื่นๆ (ชนิด Office.com แสดงเค้าโครงเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานที่ Office.com ชนิด อื่นๆ จะแสดงขึ้นก็ต่อเมื่อคุณเพิ่มกราฟิก SmartArt แบบกำหนดเอง และไม่เพิ่มกราฟิกเหล่านั้นให้กับชนิดอื่นใด) คำอธิบายแนะนำชนิดข้อมูลที่เหมาะกับเค้าโครงที่ระบุจะแสดงขึ้นภายใต้รูปที่ใหญ่กว่าที่ด้านข้างของแกลเลอรี เลือกกราฟิก SmartArt

เลือกเค้าโครง

เค้าโครงที่พร้อมใช้งานทั้งหมดสำหรับกราฟิก SmartArt จะปรากฏในชนิด ทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกเค้าโครง ควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

  • เค้าโครงที่มีลูกศรแสดงให้เห็นการไหลเวียนหรือความคืบหน้าในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

  • เค้าโครงที่มีเส้นเชื่อมต่อกันแทนที่จะเป็นลูกศรแสดงให้เห็นการเชื่อมต่อแต่ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการไหลเวียนหรือความคืบหน้า

  • เค้าโครงที่ไม่มีเส้นเชื่อมต่อหรือลูกศรแสดงคอลเลกชันของวัตถุหรือความคิดที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่มากต่อกัน

ถ้าคุณต้องการให้ข้อความที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดดเด่น คุณสามารถถ่ายโอนข้อความไปยังรูปร่างที่คุณสามารถใส่สี เพิ่มมิติ และเน้นเอฟเฟ็กต์แบบเป็นภาพหรือภาพเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เค้าโครงในชนิด รายการ ประเด็นหลักของคุณจะมองเห็นได้ง่ายขึ้นและมีสีสันที่เน้นความสำคัญ เค้าโครง รายการ จะจัดกลุ่มข้อมูลที่ไม่ได้เป็นกระบวนการทีละขั้นตอนหรือตามลำดับ ซึ่งไม่เหมือนกับเค้าโครง กระบวนการ โดยปกติแล้วเค้าโครง รายการ จะไม่มีลูกศรหรือผังแสดงทิศทาง

ดังตัวอย่างที่แสดงข้างล่าง รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสามารถเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากเมื่อคุณแปลงเป็นกราฟิก SmartArt

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและกราฟิก SmartArt ที่สอดคล้อง

เค้าโครง รายการ บางอย่างจะมีรูปร่างของรูปภาพเพื่อให้คุณสามารถเน้นข้อความของคุณด้วยรูปภาพหรือรูปวาดขนาดเล็ก แม้ว่ารูปร่างของตัวแทนรูปภาพจะได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงรูปภาพ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพเป็นการเติมลงในรูปร่างใดๆ ก็ได้

เค้าโครง 'รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง'
เค้าโครง รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง ที่มีตัวแทนรูปภาพ (วงกลมขนาดเล็กบนด้านซ้าย)

เคล็ดลับ: แทนที่จะวางข้อความปริมาณมากลงในกราฟิก SmartArt ให้วางเฉพาะประเด็นหลักลงในกราฟิก SmartArt จากนั้นให้ใช้สไลด์ หรือเอกสารอื่นอธิบายประเด็นหลักของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม: คำอธิบายกราฟิก SmartArt ชนิดรายการ

เค้าโครงนี้ไม่เหมือนกับเค้าโครง รายการ โดยปกติเค้าโครงในชนิด กระบวนการ จะมีผังแสดงทิศทางและใช้เพื่อแสดงขั้นตอนหรือขั้นในกระบวนการหรือเวิร์กโฟลว์ เช่น ขั้นตอนตามลำดับสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนทั่วไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือไทม์ไลน์หรือกำหนดการ ให้ใช้เค้าโครง กระบวนการ เมื่อคุณต้องการแสดงว่ามีขั้นตอนหรือลำดับการทำงานอย่างไรจนได้ผลลัพธ์ออกมา เค้าโครง กระบวนการ มีกระบวนการที่พร้อมใช้งานในแบบ แนวตั้ง แนวนอน หรือผสมแนวโค้ง

เค้าโครง 'กระบวนการแนวตั้ง'
เค้าโครง กระบวนการแนวตั้ง

เค้าโครง 'กระบวนการพื้นฐาน'

รูปเค้าโครง 'กระบวนการแนวโค้งแบบวงกลม'

คุณยังสามารถใช้เค้าโครง กระบวนการ เพื่อแสดงวันที่หลักในกำหนดการผลิตหรือไทม์ไลน์ที่มีตัวทำเครื่องหมายระยะ

เค้าโครง ไทม์ไลน์พื้นฐาน
เค้าโครง ไทม์ไลน์พื้นฐาน

เค้าโครงอีกชนิดหนึ่งที่แสดงวันที่หรือขั้นตอนลำดับเลขได้ดีคือเค้าโครง ลูกศรตามกระบวนการ คุณสามารถใส่ตัวเลขหรือวันที่ในรูปร่างหลัก (วงกลม) และข้อความสำหรับขั้นตอนในรูปร่างลูกศรที่มาพร้อมกัน

เค้าโครง 'ลูกศรตามกระบวนการ'
เค้าโครง ลูกศรตามกระบวนการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างแผนผังลำดับงาน ให้ใช้เค้าโครง เช่น กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง จากนั้นแทนรูปร่างที่แตกต่างกันด้วยรูปร่างแผนผังลำดับงาน

เค้าโครง 'กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง'
เค้าโครง กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติม: คำอธิบายกราฟิก SmartArt ชนิดกระบวนการ

แม้ว่าคุณสามารถใช้เค้าโครง กระบวนการ เพื่อสื่อข้อมูลแบบทีละขั้นตอน โดยปกติเค้าโครงในชนิด วงกลม จะแสดงกระบวนการแบบวงกลมหรือที่ซ้ำๆ คุณสามารถใช้เค้าโครง วงกลม เพื่อแสดงวงจรอายุของผลิตภัณฑ์หรือสัตว์ วงจรการสอน กระบวนการที่ซ้ำหรือดำเนินต่อไปเรื่อยๆ (เช่น วงจรการเขียนหรือเผยแพร่อย่างต่อเนื่องสำหรับเว็บไซต์) หรือวงจรการกำหนดเป้าหมายและการประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน

เค้าโครง 'วงกลมพื้นฐาน'
เค้าโครง วงกลมพื้นฐาน

เรียนรู้เพิ่มเติม: คำอธิบายกราฟิก SmartArt ชนิดวงกลม

เค้าโครงที่ใช้มากที่สุดในชนิด ลำดับชั้น คือแผนผังองค์กร แต่เค้าโครง ลำดับชั้น สามารถใช้แสดงโครงสร้างการตัดสินใจ แผนผังตระกูล หรือตระกูลของผลิตภัณฑ์

เค้าโครง 'ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน'
เค้าโครง ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการสร้างแผนผังองค์กร ให้ใช้เค้าโครง แผนผังองค์กร เค้าโครง องค์กรชื่อและตำแหน่งงาน หรือเค้าโครง แผนผังองค์กรแบบรูปภาพ เมื่อคุณใช้เค้าโครงเหล่านี้ หน้าที่การใช้งานเพิ่มเติม เช่น รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยจะพร้อมใช้งาน คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแผนผังองค์กรโดยการอ่าน สร้างแผนผังองค์กรโดยใช้กราฟิก SmartArt

เค้าโครง 'แผนผังองค์กร'
เค้าโครง แผนผังองค์กร

เค้าโครง แผนภูมิองค์กรชื่อและตำแหน่งงาน

เค้าโครง แผนผังองค์กรแบบรูปภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม: คำอธิบายกราฟิก SmartArt ชนิดลำดับชั้น

เค้าโครงในชนิด ความสัมพันธ์ จะแสดงความสัมพันธ์ที่ไม่มีขั้นตอนและไม่มีลำดับชั้นระหว่างส่วนต่างๆ (เช่น แนวคิดที่เชื่อมโยงกันหรือคาบเกี่ยวกัน) และมักจะแสดงความสัมพันธ์แนวคิดหรือการเชื่อมต่อระหว่างชุดของสิ่งต่างๆ หลายชุด ตัวอย่างที่ดีของเค้าโครง ความสัมพันธ์ คือไดอะแกรมเวนน์ที่แสดงพื้นที่หรือแนวคิดว่าคาบเกี่ยวกันอย่างไรและรวมกันที่จุดรวมกึ่งกลางอย่างไร เค้าโครงเป้าหมายที่แสดงการเก็บ และเค้าโครงรัศมีซึ่งแสดงความสัมพันธ์ไปยังศูนย์กลางหลักหรือแนวคิด คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างไดอะแกรมเวนน์โดยการอ่าน สร้างไดอะแกรมเวนน์

เค้าโครง 'เวนน์พื้นฐาน'
เค้าโครง เวนน์พื้นฐาน

เค้าโครง 'เป้าหมายพื้นฐาน'

เค้าโครง 'รัศมีพื้นฐาน'

เค้าโครงรัศมียังสามารถใช้เพื่อแสดงส่วนที่มารวมกันเพื่อสร้างหนึ่งความคิดหลักหรือความคิดศูนย์กลาง

เค้าโครง 'รัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง'
เค้าโครง รัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง

เรียนรู้เพิ่มเติม: คำอธิบายกราฟิก SmartArt ชนิดความสัมพันธ์

โดยปกติแล้วเค้าโครงในชนิด เมทริกซ์ จะจัดประเภทข้อมูลและเป็นแบบสองมิติ ซึ่งจะใช้แสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ กับส่วนทั้งหมดหรือกับแนวคิดศูนย์กลาง เค้าโครง เมทริกซ์ จะเป็นตัวเลือกที่ดี ถ้าคุณมีประเด็นหลักไม่เกินสี่ประเด็นและมีข้อความจำนวนมาก

เค้าโครง เมทริกซ์พื้นฐาน
เค้าโครง เมทริกซ์พื้นฐาน

เรียนรู้เพิ่มเติม: คำอธิบายกราฟิก SmartArt ชนิดเมทริกซ์

เค้าโครงในชนิด พีระมิด จะแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วนหรือลำดับชั้นที่มักจะสร้างแบบขึ้นด้านบน ซึ่งจะเหมาะที่สุดกับข้อมูลที่คุณต้องการแสดงจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน ถ้าคุณต้องการแสดงลำดับชั้นแนวนอน คุณควรเลือก เค้าโครง ลำดับชั้น

เค้าโครง 'พีระมิดพื้นฐาน'
เค้าโครง พีระมิดพื้นฐาน

คุณยังสามารถใช้เค้าโครง พีระมิด เพื่อสื่อสารข้อมูลตามแนวคิด เช่น เค้าโครง รายการพีระมิด ที่ให้คุณพิมพ์ข้อความในรูปร่างภายนอกพีระมิดได้

เค้าโครง 'รายการพีระมิด'
เค้าโครง รายการพีระมิด

เรียนรู้เพิ่มเติม: คำอธิบายกราฟิก SmartArt ชนิดพีระมิด

ใช้เค้าโครงในชนิด รูปภาพ เมื่อคุณต้องการใช้ภาพในการสื่อข้อความของคุณทั้งที่มีหรือไม่มีข้อความอธิบาย หรือคุณต้องการใช้รูปภาพเพื่อเสริมรายการหรือกระบวนการ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ชนิดรูปภาพข้อความในกรอบ
เค้าโครง รูปภาพข้อความในกรอบ

รูปเค้าโครงของ รายการคำอธิบายรูปภาพ

เค้าโครงกราฟิก SmartArt ชนิด กระบวนการเน้นรูปภาพแบบเลื่อนขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม: คำอธิบายกราฟิก SmartArt ชนิดรูปภาพ

เค้าโครงเพิ่มเติมที่พร้อมใช้งานจาก Office.com จะแสดงอยู่ในชนิด Office.com เค้าโครงชนิดนี้จะได้รับการอัปเดตเป็นระยะๆ ด้วยเค้าโครงใหม่ๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม: คำอธิบายกราฟิก SmartArt ชนิด Office.com

เค้าโครงชนิดนี้สามารถใช้สำหรับกราฟิก SmartArt แบบกำหนดเองที่ไม่ตรงกับชนิดใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

หลังจากที่คุณเลือกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการ คุณสามารถแก้ไขและกำหนดค่าให้ตรงกับความต้องการของคุณ ดูบทความต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับกราฟิก SmartArt ที่คุณสร้างขึ้น:

ดูเพิ่มเติม

แทนที่ข้อความที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยด้วยรายการกราฟิกที่ดูสวยงาม

แปลงรูปภาพบนสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

แปลงข้อความบนสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

ฉันควรใช้กราฟิก SmartArt เมื่อใด และฉันควรใช้แผนภูมิเมื่อใด

เค้าโครง SmartArt แต่ละเค้าโครงจะแสดงเนื้อหาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อความของคุณในแบบที่แตกต่างกัน บางเค้าโครงแค่เพิ่มความสวยงามให้กับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ในขณะที่เค้าโครงอื่นๆ (เช่น แผนผังองค์กรและไดอะแกรมเวนน์) ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะ

ในบทความนี้

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อคุณเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ

ชนิดเค้าโครง

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อคุณเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้ถามตัวเองว่าคุณต้องการนำเสนออะไร และคุณต้องการให้ข้อมูลของคุณแสดงออกมาเป็นแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะหรือไม่ เนื่องจากคุณสามารถสลับเค้าโครงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ให้ลองเค้าโครงต่างๆ (หลายๆ ชนิด) จนคุณพบเค้าโครงที่แสดงข้อความของคุณได้ดีที่สุด ชนิดจะคล้ายกับประเภทที่ช่วยให้คุณเลือกเค้าโครงที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลของคุณได้ ให้ทดลองกับชนิดต่างๆ โดยใช้ตารางทางด้านล่างเป็นจุดเริ่มต้น

หมายเหตุ: ตารางมีไว้เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานไม่ใช่รายการที่มีข้อมูลโดยละเอียด

เมื่อต้องการทำสิ่งนี้

ให้ใช้ชนิดนี้

แสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับ

รายการ

แสดงขั้นตอนในกระบวนการหรือไทม์ไลน์

กระบวนการ

แสดงกระบวนการที่ต่อเนื่อง

วงกลม

สร้างแผนผังองค์กร

ลำดับชั้น

แสดงโครงสร้างการตัดสินใจ

ลำดับชั้น

แสดงภาพการเชื่อมต่อ

ความสัมพันธ์

แสดงให้เห็นว่าส่วนต่างๆ สัมพันธ์กับทั้งหมดอย่างไร

เมทริกซ์

แสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วนกับด้วยองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดที่ด้านบนหรือด้านล่าง

พีระมิด

นอกจากนี้ ให้คำนึงถึงจำนวนข้อความที่คุณมี เพราะจำนวนข้อความมีผลต่อลักษณะและจำนวนรูปร่างที่คุณต้องใช้ในเค้าโครง คุณมีประเด็นหลักหลายประเด็นที่มีประเด็นย่อยอยู่ภายใต้หรือไม่ รายละเอียดมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นสรุปหรือไม่ หรือกลับกัน โดยทั่วไป กราฟิก SmartArt จะให้ผลดีที่สุด เมื่อจำนวนรูปร่างและปริมาณข้อความถูกจำกัดอยู่ในประเด็นหลัก ข้อความจำนวนมากอาจดึงความสนใจไปจากกราฟิก SmartArt และทำให้การนำเสนอเนื้อหาด้วยภาพเป็นเรื่องยากขึ้น อย่างไรก็ตาม เค้าโครงบางอย่าง เช่น เค้าโครง รายการสี่เหลี่ยมคางหมู ในชนิด รายการ จะใช้ได้ดีกับข้อความจำนวนมาก

กราฟิก SmartArt แต่ละชนิดจะมีเค้าโครงพิเศษหลายอย่างให้ใช้งาน บางเค้าโครงประกอบขึ้นจากรูปร่างต่างๆ สำหรับรายการข้อมูลแต่ละรายการ รวมทั้งประเด็นย่อยด้วย ขณะที่เค้าโครงอื่นๆ รวมประเด็นย่อยไว้กับประเด็นสรุป เมื่อคุณดูการวางตำแหน่งข้อมูลสรุปที่สัมพันธ์กับรายละเอียด คุณจะพอรู้ว่าข้อมูลส่วนใดที่จะดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้มากที่สุด ตรวจดูให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่สำคัญที่สุดอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุด

เค้าโครงบางอย่างสำหรับกราฟิก SmartArt มีจำนวนรูปร่างที่จำกัด ตัวอย่างเช่น เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล ในชนิด ความสัมพันธ์ ถูกออกแบบมาสำหรับการแสดงความคิดหรือแนวคิดสองอย่างที่ตรงข้ามกัน รูปร่างเพียงสองรูปร่างเท่านั้นที่สามารถมีข้อความได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเค้าโครงเพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดเพิ่มเติมได้ ถ้าคุณเลือกเค้าโครงที่มีจำนวนรูปร่างที่จำกัด คุณจะบอกได้ว่า เนื้อหาใดจะไม่แสดงในกราฟิก SmartArt ของคุณ จากเครื่องหมาย X สีแดง (แทนที่จะเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย) ที่อยู่ติดกับรายการเหล่านั้นในบานหน้าต่างข้อความ

บานหน้าต่างข้อความที่มีเครื่องหมาย x สีแดง

เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล

ถ้าคุณต้องการนำเสนอมากกว่าสองแนวคิด ให้สลับไปยังเค้าโครงอื่นที่มีรูปร่างสำหรับข้อความมากกว่าสองรูปร่าง เช่น เค้าโครง พีระมิดพื้นฐาน ในชนิด พีระมิด โปรดระลึกไว้ว่าการเปลี่ยนเค้าโครงหรือชนิดอาจทำให้ความหมายข้อมูลของคุณเปลี่ยนไปได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครงที่มีลูกศรชี้ไปทางขวา เช่น กระบวนการพื้นฐาน ในชนิด กระบวนการ มีความหมายแตกต่างจากกราฟิก SmartArt ที่มีลูกศรวนเป็นวงกลม เช่น วงกลมแบบต่อเนื่อง ในชนิด วงกลม

เมื่อคุณสลับเค้าโครง ข้อความส่วนใหญ่และเนื้อหาอื่นๆ สี สไตล์ เอฟเฟ็กต์ และการจัดรูปแบบข้อความจะถูกนำไปใช้ในเค้าโครงใหม่โดยอัตโนมัติ

หรือคุณสามารถประเมินเนื้อหาของคุณใหม่เพื่อดูว่าข้อมูลใดไม่ค่อยมีความสำคัญต่อข้อความของคุณ กราฟิก SmartArt ที่มีแนวคิดและคำจำนวนน้อยมักจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ถ้าคุณไม่พบเค้าโครงที่ตรงกับที่ต้องการ คุณสามารถเพิ่มรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณหรือนำรูปร่างออกเพื่อปรับโครงสร้างของเค้าโครงนั้นได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครง กระบวนการพื้นฐาน ในชนิด กระบวนการ จะปรากฏโดยมีรูปร่างสามรูปร่าง แต่กระบวนการของคุณอาจต้องการเพียงสองรูปร่าง หรืออาจต้องการห้ารูปร่าง เมื่อคุณเพิ่มหรือเอารูปร่างออกและแก้ไขข้อความ การจัดเรียงรูปร่างและปริมาณข้อความในรูปร่างเหล่านั้นจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ โดยยังคงรักษาการออกแบบและเส้นขอบของเค้าโครงดั้งเดิมสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณไว้

เมื่อคุณเลือกเค้าโครงใหม่ ตัวแทนข้อความ (เช่น [ข้อความ]) จะแสดงขึ้น ตัวแทนข้อความจะไม่ถูกพิมพ์และไม่แสดงในระหว่างการนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint 2007 คุณสามารถแทนที่ตัวแทนข้อความด้วยเนื้อหาของคุณเอง ถ้าคุณสลับเค้าโครงโดยที่มีตัวแทนข้อความแสดงขึ้น คุณจะเห็นตัวแทนข้อความในเค้าโครงใหม่ด้วย โปรดสังเกตว่า รูปร่างจะแสดงขึ้นและถูกพิมพ์เสมอ นอกจากว่าคุณจะลบออก

และให้คำนึงถึงขนาดของพื้นที่ที่คุณจะวางกราฟิก SmartArt ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีพื้นที่ที่สูง แคบ ให้เลือกเค้าโครงแนวตั้ง เช่น กระบวนการแบบเหลื่อมกัน ในชนิด กระบวนการ แทนการเลือกเค้าโครงแนวนอน เช่น ลูกศรตามกระบวนการ ในชนิด กระบวนการ

บางเค้าโครงมีอัตราส่วนกว้างยาวคงที่ จึงอาจไม่ได้ใช้พื้นที่ทั้งหมด อัตราส่วนกว้างยาวหมายถึงอัตราส่วนระหว่างความกว้างและความสูง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณวางเค้าโครง เมทริกซ์เส้นตาราง ในชนิด เมทริกซ์ ลงในพื้นที่ที่มีความกว้างมากกว่าความสูง กราฟิก SmartArt จะไม่ใช้พื้นที่ว่างของความกว้างทั้งหมดนั้น ถ้าต้องการเปลี่ยนอัตราส่วนกว้างยาว คุณสามารถทำได้โดยเปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์หรือเอกสารของคุณ เปลี่ยนขนาดของพื้นที่ที่คุณวางกราฟิก SmartArt (นั่นหมายความว่าหน้าตาของกราฟิก SmartArt จะเปลี่ยนไปด้วย) หรือสลับไปใช้เค้าโครงที่มีอัตราส่วนกว้างยาวที่แตกต่างออกไป

ด้านบนของหน้า

ชนิดเค้าโครง

เค้าโครงแต่ละเค้าโครงจะแสดงเนื้อหาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อความของคุณในแบบที่แตกต่างกัน บางเค้าโครงแค่เพิ่มความสวยงามให้กับรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ในขณะที่เค้าโครงอื่นๆ (เช่น แผนผังองค์กรและไดอะแกรมเวนน์) จะดีไซน์มาเพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะ

เค้าโครงที่พร้อมใช้งานทั้งหมดที่แบ่งชนิดต่าง ๆ ที่เก้าแสดงแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArt ซึ่งทั้งหมดรายการกระบวนการวงกลมลำดับชั้นความสัมพันธ์เมทริกซ์พีระมิด และอื่น ๆ (ชนิดอื่น ปรากฏก็ต่อเมื่อคุณเพิ่มกราฟิก SmartArt แบบกำหนดเอง และไม่เพิ่มลงในหนึ่งในชนิดอื่น ๆ) คำอธิบายที่แนะนำข้อมูลชนิดใดที่เหมาะสมสำหรับเค้าโครงที่ระบุว่า จะปรากฏภายใต้รูปภาพด้านเดียวของแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArt มีขนาดใหญ่

ทั้งหมด

เค้าโครงที่พร้อมใช้งานทั้งหมดสำหรับกราฟิก SmartArt จะปรากฏในชนิด ทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกเค้าโครง ควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้

  • เค้าโครงที่มีลูกศรแสดงให้เห็นการไหลเวียนหรือความคืบหน้าในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

  • เค้าโครงที่มีเส้นเชื่อมต่อกันแทนที่จะเป็นลูกศรแสดงให้เห็นการเชื่อมต่อแต่ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการไหลเวียนหรือความคืบหน้า

  • เค้าโครงที่ไม่มีเส้นเชื่อมต่อหรือลูกศรแสดงคอลเลกชันของวัตถุหรือความคิดที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่มากต่อกัน

รายการ

ถ้าคุณต้องการให้ข้อความที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยโดดเด่น คุณสามารถถ่ายโอนข้อความไปยังรูปร่างที่คุณสามารถใส่สี เพิ่มมิติ และเน้นเอฟเฟ็กต์แบบเป็นภาพหรือภาพเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เค้าโครงในชนิด รายการ ประเด็นหลักของคุณจะมองเห็นได้ง่ายขึ้นและมีสีสันที่เน้นความสำคัญ เค้าโครง รายการ จะจัดกลุ่มข้อมูลที่ไม่ได้เป็นกระบวนการทีละขั้นตอนหรือตามลำดับ ซึ่งไม่เหมือนกับเค้าโครง กระบวนการ โดยปกติแล้วเค้าโครง รายการ จะไม่มีลูกศรหรือผังแสดงทิศทาง

ดังตัวอย่างที่แสดงข้างล่าง รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสามารถเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากเมื่อคุณแปลงเป็นกราฟิก SmartArt

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยและกราฟิก SmartArt ที่สอดคล้อง

เค้าโครงบางรายการ รวมรูปร่างรูปภาพเพื่อให้คุณสามารถเน้นข้อความของคุณกับรูปภาพขนาดเล็กหรือรูปวาด แม้ว่ารูปร่างตัวแทนรูปภาพถูกออกแบบให้แสดงรูปภาพ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพเป็นสีเติมรูปร่างใด ๆ

เค้าโครง 'รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง'
เค้าโครง รายการสิ่งที่ถูกเน้นของรูปภาพแนวตั้ง ที่มีตัวแทนรูปภาพ (วงกลมขนาดเล็กบนด้านซ้าย)

เคล็ดลับ: แทนที่จะวางข้อความปริมาณมากลงในกราฟิก SmartArt ให้วางเฉพาะประเด็นหลักลงในกราฟิก SmartArt จากนั้นให้ใช้สไลด์ หรือเอกสารอื่นอธิบายประเด็นหลักของคุณ

กระบวนการ

เค้าโครงนี้ไม่เหมือนกับเค้าโครง รายการ โดยปกติเค้าโครงในชนิด กระบวนการ จะมีผังแสดงทิศทางและใช้เพื่อแสดงขั้นตอนหรือขั้นในกระบวนการหรือเวิร์กโฟลว์ เช่น ขั้นตอนตามลำดับสำหรับการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ขั้นตอนทั่วไปในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือไทม์ไลน์หรือกำหนดการ ให้ใช้เค้าโครง กระบวนการ เมื่อคุณต้องการแสดงว่ามีขั้นตอนหรือลำดับการทำงานอย่างไรจนได้ผลลัพธ์ออกมา เค้าโครง กระบวนการ มีกระบวนการที่พร้อมใช้งานในแบบ แนวตั้ง แนวนอน หรือผสมแนวโค้ง

เค้าโครง 'กระบวนการแนวตั้ง'
เค้าโครง กระบวนการแนวตั้ง
เค้าโครง 'กระบวนการพื้นฐาน'
เค้าโครง กระบวนการพื้นฐาน (แนวนอน)
รูปเค้าโครง 'กระบวนการแนวโค้งแบบวงกลม'
เค้าโครง กระบวนการแนวโค้งแบบวงกลม (ทั้งแนวตั้งและแนวนอน)

คุณยังสามารถใช้เค้าโครง กระบวนการ เพื่อแสดงวันที่หลักในกำหนดการผลิตหรือไทม์ไลน์ที่มีตัวทำเครื่องหมายระยะ

เค้าโครง ไทม์ไลน์พื้นฐาน
เค้าโครง ไทม์ไลน์พื้นฐาน

เค้าโครงอีกชนิดหนึ่งที่แสดงวันที่หรือขั้นตอนลำดับเลขได้ดีคือเค้าโครง ลูกศรตามกระบวนการ คุณสามารถใส่ตัวเลขหรือวันที่ในรูปร่างหลัก (วงกลม) และข้อความสำหรับขั้นตอนในรูปร่างลูกศรที่มาพร้อมกัน

เค้าโครง 'ลูกศรตามกระบวนการ'
เค้าโครง ลูกศรตามกระบวนการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างแผนผังลำดับงาน ให้ใช้เค้าโครง เช่น กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง จากนั้นแทนรูปร่างที่แตกต่างกันด้วยรูปร่างแผนผังลำดับงาน

เค้าโครง 'กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง'
เค้าโครง กระบวนการแนวโค้งแนวตั้ง

วงกลม

แม้ว่าคุณสามารถใช้เค้าโครง กระบวนการ เพื่อสื่อข้อมูลแบบทีละขั้นตอน โดยปกติเค้าโครงในชนิด วงกลม จะแสดงกระบวนการแบบวงกลมหรือที่ซ้ำๆ คุณสามารถใช้เค้าโครง วงกลม เพื่อแสดงวงจรอายุของผลิตภัณฑ์หรือสัตว์ วงจรการสอน กระบวนการที่ซ้ำหรือดำเนินต่อไปเรื่อยๆ (เช่น วงจรการเขียนหรือเผยแพร่อย่างต่อเนื่องสำหรับเว็บไซต์) หรือวงจรการกำหนดเป้าหมายและการประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน

เค้าโครง 'วงกลมพื้นฐาน'
เค้าโครง วงกลมพื้นฐาน

ลำดับชั้น

เค้าโครงที่ใช้มากที่สุดในชนิด ลำดับชั้น คือแผนผังองค์กร แต่เค้าโครง ลำดับชั้น สามารถใช้แสดงโครงสร้างการตัดสินใจหรือตระกูลของผลิตภัณฑ์

เค้าโครง 'ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน'
เค้าโครง ลำดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการ สร้างแผนผังองค์กร ให้ใช้เค้าโครง แผนผังองค์กร เมื่อคุณใช้เค้าโครงนี้ หน้าที่การใช้งานเพิ่มเติม เช่น รูปร่างผู้ช่วยและเค้าโครงแบบลอยจะพร้อมใช้งาน

เค้าโครง 'แผนผังองค์กร'
เค้าโครง แผนผังองค์กร

ความสัมพันธ์

เค้าโครงในชนิด ความสัมพันธ์ จะแสดงความสัมพันธ์ที่ไม่มีขั้นตอนและไม่มีลำดับชั้นระหว่างส่วนต่างๆ (เช่น แนวคิดที่เชื่อมโยงกันหรือคาบเกี่ยวกัน) และมักจะแสดงความสัมพันธ์แนวคิดหรือการเชื่อมต่อระหว่างชุดของสิ่งต่างๆ หลายชุด ตัวอย่างที่ดีของเค้าโครง ความสัมพันธ์ คือไดอะแกรมเวนน์ที่แสดงพื้นที่หรือแนวคิดว่าคาบเกี่ยวกันอย่างไรและรวมกันที่จุดรวมกึ่งกลางอย่างไร เค้าโครงเป้าหมายที่แสดงการเก็บ และเค้าโครงรัศมีซึ่งแสดงความสัมพันธ์ไปยังศูนย์กลางหลักหรือแนวคิด

เค้าโครง 'เวนน์พื้นฐาน'
เค้าโครง เวนน์พื้นฐาน
เค้าโครง 'เป้าหมายพื้นฐาน'
เค้าโครง เป้าหมายพื้นฐาน
เค้าโครง 'รัศมีพื้นฐาน'
เค้าโครง รัศมีพื้นฐาน

เค้าโครงรัศมียังสามารถใช้เพื่อแสดงส่วนที่มารวมกันเพื่อสร้างหนึ่งความคิดหลักหรือความคิดศูนย์กลาง

เค้าโครง 'รัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง'
เค้าโครง รัศมีรวมสู่จุดศูนย์กลาง

เมทริกซ์

โดยปกติแล้วเค้าโครงในชนิด เมทริกซ์ จะจัดประเภทข้อมูลและเป็นแบบสองมิติ ซึ่งจะใช้แสดงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ กับส่วนทั้งหมดหรือกับแนวคิดศูนย์กลาง เค้าโครง เมทริกซ์ จะเป็นตัวเลือกที่ดี ถ้าคุณมีประเด็นหลักไม่เกินสี่ประเด็นและมีข้อความจำนวนมาก

เค้าโครง เมทริกซ์พื้นฐาน
เค้าโครง เมทริกซ์พื้นฐาน

พีระมิด

เค้าโครงในชนิด พีระมิด จะแสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วนหรือลำดับชั้นที่มักจะสร้างแบบขึ้นด้านบน ซึ่งจะเหมาะที่สุดกับข้อมูลที่คุณต้องการแสดงจากบนลงล่างหรือจากล่างขึ้นบน ถ้าคุณต้องการแสดงลำดับชั้นแนวนอน คุณควรเลือก เค้าโครงลำดับชั้น

เค้าโครง 'พีระมิดพื้นฐาน'
เค้าโครง พีระมิดพื้นฐาน

คุณยังสามารถใช้เค้าโครง พีระมิด เพื่อสื่อสารข้อมูลตามแนวคิด เช่น เค้าโครง รายการพีระมิด ที่ให้คุณพิมพ์ข้อความในรูปร่างภายนอกพีระมิดได้

เค้าโครง 'รายการพีระมิด'
เค้าโครง รายการพีระมิด

อื่นๆ

เค้าโครงชนิดนี้สามารถใช้สำหรับกราฟิก SmartArt แบบกำหนดเองที่ไม่ตรงกับชนิดใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×